Bir kuruluş için gelen çağrı deneyimini etkinleştir

Kuruluş seviyesinde çağrı deneyimi özelliğine erişmek için şu adımları tamamlayın:

Başlamadan önce

Destek Webex Calling , kuruluş düzeyinde ekran veya video paylaşımını etkinleştirebilirsiniz ve bu uzaktan kontrol. Bu değer, kullanıcı kullanıcı düzeyinde veya şablon düzeyinde ayarı etkinleştirmiş olsa bile kuruluş düzeyindeki ayarda görüntülenir.

1

görünümündeki yönetici görünümünde, Hizmetler https://admin.webex.comve İstemci Ayarları altında > 'ye gidin. Ayarlar sayfası görüntülenir.

2

Gelen arama deneyiminden, bu ayarları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için değiştirme/değiştirme'yi seçin:

 • Talep uzaktan kontrol-Kullanıcılarınbaşkalarının paylaşılan içeriğini talep etmek ve kontrol elde etmek için izin verir.
 • Masaüstünde video—Masaüstü kullanıcılarının görüntülü çağrıyı desteklemesi ve görüntülü çağrıları yanıtlamak için varsayılanı ayarlaması gerekir.
 • Mobil cihazlarda video—Mobil kullanıcıların görüntülü çağrıyı desteklemesi ve görüntülü çağrıları yanıtlamak için varsayılanı ayarlaması gerekir.
 • Ekran paylaşımı- Ekran paylaşımının kuruluş seviyesinde paylaş 2013'e kadar ilerler.

Bir kullanıcı için çağrı sırasında deneyimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Başlamadan önce

Yönetici Webex Calling ekran veya video paylaşımını etkinleştirmiş ve seçili kullanıcı uzaktan kontrol için paylaşım isteğinda olabilir. Bu değer, kuruluş düzeyinde ve kullanıcı düzeyindeki ayarlardan önceliklidir.

1

'daki müşteri görünümünden Kullanıcılar'a https://admin.webex.comgidin.

2

Değiştirmek istediğiniz kullanıcıya seçin.

3

Çağrı Deneyimi > Arama 'ı seçin.

4

Video seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeyi seçin:

 • Talep uzaktan kontrol-Kullanıcılarınbaşkalarının paylaşılan içeriğini talep etmek ve kontrol elde etmek için izin verir.
 • Masaüstünde video—Masaüstü kullanıcılarının görüntülü çağrıyı desteklemesi ve görüntülü çağrıları yanıtlamak için varsayılanı ayarlaması gerekir.
 • Mobil cihazlarda video—Mobil kullanıcıların görüntülü çağrıyı desteklemesi ve görüntülü çağrıları yanıtlamak için varsayılanı ayarlaması gerekir.
 • Ekran paylaşımı- Ekran paylaşımını kullanıcı seviyesinde sağlar.

 

Bu ayar kullanıcı için yapılandırıldığında, diğer değişiklikler kullanıcı seviyesinde yapılır. Kullanıcı ayarları, kuruluşun varsayılan ayarına otomatik olarak geri dönmez.

Kullanıcı grubu için arama deneyimini etkinleştir

Kullanıcı grubu seviyesinde çağrı deneyimi özelliğini izlemek için şu adımları tamamlayın:

Başlamadan önce

Yönetici, bir ekran paylaşımı grubu için video paylaşımını ve uzaktan erişimi etkinleştir olabilir. Kullanıcı düzeyindeki ayarları ayarlasa da kullanıcı için özelleştirilmiş değeri gösterir. Bu değer, kuruluş düzeyindeki ayar ve şablon ayarında ayarlanmış değeri geçersiz kılar. Bir grup için uygulanan şablon ayarını da görüntüebilirsiniz.

1

İstemci Ayarları'nın altında Hizmetler > Arama'ya gidin.

2

Gelen arama deneyiminden, bu ayarları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için değiştirme/değiştirme'yi seçin:

 • Talep uzaktan kontrol-Kullanıcılarınbaşkalarının paylaşılan içeriğini talep etmek ve kontrol elde etmek için izin verir.
 • Masaüstünde video—Masaüstü kullanıcılarının görüntülü çağrıyı desteklemesi ve görüntülü çağrıları yanıtlamak için varsayılanı ayarlaması gerekir.
 • Mobil cihazlarda video—Mobil kullanıcıların görüntülü çağrıyı desteklemesi ve görüntülü çağrıları yanıtlamak için varsayılanı ayarlaması gerekir.
 • Ekran paylaşımı— Ekranı kullanıcı grubu seviyesinde paylaşmaya olanak sağlar.
3

Tüm grup için ayarları uygulamak için çağrı şablonlarını kullanabilirsiniz. Çağrı şablonları, mevcut bir şablonu aramasına, uygulanan ayarları görüntülemesine, şablonu çoğaltmasına ve bir grubu mevcut bir şablona eklemesine olanak sağlar. Ayrıntılar için gelen çağrı deneyimi ayarlarınıEnable sayfasındaki bir çağrı şablonuyla uygulamaveya gelen çağrı deneyimi makalesini devre dışı bırakma makalesine bakın.