Наразі під час виклику на телефоні Cisco синхронізація стану присутності на телефоні з програмою Webex не виконується. Колеги не можуть визначити ваш стан на телефоні. Унаслідок цього колеги не знають, чи варто передавати або переадресовувати вам новий виклик.

За допомогою цієї функції під час виклику відбувається синхронізація вашого стану на настільному телефоні з програмою Webex, і колеги бачать ваш стан на настільному телефоні у своїй програмі Webex. Під час активного виклику ваш стан присутності змінюється на Розмовляє. Після завершення виклику цей стан знову змінюється на «Доступний».


 

Є певні стани присутності, які мають вищий пріоритет за Розмовляє. Це такі стани: Не турбувати, Не на робочому місці, Доповідає і На нараді. Якщо ваш стан присутності є одним із наведених вище, то в разі підключення до лінії або відключення від неї на телефоні стан присутності не змінюється на Розмовляє.