For øyeblikket når en bruker er i en samtale ved hjelp av Cisco-telefonen, synkroniseres ikke tilstedeværelsesstatusen for telefonen med Webex-appen. Kollegene dine kan ikke registrere telefonstatusen din. Som et resultat vet ikke kollegene om de skal overføre eller videresende en ny samtale til deg.

Med denne funksjonen synkroniseres statusen for bordtelefonen din med Webex-appen, slik at kollegene dine kan se statusen din på bordtelefonen din i Webex-appen. Når du er i en aktiv samtale, endres tilstedeværelsesstatusen din til «I en samtale». Denne statusen endres tilbake til tilgjengelig når samtalen avsluttes.


Det er visse tilstedeværelsestilstander som har høyere prioritet sammenlignet med "På en samtale". Disse tilstandene er "Ikke forstyrr", "Fraværende", "Presentasjon" og "I et møte". Når brukerens tilstedeværelsesstatus er en av disse, fører ikke on-hook- eller off-hook-aktivitet på telefonen til at brukerens tilstedeværelsesstatus endres til "I en samtale".