Inkomende gesprekservaring voor een organisatie inschakelen

Om toegang te krijgen tot de mogelijkheden van ervaring tijdens een gesprek op organisatieniveau, gaat u als volgen te werk:

Voordat u begint

De Webex Calling kan de beheerder scherm- of video delen op organisatieniveau inschakelen en om toestemming extern beheer. Deze waarde wordt weergegeven op de instelling op organisatieniveau, zelfs als de gebruiker instelling op gebruikersniveau of sjabloonniveau heeft ingeschakeld.

1

Navigeer vanuit de beheerweergave in https://admin.webex.comnaar Bellen onder Services >clientinstellingen. De pagina Instellingen wordt weergegeven.

2

Selecteer in de ervaring tijdens het gesprekde schakelaar om deze instellingen in of uit te schakelen:

 • Verzoek extern beheer:hiermee kunnen gebruikers verzoeken om en de controle krijgen over gedeelde inhoud van anderen.
 • Video op desktop:desktopgebruikers ondersteunen videogesprekken en stellen de standaard in voor het beantwoorden van gesprekken met video aan.
 • Video op mobiel:mobiele gebruikers ondersteunen videogesprekken en stellen de standaard in voor het beantwoorden van gesprekken met video aan.
 • Scherm delen: hiermee kunt u het scherm op organisatieniveau delen.

De ervaring tijdens een gesprek in- of uitschakelen voor een gebruiker

Voordat u begint

De Webex Calling beheerder kan scherm- of video delen inschakelen en vragen om extern beheer voor de geselecteerde gebruiker. Deze waarde heeft voorrang boven de instellingen op organisatieniveau en op gebruikersniveau.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikers.

2

Selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

3

Selecteer Bellen > In gesprekservaring.

4

Selecteer de schakelaar om video-opties in of uit te schakelen:

 • Verzoek extern beheer:hiermee kunnen gebruikers verzoeken om en de controle krijgen over gedeelde inhoud van anderen.
 • Video op desktop:desktopgebruikers ondersteunen videogesprekken en stellen de standaard in voor het beantwoorden van gesprekken met video aan.
 • Video op mobiel:mobiele gebruikers ondersteunen videogesprekken en stellen de standaard in voor het beantwoorden van gesprekken met video aan.
 • Scherm delen: hiermee kunt u het scherm op gebruikersniveau delen.

 

Zodra deze instelling voor een gebruiker is geconfigureerd, worden verdere wijzigingen aangebracht op het gebruikersniveau. Gebruikersinstellingen worden niet automatisch terug ingesteld op de standaardinstelling van de organisatie.

De ervaring tijdens het gesprek inschakelen voor een gebruikersgroep

Als u de mogelijkheid van de ervaring tijdens een gesprek wilt monitoren op gebruikersgroepsniveau, gaat u als volgende stappen te werk:

Voordat u begint

De beheerder kan scherm delen, video delen en externe toegang inschakelen voor een gebruikersgroep. Als de gebruiker de instellingen op gebruikersniveau heeft ingesteld, toont deze de aangepaste waarde voor de gebruiker. Deze waarde komt in plaatsen boven de waarde die is ingesteld in de instelling op organisatieniveau en de sjablooninstelling. U kunt ook de sjablooninstelling weergeven die voor een groep is toegepast.

1

Navigeer naar Bellen onder Services > clientinstellingen.

2

Selecteer in de ervaring tijdens het gesprekde schakelaar om deze instellingen in of uit te schakelen:

 • Verzoek extern beheer:hiermee kunnen gebruikers verzoeken om en de controle krijgen over gedeelde inhoud van anderen.
 • Video op desktop:desktopgebruikers ondersteunen videogesprekken en stellen de standaard in voor het beantwoorden van gesprekken met video aan.
 • Video op mobiel:mobiele gebruikers ondersteunen videogesprekken en stellen de standaard in voor het beantwoorden van gesprekken met video aan.
 • Scherm delen: hiermee kunt u het scherm op groepsniveau delen.
3

U kunt belsjablonen gebruiken om instellingen toe te passen voor een hele groep. Met de belsjablonen kan naar een bestaande sjabloon worden gezocht, de instellingen worden toegepast weergeven, de sjabloon dupliceren en een groep toevoegen aan een bestaande sjabloon. Zie Instellingen voor ervaring tijdens een gesprek toepassen via een gesprekssjabloon in hetArtikel voor inkomende gesprekservaringen in- of uitschakelen voor meer informatie.