Aby utworzyć profil konwersacji:

1

Zaloguj się do interfejsu użytkownika pomocy agenta i wybierz projekt.

2

Podczas tworzenia profilu konwersacji upewnij się, że wybierzesz następujące elementy:

  • W polu Typy sugestii wybierz artykuły i/lub często zadawane pytania, aby zaproponować dokumenty z bazy wiedzy, które są istotne dla problemów użytkowników końcowych. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie szczegółów bazy wiedzy utwórz nową bazę wiedzy, wybierając pozycję Dane z lewego menu.

  • W polu Metoda pobierania wybierz sugestie wbudowane (odpowiedź interfejsu API), aby umożliwić Webex CCAI otrzymywanie odpowiedzi od Google CCAI.

  • W polu Maksymalna liczba sugestii wprowadź maksymalną liczbę sugestii wyświetlanych dla każdego zestawu sugestii (zwróconego przez Google CCAI do agenta na pulpicie) w gadżecie Odpowiedzi agenta.

  • Jeśli używasz agenta wirtualnego, wybierz pozycję Włącz agenta wirtualnego. Agent wirtualny zapewnia konwersacyjne samoobsługi z przekazaniem do agentów ludzkich w razie potrzeby.

Co robić dalej

Skonfiguruj łącznik Google CCAI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Konfigurowanie łącznika AI Centrum kontaktowego Google.