Jeśli ta opcja jest włączona, administratorzy mają możliwość opóźnienia roszczenia użytkownika. Po wybraniu tej opcji użytkownik ma 14 dni na wybranie jednej z poniższych opcji:

  • Zmień adres e-mail powiązany ze starym kontem.

  • Przenieś rozmowy Webex ze starego konta na nowe konto.

  • Usuń stare konto i jego zawartość.

Jeśli administrator zdecyduje się opóźnić roszczenie użytkownika, a użytkownik nie podejmie działań w ciągu 14 dni, jego rozmowy Webex zostaną przeniesione ze starego konta na nowe konto.

Jeśli ta opcja jest wyłączona, administratorzy będą mieli tylko możliwość natychmiastowego zgłaszania praw do użytkowników. Po wybraniu natychmiastowego roszczenia użytkownicy są natychmiast sprowadzani do organizacji. Następnym razem, gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto, będzie musiał wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Zmień adres e-mail powiązany ze starym kontem.

  • Usuń stare konto i jego zawartość.


Opcja Usuń stare konto i zawartość nie jest dostępna dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na płatnych kontach Webex Services.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie przewiń do pozycji Migracja zawartości.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj użytkownikom na rozmowę Webex.