Nastavení výchozích možností telekonferencí pro web Webex


Tento postup platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu.

Výběry určují pouze výchozí nastavení. Uživatelé mohou při plánování relací vybrat další možnosti. Některé z uvedených možností nemusí být pro web k dispozici.

Správci webu mohou zadat výchozí možnosti zvuku z dostupných možností pro svůj web. Tyto možnosti se pak zobrazí jako výchozí výběr na plánovacích stránkách Webexu, plánovači aplikace Microsoft Outlook a Průvodci instalací jedním kliknutím.

Správci webu mohou také určit, zda se uživatelé mohou automaticky připojit k telekonferencím s zpět voláním, aniž by museli na klávesnici telefonu stisknout tlačítko "1". Tato možnost je užitečná, pokud účastníci pobývají v některých evropských zemích, kde telefonní systém nemůže odesílat tóny klávesnice.

Pomocí možnosti Webex Audio může Webex přehrávat zvuk, když se účastníci připojí ke zvukovým konferencím a opustí je.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Plánovač.

4

Přejděte dolů na Výchozí možnostiplánovače a vyberte jednu z následujících možností v položce Telefonní subsystém a výstupním tónu:

 • Pípnutí: Webex přehraje jednoduchý tón, když se účastník připojí nebo odejde.
 • Název oznámení: Webex požádá každého účastníka, aby při připojení ke schůzce uvedl své jméno, a poté oznámí jméno účastníka.
 • Žádný tón: Webex nezodvává žádný zvuk, když se účastník připojí nebo odejde.
5

V části Připojit telekonferenci bez stisknutí tlačítka "1" vyberte Možnost Zap, aby se uživatelé mohli automaticky připojit k telekonferencím s zpět voláním bez stisknutí tlačítka "1".

6

V části Výchozí možnosti zvuku webu vyberte jednu z následujících výchozích voleb:

 • Integrovaná technologie VoIP: Zaškrtnutím tohoto políčka použijete hlas přes IP (VoIP), kde je zvuk relace odesílán přes Internet namísto používání telefonu.
 • Žádné: Vyberte tuto možnost, chcete-li vyloučit zvukové konference z webu.
 • Telekonference Webex: Vyberte tuto možnost, chcete-li použít telefon pro zvuk relace událostí Webex. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Umožnit přístup k telekonferenci prostřednictvím globálních volacího čísla: Zaškrtnutím tohoto políčka zaškrtnete místní telefonní číslo pro účastníky v jiných zemích, které budou používat při volání do relací Webexu. Místní čísla, která jsou k dispozici, závisí na konfiguraci webu Webex.

  • Telekonference přivolaní: Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby uživatelé volali, aby se připojili k relacím.

  • Telekonference s zpětným voláním: Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby webex při připojování k relacím volal uživatelům.

7

Kliknutím na Aktualizovat uložte všechny změny.


Tento postup je pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Plánovač.

4

Přejděte dolů na Výchozí možnosti plánovače a zaškrtněte políčka, abyste povolili následující možnosti zvukové technické podpory:

 • Okamžitá nápověda.

 • Povolit účastníkům přístup k okamžité nápovědě.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.


Tento postup platí pouze pro schůzky webexu a školení webexu.

Správci webu mohou povolit možnost přiřadit výchozí čísla volání všem uživatelům na svém webu. Zvolte dvě výchozí čísla z čísel, která jsou zřízena pro web.

Správci webu mohou také hostitelům schůzky a relací povolit nastavení výchozích čísel volání pro své účastníky.

Povolení těchto možností poskytuje přístup k telekonferenci pomocí globálních čísel volání ve výchozím nastavení.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Nastavení zvuku.

4

Zaškrtněte políčko Přiřadit výchozí čísla pro volání.

5

Ze seznamu vlevo vyberte možnost volání a klikněte na tlačítko Přidat >.

6

Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém se možnosti na webu zobrazují, vyberte jednu z možností a klepněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

7

Klikněte na položku Uložit.


 

Chcete-li hostitelům povolit výběr vlastních výchozích čísel, zaškrtněte políčko Povolit uživateli nastavit výchozí čísla pro volání v seznamu Možnosti webu.

Při zřizování webu můžete zapnout možnost povolit účastníkům schůzky přijímat hovory na interní telefonní číslo na stejném podnikovém webu. Můžete také upravit popisek, který se zobrazí v dialogovém okně Audio konference, když se účastníci připojí ke zvukové konferenci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavenízaškrtněte políčko Povolit interní telekonferenci zpět.

4

Do pole Popisek možnosti interního volání zadejte popisný název nebo frázi pro identifikaci možnosti interního volání.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.


Správci webu mohou nastavit oprávnění uživatele pouze v případě, že uživatel má cisco Webex Enterprise Edition.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Uživatelé a v části Schůzka vyberteuživatele, pro který chcete změnit oprávnění.

2

V části Služby vyberte Schůzka.

3

V části Webex Meeting Sitesvyberte web Webex, pro který chcete změnit oprávnění.

4

Výběrem možnosti Uživatelská oprávnění zobrazíte a upravíte oprávnění uživatele telefonního subsystému.

5

Oprávnění uživatele pro telekonferenci call-in jsou vždy povolena. Zaškrtnutím políčka Přístup ke globálním číslům volání umožníte uživateli přístup k výchozím číslům volání.

