För närvarande synkroniseras inte telefonnärvarostatusen med Webex-appen när en användare är i ett samtal med sin Cisco-telefon. Dina kollegor kan inte identifiera din telefonstatus. Resultatet blir att kollegorna inte vet om de ska överföra eller vidarebefordra ett nytt samtal till dig.

Med den här funktionen synkroniseras samtalsstatusen för din skrivbordstelefon med Webex-appen så att dina kollegor kan se statusen på din skrivbordstelefon i sin Webex-app. När du är i ett aktivt samtal ändras din närvarostatus till "I ett samtal". Denna status ändras tillbaka till tillgänglig när ditt samtal har avslutats.


Det finns vissa närvaro stater som har högre prioritet jämfört med "I ett samtal". Dessa tillstånd är "Stör ej", "frånvarande", "Presentera" och "I ett möte". När en användares närvarostatus är en av dessa aktiviteter som är kopplade till eller från varandra på telefonen leder det inte till att användarens närvarostatus ändras till "Under ett samtal".