Vytvoření profilu konverzace:

1

Přihlaste se k uživatelskému rozhraní agenta Assist a vyberte projekt.

2

Při vytváření profilu konverzace se ujistěte, že jste vybrali následující:

  • V poli Typy návrhů vyberte články a/nebo nejčastější dotazy a navrhněte dokumenty ze znalostní báze, které jsou relevantní pro problémy koncového uživatele. Po zobrazení výzvy k zadání podrobností znalostní báze vytvořte novou znalostní bázi výběrem možnosti Data z levé nabídky.

  • V poli Metoda načítání vyberte Vsunou návrhy (odpověď rozhraní API), abyste webexu CCAI umožnili přijímat odpovědi od Google CCAI.

  • Do pole Maximální návrhy zadejte maximální počet návrhů, které chcete zobrazit pro každou sadu návrhů (vrácenou google CCAI agentovi desktopu) do miniaplikace Odpovědi agentů.

  • Pokud používáte virtuálního agenta, vyberte Povolit virtuálního agenta. Virtuální agent poskytuje konverzační samoobslužnou službu s předáním lidským agentům podle potřeby.

Co dělat dál

Nakonfigurujte konektor Google CCAI. Další informace naleznete v článku Konfigurace konektoru AI Kontaktního centra Google.