Nastavení výchozích možností telekonferencí pro web Webex


Tento postup platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex.

Výběry určují pouze výchozí nastavení. Uživatelé mohou při plánování relací vybrat další možnosti. Některé z uvedených možností nemusí být pro web k dispozici.

Správci webu mohou určit výchozí možnosti zvuku z dostupných možností pro svůj web. Tyto možnosti se pak zobrazí jako výchozí výběr na stránkách plánování Webex, plánovači aplikace Microsoft Outlook a průvodci nastavením jedním kliknutím.

Správci webu mohou také určit, zda se uživatelé mohou automaticky připojit k telekonferencím se zpětným voláním, aniž by museli stisknout tlačítko "1" na klávesnicích telefonu. Tato volba je užitečná, pokud účastníci pobývají v některých evropských zemích, kde telefonní systém nemůže odesílat tóny klávesnice.

S Webex Audio možnost, Webex může přehrát zvuk, když se účastníci připojí a opustí zvukové konference.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Common Settings(Společné nastavení) vyberte Scheduler(Plánovač).

4

Posuňte se dolů na Výchozí možnostiplánovače a vyberte jednu z následujících možností v poli Tón pro zadávání a ukončování telefonníhosubsystému:

 • Pípnutí: Webex hraje jednoduchý tón, když se účastník připojí nebo odejde.
 • Oznámit jméno: Webex požádá každého účastníka, aby uvedl své jméno, když se připojí ke schůzce, a poté oznámí jméno účastníka.
 • Žádný tón: Webex nepřehrává žádný zvuk, když se účastník připojí nebo odejde.
5

V části Připojit se k telekonferenci bez stisknutí tlačítka "1" vyberte možnost Zapnuto, chcete-li uživatelům povolit automatické připojení k telekonferencím se zpětným voláním bez stisknutí tlačítka "1".

6

V části Výchozí možnosti zvuku webu vyberte kteroukoli z následujících výchozích možností:

 • Integrovaná technologie VoIP: Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít Voice over IP (VoIP), kde je zvuk relace odesílán přes internet namísto použití telefonu.
 • Žádné: Tuto možnost vyberte, chcete-li z webu vyloučit audiokonference.
 • Telekonference Webex: Tuto možnost vyberte, chcete-li telefon použít pro zvuk relace událostí Webex. Vyberte kteroukoli z následujících možností:
  • Povolit přístup k telekonferencím prostřednictvím globálních telefonníchčísel: Zaškrtnutím tohoto políčka poskytnete místní telefonní číslo pro účastníky v jiných zemích, které budou používat při volání do relací Webex. Místní čísla, která jsou k dispozici, závisí na konfiguraci webu Webex.

  • Telefonické konference: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby uživatelé zavolali a připojili se k relacím.

  • Telekonference se zpětným voláním: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Webex volal uživatelům, když se připojují k relacím.

7

Kliknutím na tlačítko Aktualizovat uložte všechny změny.


Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Common Settings(Společné nastavení) vyberte Scheduler(Plánovač).

4

Posuňte se dolů na Výchozí možnosti plánovače a zaškrtnutím políček povolte následující možnosti technické podpory zvuku:

 • Okamžitá pomoc.

 • Umožněte účastníkům přístup k okamžité nápovědě.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.


Tento postup platí pouze pro schůzky Webex a školení Webex.

Správci webu mohou povolit možnost přiřazení výchozích telefonních čísel pro všechny uživatele na svém webu. Zvolte dvě výchozí čísla z čísel, která jsou zřízena pro lokalitu.

Správci webu mohou také povolit hostitelům schůzek a relací nastavit výchozí volací čísla pro své účastníky.

Povolením těchto možností získáte ve výchozím nastavení přístup k telekonferenci pomocí globálních telefonních čísel.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Common Settings(Běžná nastavení) vyberte Audio Settings(Nastavení zvuku) .

4

Zaškrtněte políčko Přiřadit výchozí čísla pro volání.

5

Ze seznamu vlevo vyberte možnost volání a klikněte na tlačítko Přidat >.

6

Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém se možnosti na webu zobrazují, vyberte jednu z možností a klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

7

Klikněte na položku Uložit.


 

Chcete-li hostitelům povolit výběr vlastních výchozích čísel, zaškrtněte políčko Povolit uživateli nastavit výchozí telefonní čísla v okně Možnosti webu.

Po zřízení webu můžete zapnout možnost povolit účastníkům schůzky přijímat hovory na interním telefonním čísle v rámci stejného podnikového webu. Můžete také upravit popisek, který se zobrazí v dialogovém okně Audio Konference, když se účastníci připojí ke zvukové konferenci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenízaškrtněte políčko Povolit interní zpětné volání.

4

Do pole Popisek možnosti Interní zpětné volání zadejte popisný název nebo frázi, abyste identifikovali možnost interního zpětného volání.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.


Správci webu mohou nastavit oprávnění uživatele pouze v případě, že uživatel má Webex Enterprise Edition.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Uživateléa v části Schůzka vyberte uživatele, pro kterého chcete změnit oprávnění.

2

V části Službyvyberte Schůzka.

3

V části Weby schůzekWebex vyberte web Webex, pro který chcete změnit oprávnění.

4

Výběrem možnosti Uživatelská oprávnění zobrazíte a upravíte oprávnění uživatele k telefonnímu subsystému.

5

Oprávnění uživatele pro telekonference přivolání jsou vždy povolena. Zaškrtnutím políčka Přístup ke globálním telefonním číslům povolíte uživateli přístup k výchozím číslům pro volání.

6

Klikněte na položku Uložit.