Предпоставки и ограничения

Медийна оптимизация се поддържа на различни настолни телефони (с изключение на DECT & ATA устройства), Webex и решението Local Gateway. Когато извършвате обаждания в рамките на вашата организация, между поддържаните устройства, носителят за вашето обаждане тече директно между устройствата, когато е възможно. Това осигурява по-ниска латентност и по-добро качество.


 • По подразбиране оптимизацията на мултимедията е активирана на устройства с телефони на бюрото и Webex и в повечето случаи не изисква определена конфигурация.

 • За Local Gateway, медийна оптимизация може да бъде разрешена с командата STUN използване lite, който се преглежда в Регистриране на локален шлюз към Webex Calling


  STUN (Session Traversal Utilities for NAT) е стандартизиран набор от методи, включително мрежов протокол, за траверсиране на мрежови адресни преводачи шлюзове в приложения на глас в реално време, видео, съобщения и други интерактивни комуникации.

 • Местният шлюз (CUBE) поддържа ICE-lite. Има редица ограничения за поддръжка на ICE на CUBE, включително ICE-lite не се поддържа с SIP-TDM шлюзове. Моля, вижте подробности за поддръжката на ICE-lite на CUBE

 • Медийната оптимизация с Локален шлюз изисква достояние на мрежата между устройството и Локалния шлюз. Това може да се постигне или чрез:

  • Присвояване на публичен IP адрес на локалния шлюз.

  • Гарантиране, че адресът на хост на локален шлюз е достъпен за устройство в рамките на същата мрежа с Локалния шлюз.

 • За да се маршрутизират обажданията, сигналните данни се изпращат в облака Webex Calling. Винаги се изисква активна интернет връзка, за да се правят обаждания на Webex Calling. Медиите обаче съставляват по-голямата част от трафика за обаждане.

 • Обажданията могат да бъдат оптимизирани само в рамките на една-единствена организация. За междуорганизационни разговори медиите трябва да протичат чрез PSTN по регулаторни причини.

 • Ако записът на обаждания е разрешен, носителят за записани повиквания се насочва към облака и не е оптимизиран.

Фази на Уебекс Извикване на медийна оптимизация

Медийна оптимизация използва Интерактивно установяване на свързаност (ICE), за да открие оптимизирани медийни пътища.

Това се случва в следните фази:

 1. Откриване на кандидат

  Когато се осъществи повикване, крайна точка трябва първо да открие списък с адреси, където може да получава носител. Тези адреси или кандидати включват локален адрес на крайна точка и рефлексивен адрес на сървъра, който може да се използва за връзка с крайната точка чрез NAT. Рефлексивният адрес на сървъра се определя чрез заявка за STUN сървър в облака Webex Calling.

 2. Размяна на кандидати

  В тази фаза крайните точки обменят списъка с адресите на кандидатите, които се събират в откриване на Кандидат с помощта на SIP.

 3. Проверки на свързаността

  Крайните точки тестват адресите на кандидатите, обменяни в "Кандидатски обмен", за да определят най-добрия медиен път между две устройства.

 4. Оптимизиране на медийния път

  Използвайки повторно покана, крайните точки сега започват да изпращат носители през оптимизирания път.

Анализ за оптимизация на медии

В момента няма налични анализи в Контролния център за функцията за оптимизиране на медиите, но скоро ще добавим анализи за използване на медийна оптимизация към нашите табла webex Calling Analytics.