Než začnete

Pokud mají uživatelé nastavit Webex Calling, viz Nakonfigurujte a spravujte uživatele služby Webex Calling .

Pokud máte pro organizaci více soubor CSV , nahrajte jeden soubor a po dokončení tohoto úkolu nahrajte další soubor.

Pomocí šablony CSV nelze odstraňovat uživatele ani měnit stav uživatele. Správa stavu uživatele, viz Stavy a akce uživatelů v centru Control Hub .


 

Některé tabulkové editory při otevření soubor CSV odstraňují znaménko + z buněk. K aktualizaci soubor CSV doporučujeme použít textový editor. Pokud používáte tabulkový editor, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidejte zpět všechna odstraněná znaménka +.

1

Přihlaste se k centru Control Hub a přejděte na Uživatelé > Spravovat uživatele > CSV Přidat nebo upravit uživatele .

2

Pokud odesíláte uvítací e-maily automaticky, klikněte Další .

3

Klikněte Exportovat a soubor stáhnete. Stažený soubor můžete upravit (exported_users .csv ) jedním z následujících způsobů:

 • Chcete-li upravit stávající uživatele, můžete aktualizovat kterýkoli sloupec kromě ID uživatele / e-mail (vyžadováno) , Stav uživatele , Číslo v adresáři a Přímá linka . Pokud například změníte ID uživatele / e-mail, vytvoří se nový uživatel.

   
  • Chcete-li upravit umístění uživatele, zadejte nové umístění nebo zadejte do pole ODEBRAT Umístění buňka. Tato akce přiřadí uživateli výchozí umístění.
  • Nelze upravit umístění pro uživatele služby Webex Calling v soubor CSV. Viz Nakonfigurujte a spravujte uživatele služby Webex Calling .
  • Nepokoušejte se měnit stav uživatele v soubor CSV.
 • Chcete-li přiřadit pobočku, zadejte název v poli Umístění sloupec. Ponecháte-li toto pole prázdné, uživatel je přiřazen do výchozího umístění.
 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte PRAVDA ve sloupci této služby a chcete-li službu vyloučit, přidejte FALSE .
 • Když máte více předplatných, můžete použít ID předplatného v záhlaví sloupce k identifikaci služby, kterou chcete přidat. Pokud máte například dva předplatné stejné služby, můžete určit službu z konkrétního předplatného, kterou chcete pro uživatele použít.
4

Zadejte hodnotu do pole Chování při volání Pokud chcete změnit způsob provádění hovorů pro konkrétní uživatele. Můžete zadat jednu z následujících možností a vidět Nastavte chování při volání pro Webex Další informace o jednotlivých nastaveních:

 • POUŽÍT_ ORG_ NASTAVENÍ – Zadejte tento řetězec, pokud chcete použít nastavení pro celou organizaci.

 • Nativní_ služby Webex_ TÝMY_ VOLÁNÍ – Zadejte tento řetězec, chcete-li použít parametr Volání ve Webex možnost.

 • Nativní_ protokol SIP_ VOLAT_ TO_ UCM – Zadejte tento řetězec, chcete-li použít parametr Volání ve Webex (Unified CM) možnost. Pak můžete také přiřadit a Profil chování při volání UC Manager . Profil správce UC vám umožňuje zadat pro uživatele doménu hlasových služeb. Pokud máte například a Profil týmů s doménou Calling.example.com, můžete zadat název profilu a tato doména se použije pro telefonní služby uživatele Webex Teams. Prázdná hodnota znamená, že není třeba u uživatele provádět žádné změny.

 • Nativní_ protokol SIP_ VOLAT_ TO_ UCM_ W_ UŽIVATEL_ E-MAIL_ DOMÉNA – tento řetězec zadejte, chcete-li použít možnost Volání v Webex (Unified CM) a použít e-mailovou doménu uživatele pro telefonní služby místo přiřazování profilu chování při volání UC Manager.

 • VOLAT_ S_ APP_ REGISTROVÁNO_ PRO_ WEBEXCALLTEL – Zadejte tento řetězec, chcete-li použít parametr Aplikace Webex Calling možnost.

 • VOLAT_ S_ APP_ REGISTROVÁNO_ PRO_ CISCOTEL – Zadejte tento řetězec, chcete-li použít parametr Aplikace Cisco Jabber možnost.

 • VOLAT_ S_ APP_ REGISTROVÁNO_ PRO_ TEL – Zadejte tento řetězec, chcete-li použít parametr Aplikace třetí strany možnost.

5

(doporučuje se) Odstraňte všechny sloupce, které jste neupravili, kromě sloupců Křestní jméno , Příjmení a ID uživatele / e-mail(vyžadováno) .

Sloupce, které ze souboru odeberete, nemají žádnou šanci na změnu dat. Toto opatření vás chrání před neúmyslnou úpravou služeb uživatelů. Všechny sloupce kromě ID uživatele / e-mail jsou volitelné. ID uživatele / e-mail je sloupec jen pro čtení a používá se k identifikaci uživatele, který bude změněn.

 

V budoucí aktualizaci budou správci moci nastavit konkrétní sloupce uživatelských atributů jako vyžadováno pro uživatele v jejich organizaci. Tyto povinné sloupce musí být u nových uživatelů vyplněny. Stávající uživatelé nebudou postiženi, pokud nebudou po aktualizaci změněny jejich licence.

6

Po uložení souboru soubor CSV klikněte na tlačítko Import , vyberte soubor, ve kterém jste provedli změny, a poté klikněte Otevřít .

7

Vyberte jednu z nich Pouze přidat služby nebo Přidávat a odebírat služby a klikněte na tlačítko Odeslat .

Soubor soubor CSV je nahrán a úloha je vytvořena. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude pokračovat. Chcete-li zkontrolovat průběh úlohy, viz Spravujte úlohy v centru Webex Control Hub .

Pokud nechcete potlačit e-maily s pozvánkami pro správce , obdrží noví uživatelé aktivační e-maily.