Povolení prostředí příchozích hovorů pro organizaci

Pokud chcete získat přístup k možnostem prostředí během hovoru na úrovni organizace, proveďte tyto kroky:

Než začnete

Správce volání Webex může povolit sdílení obrazovky nebo videa na úrovni organizace a požádat o vzdálené řízení. Tato hodnota se zobrazí v nastavení na úrovni organizace, a to i v případě, že uživatel povolil nastavení na úrovni uživatele nebo šablony.

1

V zobrazení pro správce v části Volání https://admin.webex.comvčásti Služby > Nastaveníklienta. Zobrazí se stránka nastavení.

2

V části Možnosti volánívyberte přepínač pro povolení nebo zakázání těchto nastavení:

 • Požádat o vzdálené řízení– Umožňuje uživatelům požadovat a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních uživatelů.
 • Video na počítači– Umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Video na mobilu– Umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Sdíleníobrazovky – Umožňuje sdílet obrazovku na úrovni organizace.

Povolení nebo zakázání prostředí během hovoru pro uživatele

Než začnete

Správce volání Webex může povolit sdílení obrazovky nebo videa a požádat o vzdálené řízení pro vybraného uživatele. Tato hodnota má přednost před nastavením na úrovni organizace a uživatele.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Vyberte možnost Volání > v prostředí hovoru.

4

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete možnosti videa:

 • Požádat o vzdálené řízení– Umožňuje uživatelům požadovat a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních uživatelů.
 • Video na počítači– Umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Video na mobilu– Umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Sdíleníobrazovky – Umožňuje sdílení obrazovky na úrovni uživatele.

 

Jakmile je toto nastavení nakonfigurováno pro uživatele, jsou na úrovni uživatele provedeny další úpravy. Uživatelská nastavení se automaticky nevrátí k výchozímu nastavení organizace.

Povolení prostředí během hovoru pro skupinu uživatelů

Chcete-li monitorovat možnosti prostředí během hovoru na úrovni skupiny uživatelů, proveďte tyto kroky:

Než začnete

Správce může povolit sdílení obrazovky, sdílení videa a vzdálený přístup pro skupinu uživatelů. Pokud uživatel nastavil nastavení na úrovni uživatele, zobrazí se pro uživatele přizpůsobená hodnota. Tato hodnota přepíše hodnotu nastavenou v nastavení na úrovni organizace a nastavení šablony. Můžete také zobrazit nastavení šablony, které je použito pro skupinu.

1

Přejděte na Volání v části Služby > Nastaveníklienta.

2

V části Možnosti volánívyberte přepínač pro povolení nebo zakázání těchto nastavení:

 • Požádat o vzdálené řízení– Umožňuje uživatelům požadovat a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních uživatelů.
 • Video na počítači– Umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Video na mobilu– Umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Sdíleníobrazovky – Umožňuje sdílet obrazovku na úrovni skupiny uživatelů.
3

Pomocí šablon volání můžete použít nastavení pro celou skupinu. Volající šablony umožňují prohledávat existující šablonu, zobrazit použitá nastavení, duplikovat šablonu a přidat skupinu do existující šablony. Podrobnosti najdete v tématu Použití nastavení prostředí během hovoru prostřednictvím šablony volání včlánku Povolení nebo zakázání prostředí příchozích hovorů .