6

Klikněte na položku Uložit.

Když je pro váš web zřízena a nakonfigurována hybridní funkce Místnosti pro spolupráci (CMR), mohou účastníci naplánovat a zahájit společné schůzky s Webexem a TelePresence. Účastníci webexu mohou spolupracovat s účastníky telepresence na kombinované schůzce, pokud je jejich místní zařízení TelePresence upgradováno na nejnovější verze. Účastníci webexu mohou prohlížet a sdílet obsah s účastníky programu TelePresence.

Hybridní funkce Zasedací místnosti pro spolupráci (CMR) byla dříve známá jako Webex Enabled TelePresence nebo Cisco Webex OneTouch.

Než začnete

 • Zajistěte, aby byla povolena integrace nástrojů pro zvýšení produktivity webexu do aplikace Microsoft Outlook. U CMR Hybrid se jedná o dvoukrokový proces:


  Integrace aplikace Microsoft Outlook pro systém Windows je jedinou integrací nástrojů pro zvýšení produktivity, která je podporována pro cmr hybrid.

  Funkce a vzhled integrace aplikace Microsoft Outlook se změní, když je povolena technologie CMR Hybrid. Další informace naleznete v uživatelské příručce Webex a TelePresence Integration to Outlook , která je kdispozici na stránce Uživatelské příručky schůzek Webex.

 • Ujistěte se, že typ relace TelePresence schůzek webexu je povolen pro:

  • Ta stránka.

  • Noví uživatelé na webu.

   Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny nové uživatelské účty, správci webu ji mohou zakázat.

  • Každý uživatel, který hostí schůzky CMR Hybrid.

 • Přijměte opatření ke snížení problémů s nízkou šířkou pásma během schůzek na vašem webu:

  • Vyberte připojení VoIP a videa přes protokol SSL UDP/TCP.

  • Udržujte výchozí nastavení maximální šířky pásma videa 15 snímků za sekundu pro webových schůzek Webex.

  • Zajistěte, aby bylo možné uhodovat agregované potřeby šířky pásma pro vaše schůzky CMR Hybrid. Další informace o doporučeném nastavení konfigurace šířky pásma pro schůzky CMR Hybrid naleznete v následující dokumentaci:

 • Pochopte, které šablony schůzky se používají pro CMR Hybrid.


Další informace o tom, jak najít aktuální verzi webexu, naleznete v článku Hledání čísla verze webexu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberteOneTouch.

4

V části Možnosti telepresence zaškrtněte políčko Povolit schůzky Cisco Webex OneTouch (pouze MC).

Pokud tato volba není vybrána, ostatní možnosti CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) jsou ztlumené.

5

Do pole URL rezervační služby Cisco TMS zadejte adresu hostitele, která autorizuje spojení mezi sadou Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a datovým centrem Cisco Webex.

Tato možnost TMS je známkou toho, že cmr hybrid (také známý jako OneTouch 2.0) je zřízen pro web. Pokud tato možnost odkazuje na CTSMAN, web je stále zřízen pro OneTouch 1.0. Rozdíly mezi OneTouch 1.0 a OneTouch 2.0 jsou k dispozici v poznámkách k verzi Centra ovládacích prvků dostupných na webu Webex Meetings. Informace o konfiguraci TMS najdete v příručce hybridní konfigurace zasedacích místností pro spolupráci (CMR).

Cisco TMS je zodpovědný za plánování schůzek Cisco TelePresence. Zadejte správnou adresu hostitele pro úspěšné připojení k systému TelePresence.

6

Vyberte, zda chcete hostiteli schůzky odeslat kopii e-mailu s pozvánkou.

Je-li zaškrtnuto, hostitel obdrží dva e-maily, jeden pro hostitele, který obsahuje přístupový kód hostitele, a jeden pro předávání účastníkům schůzky.

7

Vyberte, zda chcete účastníkům zobrazit bezplatná telefonní čísla.

8

Zaškrtněte políčko Povolit řízení šířky pásma TelePresence, abyste poskytli nejlepší zážitek pro všechny uživatele během sdílení nebo při použití videa na hybridní schůzce CMR. Tuto možnost nezaškrtáte, pokud vám to nedoporučená zákaznická podpora společnosti Webex nedoporučená.

9

Zkontrolujte, aby uvítací obrazovka Display TelePresence byla nezaškrtnutá. Je-li zaškrtnuto, může úvodní obrazovka minimalizovat velikost místa na obrazovce, které je k dispozici pro zobrazení živého videa (versus sdílení obrazovky) na zařízeních TelePresence. Tuto možnost povolte pouze v případě, že je důležité zobrazit určité podrobnosti, například informace o schůzce, čísla pro volání a klíč hostitele schůzky.

10

V části Webex VoIP a videopřipojení vyberte Automaticky šifrované UDP/TCP SSL.

Šifrování umožňuje cisco TMS připojit se přes UDP pomocí brány TelePresence. Pokud připojení UDP není povoleno, cisco TMS se vrátí zpět na TCP/SSL. Nevytažte protokol TCP SSL, pokud vám to nedoporučená zákaznická podpora společnosti Webex nedoporučená.

11

Zaškrtněte políčko Zakázat hybridní VoIP, abyste zabránili uživatelům v připojení ke zvuku prostřednictvím svých počítačů.

12

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.