V současné době, když uživatel volá pomocí svého telefonu Cisco, stav přítomnosti telefonu není synchronizován s aplikací Webex. Vaši spolupracovníci nemohou zjistit stav vašeho telefonu. V důsledku toho spolupracovníci nevědí, zda vám mají převést nebo přesměrovat nový hovor.

Pomocí této funkce je stav vašeho stolního telefonu synchronizován s aplikací Webex, která umožňuje vašim spolupracovníkům zobrazit stav vašeho stolního telefonu v aplikaci Webex. Když jste v aktivním hovoru, váš stav se změní na "Během hovoru". Tento stav se po ukončení hovoru změní zpět na dostupný.


Existují určité stavy přítomnosti, které mají vyšší prioritu ve srovnání s "Na hovoru". Tyto stavy jsou "Nerušit", "Mimo kancelář", "Prezentace" a "Na schůzce". Pokud je stav přítomnosti uživatele jedním z nich, aktivita na telefonu na háku nebo mimo něj nevede k tomu, že se stav přítomnosti uživatele změní na "Při hovoru".