Når du er i en samtale med Cisco-telefonen deres, synkroniseres for øyeblikket ikke telefonens tilgjengelighetsstatus med Webex-appen. Kollegaene dine kan ikke se telefonstatusen din. Som et resultat vet ikke kollegene om de skal overføre eller videresende en ny samtale til deg.

Med denne funksjonen synkroniseres bordtelefonstatusen din med Webex-appen, slik at kollegene dine kan se bordtelefonstatusen din i Webex-appen. Når du er i en aktiv samtale, endres tilgjengelighetsstatusen til I samtale. Denne statusen endres tilbake til Tilgjengelig når samtalen avsluttes.


 

Det er visse tilgjengelighetstilstander som har høyere prioritet sammenlignet med I samtale. Disse er Ikke forstyrr, Ikke på kontoret, Presenterer og I et møte. Når tilgjengelighetsstatusen din er en av de ovennevnte, fører ikke Ta av røret- eller Legg på røret-aktivitet på en telefon til at tilgjengelighetsstatusen endres til I samtale.