Разрешаване на опит за входящо обаждане за организация

За да получите достъп до възможност за работа в повикване в организационно ниво, изпълнете следните стъпки:

Преди да започнете

Администраторът на Webex Calling може да разреши екран на ниво организация или споделяне на видео и да поиска дистанционно управление. Тази стойност показва при настройката на ниво организация, дори ако потребителят е разрешил настройка на ниво потребител или ниво шаблон.

1

От изгледа за администриране в https://admin.webex.com, навигирайте до Извикване под Услуги > Клиентски настройки. Показва се страницата с настройки.

2

От Работав повикване изберете превключването, за да разрешите или деактивирате тези настройки:

 • Заявка за дистанционно управление—Позволява на потребителите да заявяват и да получат контрол върху споделеното съдържание на другите.
 • Видео на работния плот—Позволява на потребителите на работния плот да поддържат видеообаждане и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.
 • Видео на мобилни устройства—Позволява на мобилните потребители да поддържат видеообаждане и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.
 • Споделянена екрана—Позволява споделяне на екрана на ниво организация.

Разрешаване или забраняване на работа при повикване за потребител

Преди да започнете

Администраторът на Webex Calling може да разреши споделянето на екран или видео и да поиска дистанционно управление за избрания потребител. Тази стойност има предимство пред настройките на ниво организация и потребителско ниво.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители.

2

Изберете потребителя, който бихте искали да модифицирате.

3

Изберете Извикване на > в опитза обаждания.

4

Изберете превключването, за да разрешите или забраните видео опции:

 • Заявка за дистанционно управление—Позволява на потребителите да заявяват и да получат контрол върху споделеното съдържание на другите.
 • Видео на работния плот—Позволява на потребителите на работния плот да поддържат видеообаждане и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.
 • Видео на мобилни устройства—Позволява на мобилните потребители да поддържат видеообаждане и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.
 • Споделянена екрана—Позволява споделяне на екрана на ниво потребител.

 

След като тази настройка е конфигурирана за потребител, се правят допълнителни модификации на ниво потребител. Потребителските настройки няма автоматично да се върнат към настройката по подразбиране на организацията.

Разрешаване на работа при повикване за потребителска група

За да наблюдавате възможността за работа в повикване на ниво потребител-група, изпълнете следните стъпки:

Преди да започнете

Администраторът може да разреши споделяне на екрана, споделяне на видео и отдалечен достъп за потребителска група. Ако потребителят е задали настройките на ниво потребител, тогава показва персонализираната стойност за потребителя. Тази стойност замества стойността, зададена в настройката на ниво организация и настройката на шаблона. Можете също да прегледате настройката на шаблона, която се прилага за група.

1

Навигирайте до Обаждане под Услуги > Клиентски настройки.

2

От Работав повикване изберете превключването, за да разрешите или деактивирате тези настройки:

 • Заявка за дистанционно управление—Позволява на потребителите да заявяват и да получат контрол върху споделеното съдържание на другите.
 • Видео на работния плот—Позволява на потребителите на работния плот да поддържат видеообаждане и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.
 • Видео на мобилни устройства—Позволява на мобилните потребители да поддържат видеообаждане и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.
 • Споделянена екрана—Позволява споделяне на екрана на ниво потребител-група.
3

Можете да използвате шаблони за обаждания, за да приложите настройки за цяла група. Шаблоните за извикване позволяват търсене в съществуващ шаблон, преглед на настройките, които са приложени, дублиране на шаблона и добавяне на група към съществуващ шаблон. Вижте Прилагане на настройките за работа в повикване чрез шаблон за извикване в статиятаРазрешаване или забраняване на входяща работа с обаждания за подробности.