Aktivera upplevelsen av inkommande samtal för en organisation

För att få åtkomst till funktioner för samtalsupplevelse på organisationsnivå, slutför dessa steg:

Innan du börjar

Webex Calling aktivera skärm- eller videodelning på organisationsnivå och begära fjärrkontroll. Det här värdet visas på organisationsnivåinställningen, även om användaren har aktiverat inställningen på användarnivå eller mallnivå.

1

Från administratörsvyn i https://admin.webex.comgår du till Samtalunder >Klientinställningar. Inställningssidan visas.

2

I samtalsupplevelsen väljerdu växeln för att aktivera eller inaktivera dessa inställningar:

 • Begär fjärrkontroll– Tillåter användare att begära och ta kontroll över andras delade innehåll.
 • Video på skrivbordet— Gör det möjligt för skrivbordsanvändare att stödja videosamtal och att standardinställningen för att svara på samtal med video är.
 • Video på mobil– Gör det möjligt för mobila användare att stödja videosamtal och att standardinställningen för att svara på samtal med video är.
 • Skärmdelning– Gör det möjligt att dela skärmen på organisationsnivå.

Aktivera eller inaktivera samtalsupplevelsen för en användare

Innan du börjar

Användaren Webex Calling aktivera skärm- eller videodelning och begära fjärrkontroll för den valda användaren. Det här värdet har företräde framför inställningarna på organisationsnivå och användarnivå.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Användare.

2

Välj den användare du vill ändra.

3

Välj >samtalsupplevelse.

4

Välj växla för att aktivera eller inaktivera videoalternativ:

 • Begär fjärrkontroll– Tillåter användare att begära och ta kontroll över andras delade innehåll.
 • Video på skrivbordet— Gör det möjligt för skrivbordsanvändare att stödja videosamtal och att standardinställningen för att svara på samtal med video är.
 • Video på mobil– Gör det möjligt för mobila användare att stödja videosamtal och att standardinställningen för att svara på samtal med video är.
 • Skärmdelning– Gör det möjligt att dela skärmen på användarnivå.

 

När den här inställningen har konfigurerats för en användare görs ytterligare ändringar på användarnivå. Användarinställningarna kommer inte automatiskt att återgå till organisationens standardinställning.

Aktivera samtalsupplevelse för en användargrupp

Utför dessa steg för att övervaka funktionen för samtalsupplevelse på användargruppnivå:

Innan du börjar

Administratören kan aktivera skärmdelning, videodelning och fjärråtkomst för en användargrupp. Om användaren har ställt in inställningarna på användarnivå visar den det anpassade värdet för användaren. Detta värde åsidosätter värdet som anges i inställningen på organisationsnivå och mallinställningen. Du kan också visa mallinställningen som gäller för en grupp.

1

Navigera till Samtal under >inställningar.

2

I samtalsupplevelsen väljerdu växeln för att aktivera eller inaktivera dessa inställningar:

 • Begär fjärrkontroll– Tillåter användare att begära och ta kontroll över andras delade innehåll.
 • Video på skrivbordet— Gör det möjligt för skrivbordsanvändare att stödja videosamtal och att standardinställningen för att svara på samtal med video är.
 • Video på mobil– Gör det möjligt för mobila användare att stödja videosamtal och att standardinställningen för att svara på samtal med video är.
 • Skärmdelning– Gör det möjligt att dela skärmen på användargruppsnivå.
3

Du kan använda uppringningsmallar för att tillämpa inställningar för en hel grupp. Med samtalsmallarna kan du söka efter en befintlig mall, visa de inställningar som används, kopiera mallen och lägga till en grupp i en befintlig mall. Se Tillämpa inställningar för samtalsupplevelse via en samtalsmall i denAktiverbaraeller inaktivera artikeln om inkommande samtalsupplevelse för mer information.