Som standard har Webex-brukere som nylig er gjort krav på, 14 dager på seg til å velge ett av følgende alternativer:

  • Endre e-postadressen som er knyttet til den gamle kontoen.

  • Overfør Webex-samtaler fra den gamle til den nye kontoen.

  • Slett den gamle kontoen og innholdet i den.

Webex-samtaler overføres automatisk til den nye kontoen når en bruker som er gjort krav på, ikke handler innen 14 dager.


 
Organisasjoner klargjort i PROD-EU (EMEA) eller US-B ikke har muligheten til å tillate innholdsoverføring for forbrukerbrukere.

Når krav ikke blir forsinket, gjøres krav på brukere umiddelbart, slik at de kommer inn i organisasjonen med en gang. Neste gang brukeren logger på kontoen sin, må de i stedet velge ett av følgende alternativer:

  • Endre e-postadressen som er knyttet til den gamle kontoen.

  • Slett den gamle kontoen og innholdet i den.


 

Den Slett den gamle kontoen og innholdet alternativet er ikke tilgjengelig for brukere som registrerte seg for betalte Webex Services-kontoer.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Organisasjonsinnstillinger > Overfør innhold .

2

Fjern merket i avkrysningsboksen Tillat brukere å ta med seg Webex-samtalene sine.