Obecnie w trakcie połączenia za pomocą telefonu Cisco nie ma synchronizacji stanu obecności telefonu w aplikacji Webex. Współpracownicy nie mogą wykryć Twojego stanu telefonu. W rezultacie współpracownicy nie wiedzą, czy przekazać lub przekierować do Ciebie nowe połączenie.

Dzięki tej funkcji obsługiwana jest synchronizacja stanu telefonu biurkowego „W trakcie rozmowy” w aplikacji Webex, dzięki czemu współpracownicy mogą zobaczyć stan telefonu biurkowego w aplikacji Webex. Gdy jesteś w trakcie aktywnego połączenia, Twój stan obecności zmienia się na W trakcie połączenia. Po zakończeniu połączenia ten stan zmieni się z powrotem na Dostępny.


 

Pewne stany obecności mają wyższy priorytet w porównaniu do stanu W trakcie połączenia. Są to stany: Nie przeszkadzać, Poza biurem, Prezentowanie i Na spotkaniu. Jeśli Twój stan obecności jest jednym z powyższych, aktywność przy odłożonej i podniesionej słuchawce telefonu nie powoduje zmiany stanu obecności na W trakcie połączenia.