Trenutno nema sinhronizacije statusa prisutnosti na telefonu sa aplikacijom Webex kada je u toku poziv preko Cisco telefona. Vaši saradnici ne mogu da otkriju vaš status na telefonu. Kao rezultat toga, saradnici ne znaju da li da prebace ili da vam proslede novi poziv.

Zahvaljujući ovoj funkciji moguća je sinhronizacija statusa vašeg stonog telefona sa aplikacijom Webex što omogućava saradnicima da vide status vašeg stonog telefona u svojim aplikacijama Webex. Kada je u toku poziv, status prisutnosti se menja u Poziv u toku. Ovaj status se vraća na dostupan kada se poziv završi.


 

Postoje određena stanja prisutnosti koja imaju veći prioritet u poređenju sa statusom Poziv u toku. Ovi statusi su Ne uznemiravaj, Van kancelarije, Izlaganje u toku i Na sastanku. Kada je vaš status prisutnosti jedan od gorenavedenih, aktivnost podizanja ili spuštanja slušalice na telefonu ne rezultira time da se vaš status prisutnosti promeni u Poziv u toku.