Şu anda bir kullanıcı Cisco telefonunu kullanarak çağrıda olduğunda, telefon iletişim durumu durumu Telefon Numarası Uygulaması ile Webex değil. İş çalışanlarınız telefonunuzun durumunu algılayamdır. Sonuç olarak, iş çalışanları size yeni bir çağrı aktarıp aktarmaymayacaklarını ya da iletip yönlendirmey alamayacaklarını bilmiyor.

Bu özellikle, çağrıda masa telefonu durumunuz, iş 3.6'lık Webex Uygulamasında masa telefonu durumunu görmelerini sağlayan Webex senkronize edilir. Etkin bir çağrıdayken iletişim durumunuz "Bir Çağrıda" olarak değişir. Bu durum, çağrınız sona erdiğinde kullanılabilir durumuna geri döner.


"Bir çağrıda" ile karşılaştırıldığında daha yüksek öncelikli belirli iletişim durumları vardır. Bu eyaletler "Rahatsız Etmeyin", "ofis dışında", "Sunum Yapma" ve "Toplantıda" şeklindedir. Kullanıcının iletişim durumu bu durumdan biri olduğunda, telefon üzerinde kanca veya kanca dışı etkinlik, kullanıcının iletişim durumunun "Çağrıda" olarak değiştirilmesine neden olmaz.