Novi korisnici aplikacije Webex podrazumevano imaju 14 dana da odaberu neku od sledećih opcija:

  • Promenite e-adresa povezanu sa starim nalogom.

  • Prenesite Webex razgovore sa starog naloga na novi nalog.

  • Izbrišite stari nalog i njegov sadržaj.

Webex razgovori se automatski migriraju na novi nalog kada zahtevani korisnik ne reaguje u roku od 14 dana.


 
Organizacije kojima su dodeljene privilegije u PROD-EU (EMEA) ili US-B nemaju opciju da dozvole migraciju sadržaja za korisnike potrošača.

Kada zahtevi ne budu odloženi, na korisnike se odmah polaže pravo, čime ih odmah uvode u organizaciju. Kada se sledeći put korisnik prijavi na svoj nalog, umesto toga će morati da izabere neku od sledećih opcija:

  • Promenite e-adresa povezanu sa starim nalogom.

  • Izbrišite stari nalog i njegov sadržaj.


 

Opcija Brisanja starog naloga i sadržaja nije dostupna korisnicima koji su se prijavili za plaćene Webex usluge naloge.

1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.compristupite opciji "Podešavanja > migriraj sadržaj".

2

Opozovite izbor opcije " Dozvoli korisnicima da sa sobom prenesu svoj Webex razgovor polje za potvrdu."