Aktivere innkommende samtaleopplevelse for en organisasjon

Hvis du vil ha tilgang til funksjonen for samtaleopplevelse på organisasjonsnivå, fullfører du disse trinnene:

Før du starter

Administratoren for Webex Calling kan aktivere skjerm- eller videodeling på organisasjonsnivå og be om fjernkontroll. Denne verdien vises på organisasjonsnivåinnstillingen, selv om brukeren har aktivert innstilling på brukernivå eller malnivå.

1

Gå til Anrophttps://admin.webex.com under Tjenester > klientinnstillingeri administratorvisningen i . Innstillingssiden vises.

2

Velg veksleknappen fra Samtaleopplevelsefor å aktivere eller deaktivere disse innstillingene:

 • Be om fjernkontroll– Gjør det mulig for brukere å be om og få kontroll over andres delte innhold.
 • Video på skrivebordet– Gjør det mulig for skrivebordsbrukere å støtte videosamtaler og angi standarden for å svare på anrop med video på.
 • Video på mobil: Gjør det mulig for mobile brukere å støtte videosamtaler og angi standarden for å svare på anrop med video på.
 • Skjermdeling– Gjør det mulig å dele skjermen på organisasjonsnivå.

Aktivere eller deaktivere samtaleopplevelse for en bruker

Før du starter

Administratoren for Webex Calling kan aktivere skjerm- eller videodeling og be om fjernkontroll for den valgte brukeren. Denne verdien overstyrer innstillingene på organisasjonsnivå og brukernivå.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

2

Velg brukeren du vil endre.

3

Velg Anrop > Opplevelse under samtale.

4

Velg veksleknappen for å aktivere eller deaktivere videoalternativer:

 • Be om fjernkontroll– Gjør det mulig for brukere å be om og få kontroll over andres delte innhold.
 • Video på skrivebordet– Gjør det mulig for skrivebordsbrukere å støtte videosamtaler og angi standarden for å svare på anrop med video på.
 • Video på mobil: Gjør det mulig for mobile brukere å støtte videosamtaler og angi standarden for å svare på anrop med video på.
 • Skjermdeling– Gjør det mulig å dele skjermen på brukernivå.

 

Når denne innstillingen er konfigurert for en bruker, gjøres det ytterligere endringer på brukernivå. Brukerinnstillinger vil ikke automatisk gå tilbake til organisasjonens standardinnstilling.

Aktivere samtaleopplevelse for en brukergruppe

Hvis du vil overvåke funksjonen for samtaleopplevelse på brukergruppenivå, fullfører du disse trinnene:

Før du starter

Administratoren kan aktivere skjermdeling, videodeling og ekstern tilgang for en brukergruppe. Hvis brukeren har angitt innstillingene på brukernivå, vises den tilpassede verdien for brukeren. Denne verdien overstyrer verdien som er angitt i innstillingen og malinnstillingen på organisasjonsnivå. Du kan også vise malinnstillingen som brukes for en gruppe.

1

Gå til Anrop under Tjenester > klientinnstillinger.

2

Velg veksleknappen fra Samtaleopplevelsefor å aktivere eller deaktivere disse innstillingene:

 • Be om fjernkontroll– Gjør det mulig for brukere å be om og få kontroll over andres delte innhold.
 • Video på skrivebordet– Gjør det mulig for skrivebordsbrukere å støtte videosamtaler og angi standarden for å svare på anrop med video på.
 • Video på mobil: Gjør det mulig for mobile brukere å støtte videosamtaler og angi standarden for å svare på anrop med video på.
 • Skjermdeling– Gjør det mulig å dele skjermen på brukergruppenivå.
3

Du kan bruke anropsmaler til å bruke innstillinger for en hel gruppe. De kallende malene gjør det mulig å søke i en eksisterende mal, vise innstillingene som brukes, duplisere malen og legge til en gruppe i en eksisterende mal. Se Bruke innstillinger for samtaleopplevelse via en anropsmal iartikkelen Aktivere eller deaktivere innkommende anropsopplevelse hvis du vil ha mer informasjon.