Hvis dette er aktiveret, har administratorer mulighed for at forsinke et brugerkrav. Når dette er valgt, har brugeren 14 dage til at vælge en af valgmulighederne herunder:

  • Rediger e-mailadressen, der er tilknyttet den gamle konto.

  • Overfør Webex-samtaler fra den gamle konto til den nye konto.

  • Slet den gamle konto og det gamle indhold.

Hvis en administrator vælger at forsinke en brugers krav, og brugeren ikke agerer inden for 14 dage, overføres deres Webex-samtaler fra deres gamle konto til deres nye konto.

Hvis deaktiveret, vil administratorer kun have mulighed for øjeblikkeligt at gøre krav på brugere. Når omgående krav er valgt, bliver brugere ført til din organisation med det samme. Næste gang brugeren logger ind på sin konto, skal han eller hun vælge en af valgmulighederne herunder:

  • Rediger e-mailadressen, der er tilknyttet den gamle konto.

  • Slet den gamle konto og det gamle indhold.


Valgmuligheden Slet den gamle konto og indhold er ikke tilgængelig for brugere, der har tilmeldt sig betalte konti til Webex-tjenesteydelser.

1

I kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Indstillinger og derefter rulle ned tilOverfør indhold.

2

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad brugere at medbringe deres Webex-samtale.