Trenutno kada je korisnik na pozivu koristeći svoj Cisco telefon, status prisustva telefona se ne sinhronizuje sa Webex aplikacijom. Vaši saradnici ne mogu da otkriju status telefona. Kao rezultat toga, zadrugari ne znaju da li da prebace ili vam proslede novi poziv.

Pomoću ove funkcije, status telefona na stolu se sinhronizuje sa Webex aplikacijom koja omogućava vašim saradnicima da vide status vašeg deskfona na webex aplikaciji. Kada ste na aktivnom pozivu, vaš status prisustva će se promeniti u "Na poziv". Ovaj status se vraća na dostupan kada se vaš poziv završi.


Postoje određene države prisustva koje imaju veći prioritet u odnosu na "Na poziv". Ove države su "Ne uznemiravaj", "Odole", "Predstavljanje" i "Na sastanku". Kada je status prisustva korisnika jedan od ovih, on-hook ili off-hook aktivnost na telefonu ne rezultira promenom statusa prisustva korisnika u "Na pozivu".