Když v současné době používáte telefon Cisco, nedochází k synchronizaci stavu přítomnosti telefonu s aplikací Webex. Vaši spolupracovníci nemohou zjistit stav vašeho telefonu. V důsledku toho spolupracovníci nevědí, zda vám mohou přepojit nebo přeposlat nový hovor.

Díky této funkci dochází k synchronizaci stavu volání stolního telefonu s aplikací Webex, což umožňuje vašim spolupracovníkům zobrazit stav stolního telefonu v aplikaci Webex. Když máte aktivní hovor, váš stav se změní na Právě volá. Po ukončení hovoru se tento stav změní zpět na dostupný.


 

Existují určité stavy přítomnosti, které mají vyšší prioritu ve srovnání se stavem Právě volá. Tyto stavy jsou Nerušit, Mimo kancelář, Prezentuje a Na schůzce. Pokud je váš stav jedním z výše uvedených, aktivita na telefonu při zavěšení nebo vypnutém připojení nevede ke změně stavu na Právě volá.