Omogućavanje dolaznog iskustva poziva za organizaciju

Da biste pristupili mogućnostima doživljaja poziva na organizacionom nivou, dovršite ove korake:

Pre nego što počneš

Administrator Webex poziva može da omogući deljenje na nivou organizacije ili video zapise i zahtev za daljinski upravljač. Ova vrednost se prikazuje u postavci na nivou organizacije, čak i ako je korisnik omogućio postavku na korisničkom nivou ili nivou predloška.

1

Iz prikaza administratora u programu https://admin.webex.com, dođite do poziva u okviru usluge > postavke klijenta. Stranica sa postavkama se prikazuje.

2

Iz iskustva poziva izaberitepreklopnik da biste omogućili ili onemogućili ove postavke:

 • Zahtevanje daljinskog upravljača– Omogućava korisnicima da zahtevaju i dobiju kontrolu nad deljenim sadržajem drugih osoba.
 • Video zapis na radnojpovršini – Omogućava korisnicima radne površine da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevano odgovaranje na pozive putem video zapisa.
 • Video zapis na mobilnom– Omogućava mobilnim korisnicima da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevanu vrednost za odgovaranje na pozive putem video zapisa.
 • Deljenje ekrana– Omogućava deljenje ekrana na nivou organizacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje iskustva u pozivu za korisnika

Pre nego što počneš

Administrator Webex poziva može da omogući deljenje ekrana ili video zapisa i zahtev za daljinski upravljač za izabranog korisnika. Ova vrednost ima prvenstvo u odnosu na postavke na nivou organizacije i na korisničkom nivou.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na stavku "Korisnici ".

2

Izaberite korisnika kojeg želite da izmenite.

3

Izaberite poziv > u iskustvu pozivanja.

4

Izaberite preklopnik da biste omogućili ili onemogućili video opcije:

 • Zahtevanje daljinskog upravljača– Omogućava korisnicima da zahtevaju i dobiju kontrolu nad deljenim sadržajem drugih osoba.
 • Video zapis na radnojpovršini – Omogućava korisnicima radne površine da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevano odgovaranje na pozive putem video zapisa.
 • Video zapis na mobilnom– Omogućava mobilnim korisnicima da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevanu vrednost za odgovaranje na pozive putem video zapisa.
 • Deljenje ekrana– Omogućava deljenje ekrana na korisničkom nivou.

 

Kada se ova postavka konfiguriše za korisnika, dodatne izmene se prave na nivou korisnika. Korisničke postavke se neće automatski vratiti na podrazumevanu postavku organizacije.

Omogući iskustvo poziva za korisničku grupu

Da biste nadgledali mogućnost doživljaja poziva na nivou korisničke grupe, dovršite ove korake:

Pre nego što počneš

Administrator može da omogući deljenje ekrana, deljenje video zapisa i daljinski pristup za grupu korisnika. Ako je korisnik postavio postavke na korisničkom nivou, onda prikazuje prilagođenu vrednost za korisnika. Ova vrednost zamenjuje vrednost postavljenu u postavci na nivou organizacije i postavki predloška. Takođe možete da prikažete postavku predloška koja je primenjena za grupu.

1

Dođite do poziva u okviru usluga > postavke klijenta.

2

Iz iskustva poziva izaberitepreklopnik da biste omogućili ili onemogućili ove postavke:

 • Zahtevanje daljinskog upravljača– Omogućava korisnicima da zahtevaju i dobiju kontrolu nad deljenim sadržajem drugih osoba.
 • Video zapis na radnojpovršini – Omogućava korisnicima radne površine da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevano odgovaranje na pozive putem video zapisa.
 • Video zapis na mobilnom– Omogućava mobilnim korisnicima da podržavaju video pozive i postavlja podrazumevanu vrednost za odgovaranje na pozive putem video zapisa.
 • Deljenje ekrana– Omogućava deljenje ekrana na nivou grupe korisnika.
3

Predloške poziva možete da koristite za primenu postavki za celu grupu. Predlošci poziva omogućavaju pretraživanje postojećeg predloška, prikazivanje primenjenih postavki, dupliranje predloška i dodavanje grupe postojećem predlošku. Više detalja potražite u članku Primenjivanje postavki doživljaja poziva putempredloška poziva u članku Omogućavanje ili onemogućavanje dolaznog iskustva poziva.