Ako je omogućeno, administratori imaju mogućnost da odlože zahtev korisnika. Kada je ovo izabrano, korisnik ima 14 dana da odabere jednu od dole navedenih opcija:

  • Promenite e-adresu povezanu sa starim nalogom.

  • Prenesite Webex razgovore sa starog naloga na novi nalog.

  • Izbrišite stari nalog i sadržaj.

Ako administrator odabere da odloži zahtev korisnika, a korisnik ne reaguje u roku od 14 dana , njihovi Webex razgovori se migriraju sa starog naloga na novi nalog.

Ako su onemogućeni, administratori će imati opciju samo da odmah prisvoje korisnike. Kada se odmah podnese zahtev, korisnici se odmah u vašu organizaciju unesu. Kada se korisnik sledeći put ukaћe na svoj nalog, moraжe da odabere jednu od dole navedenih opcija:

  • Promenite e-adresu povezanu sa starim nalogom.

  • Izbrišite stari nalog i sadržaj.


Opcija "Izbriši stari nalog i sadržaj" nije dostupna korisnicima koji su se prijavili za plaćene naloge Webex usluga.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Postavke , a zatim se pomerite do stavke Migriranje sadržaja.

2

Opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da ponesu svoj Webex razgovor sa sobom.