Nový aktivační kód lze vygenerovat pro uživatele, pokud stávající kód nefunguje, vypršela jeho platnost nebo pokud uživatel kód neobdržel.Lze jej také použít, když uživatel upgraduje své zařízení a chce přidat Webex Go do nového telefonu.


Nový aktivační kód lze vygenerovat pouze v případě, že je zařízení Webex Go ve stavu Čekající na aktivaci .Informace o stavu aktivace zařízení naleznete v tématu Zobrazení stavu zařízení Webex Go.Toho může uživatel dosáhnout odstraněním linky Webex Go ze svého mobilního telefonu.Další informace naleznete v tématu Odebrání linky Webex Go pro mobilní telefon .Vezměte prosím také na vědomí, že nový kód zneplatní všechny dříve vygenerované aktivační kódy.

Vygenerování nového aktivačního kódu:

 1. Vyberte zařízení Webex Go přiřazené uživateli ze zobrazení Uživatelé nebo Zařízení .

 2. Klikněte na AkceGenerovat nový aktivační kód.

  1. Zobrazí se vám nový QR kód, adresa SM-DP+ a aktivační kód pro zařízení Apple a kód poskytovatele sítě pro zařízení Android.

  2. Aktivační kód spolu s pokyny k povolení zařízení bude zaslán e-mailem přímo uživateli.


   Platnost jednorázového aktivačního kódu vyprší po 90 dnech.


   Pokud jsou nastavení organizace nastavena na potlačení e-mailů, máte možnost zkopírovat, odeslat e-mailem nebo vytisknout alfanumerický aktivační kód a odeslat jej uživateli.

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení mobilního telefonu s linkou Webex Go, lze na ztraceném telefonu deaktivovat obchodní linku a vygenerovat nové podrobnosti o aktivaci pro palubní Webex Go na náhradním zařízení.

 1. Vyberte zařízení Webex Go přiřazené uživateli ze zobrazení Uživatelé nebo Zařízení .

 2. Klikněte na AkceZtraceno/odcizeno.

  1. Zobrazí se vám nový QR kód, adresa SM-DP+ a aktivační kód pro zařízení Apple a kód poskytovatele sítě pro zařízení Android.

  2. Aktivační kód spolu s pokyny k povolení zařízení bude zaslán e-mailem přímo uživateli.


   Platnost jednorázového aktivačního kódu vyprší po 90 dnech.


   Pokud jsou nastavení organizace nastavena na potlačení e-mailů, máte možnost zkopírovat, odeslat e-mailem nebo vytisknout alfanumerický aktivační kód a odeslat jej uživateli.

Zařízení Webex Go přiřazené uživateli lze odstranit pomocí následujících kroků:

 • Vyberte zařízení Webex Go přiřazené uživateli ze zobrazení Uživatelé nebo Zařízení .

 • Klikněte na AkceOdstranit.

Po odstranění zařízení se licenční nárok přidá zpátky do dostupného fondu.Z hlediska koncového uživatele již nelze uskutečňovat nebo přijímat obchodní hovory z nativního vytáčení mobilního telefonu.Uživatel však musí ručně odstranit deaktivovanou linku Webex Go na mobilním telefonu.

Stav zařízení Webex Go je k dispozici v zobrazení uživatele.


Známý problém:Na stránce Zařízení bude vždy uveden stav Stav nedostupný.

Stav

Popis

Indikátor

Čekající na aktivaci

 • Byl vygenerován aktivační kód, ale uživatel nepovolil službu na mobilním telefonu

 • Uživatel odstranil aktivní službu z mobilního telefonu

Šedý

Online

Uživatel úspěšně aktivoval Webex Go a povolil službu na mobilním telefonu

Zelená

Offline

Uživatel zakázal službu na mobilním telefonu

Červená

Sestavu Podrobná historie volání lze použít k extrahování všech informací o volání a určení, zda se jednalo o volání Webex Go.Volání Webex Go se v sestavě zobrazí s typem podřízeného klienta nastaveným na Mobile_Network .