Pokud je povoleno, správci mají možnost oddálit nárok uživatele. Pokud je tato možnost vybrána, má uživatel 14 dní na výběr jedné z níže uvedených možností:

  • Změňte e-mailovou adresu přidruženou ke starému účtu.

  • Přeneste konverzace Webex ze starého účtu na nový účet.

  • Odstraňte starý účet a obsah.

Pokud se správce rozhodne oddálit nárok uživatele a uživatel nebude jednat do 14 dnů , pak se jeho konverzace Webexu migrují ze starého účtu na nový účet.

Pokud je zakázáno, správci budou mít pouze možnost okamžitě nárokovat uživatele. Když je vybrána okamžitá deklarace identity, uživatelé jsou okamžitě přivedeni do vaší organizace. Při příštím přihlášení uživatele ke svému účtu si bude muset vybrat jednu z níže uvedených možností:

  • Změňte e-mailovou adresu přidruženou ke starému účtu.

  • Odstraňte starý účet a obsah.


Možnost Odstranit starý účet a obsah není k dispozici uživatelům, kteří se zaregistrovali k placeným účtům služeb Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Nastavení a přejdětena Migrujte obsah.

2

Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům, aby s sebou přinesli konverzaci Webexu.