Obecnie, gdy użytkownik prowadzi rozmowę za pomocą telefonu Cisco, status obecności telefonu nie jest synchronizowany z aplikacją Webex. Twoi współpracownicy nie mogą wykryć twojego statusu telefonu. W rezultacie współpracownicy nie wiedzą, czy przenieść lub przekazać ci nowe połączenie.

Dzięki tej funkcji status połączenia na telefonie stacjonarnym jest synchronizowany z aplikacją Webex, dzięki czemu współpracownicy mogą zobaczyć status telefonu stacjonarnego w aplikacji Webex. Gdy prowadzisz aktywne połączenie, Status Twojej obecności zmieni się na "Podczas połączenia". Ten status zmieni się z powrotem na dostępny po zakończeniu połączenia.


Istnieją pewne stany obecności, które mają wyższy priorytet w porównaniu do "Na rozmowie". Te stany to "Nie przeszkadzać", "Poza biurem", "Prezentowanie" i "Na spotkaniu". Gdy status obecności użytkownika jest jednym z nich, aktywność na haku lub poza nim w telefonie nie powoduje zmiany statusu obecności użytkownika na "Podczas połączenia".