Webex Sitesinin Varsayılan Telekonferans Seçeneklerini Ayarlama


Bu prosedür, yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için geçerlidir.

Seçimler yalnızca varsayılan ayarları belirler. Kullanıcılar, oturumları planlarken diğer seçenekleri belirleyebilir. Listelenen seçeneklerden bazıları sitede kullanılamayabilir.

Site yöneticileri, sitelerinde kullanılabilir seçeneklerden varsayılan ses seçeneklerini belirtebilir. Bu seçenekler, Webex planlama sayfaları, Microsoft Outlook planlayıcısı ve One-Click kurulum sihirbazında varsayılan seçim olarak görünür.

Site yöneticileri, kullanıcıların telefon tuşlarında "1"e basmak zorunda kalmadan geri arama telekonferansına katılıp katılamayacağını da belirtebilir. Bu seçenek, katılımcılar telefon sisteminin tuş sesleri gönderemediği bazı Avrupa ülkelerinde yaşıyorsa kullanışlı olur.

Ses Webex ile, Webex katılımcılar sesli konferanslara katıldık ve bu konferansdan ayrıldıklarda bir ses çalabilirsiniz.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Ortak Ayarlar'ınaltında Planla öğesini seçin.

4

Varsayılan Planlayıcı Seçenekleri'ne kaydırın ve Telefon giriş ve çıkış sesinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

 • Bip sesi: Webex, katılımcı katıldığında veya ayrıldığında basit bir ses çalar.
 • Adı duyur: Webex katılımcıdan toplantıya katılırken adını katılmasını ister ve katılımcının adını duyurur.
 • Ses yok: Webex, katılımcı katıldığında veya ayrıldığında hiçbir ses çalmaz.
5

Kullanıcıların geri arama telekonferansına "1"e basmadan otomatik olarak katılmasını sağlamak için Telekonferansa "1"e basmadan katıl bölümünde Açık seçeneğini belirleyin.

6

Varsayılan site sesi seçenekleri bölümünde, aşağıdaki varsayılan seçeneklerden herhangi birini seçin:

 • Entegre VoIP: Oturum sesinin telefon kullanımı yerine İnternet üzerinden gönderildiği IP Üzerinden Ses (VoIP) özelliğini kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Yok: Siteden sesli konferansı hariç tutmak için bu seçeneği belirleyin.
 • Webex telekonferansı: Webex Events oturum sesi için telefonu kullanmak üzere bu seçeneği belirleyin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  • Küresel çağrı numaraları üzerinden telekonferansa erişim izin ver: Diğer ülkelerdeki katılımcıların toplantılara çağrı yapmak için çağrılarını yapmak üzere yerel telefon numarasını sağlamak Webex onay kutusunu işaretleyin. Kullanılabilen yerel numaralar, Webex sitenizin nasıl yapılandırıldığına bağlıdır.

  • Gelen arama telekonferansı: Kullanıcıların oturumlara katılmak için aramasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

  • Geri arama telekonferansı: Webex'in kullanıcıları oturumlara katılırken aramasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

7

Değişiklikleri kaydetmek için Güncelle’ye tıklayın.


Bu prosedür, yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training içindir.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Ortak Ayarlar'ınaltında Planla öğesini seçin.

4

Varsayılan Planlayıcı Seçenekleri'ne kaydırın ve aşağıdaki Ses teknik destek seçeneklerini etkinleştirmek için onay kutularını işaretleyin:

 • Anlık Yardım.

 • Anlık yardıma katılımcı erişimi için izin verin.

5

Güncelle’ye tıklayın.


Bu prosedür, yalnızca Webex Meetings ve Webex Training için geçerlidir.

Site yöneticileri, sitelerindeki tüm kullanıcılar için varsayılan gelen çağrı numaralarını atama seçeneğini etkinleştirebilir. Site için sağlanan numaralardan iki varsayılan numarayı seçin.

Ayrıca site yöneticileri, toplantı ve oturum sahiplerinin katılımcıları için varsayılan çağrı numaralarını ayarlamasına izin verebilir.

Bu seçeneklerin etkinleştirilmesi, varsayılan olarak küresel gelen çağrı numaralarını kullanarak telekonferansa erişmeyi sağlar.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Ortak Ayarlar altında Ses Ayarları öğesiniseçin.

4

Varsayılan gelen çağrı numaralarını ata onay kutusunu işaretleyin.

5

Soldaki listeden bir gelen çağrı seçeneği belirleyin ve Ekle > düğmesine tıklayın.

6

Seçeneklerin sitenizde görünme sırasını ayarlamak için seçeneklerden birini seçip Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmesine tıklayın.

7

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.


 

Toplantı sahiplerinin varsayılan numaralarını seçmesine izin vermek için Site Seçenekleri seçeneğinde Kullanıcının varsayılan çağrı numaraları ayarlamasına izin ver onay kutusunuişaretleyin.

Siteniz için sağlandığında, toplantı katılımcılarının aynı kurumsal sitedeki dahili telefon numarasında çağrıları almasına izin verecek seçeneği açabilirsiniz. Katılımcılar sesli konferansa katıldığında Sesli Konferans iletişim kutusunda görünen etiketi de düzenleyebilirsiniz.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Ortak Ayarlaraltında, Dahili geri arama telekonferansını etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

4

Dahili geri arama seçeneği etiketi alanında, dahili geri arama seçeneğini tanımlayan açıklayıcı bir ad veya ifade girin.

5

Güncelle’ye tıklayın.


Site yöneticileri, kullanıcının ayrıcalıklarını yalnızca kullanıcı özel bir kullanıcı Webex Kurumsal Sürüm.

1

altındaki müşteri görünümünden Kullanıcılar https://admin.webex.com'a gidinve Toplantı öğesinin altında, ayrıcalıkların değiştir değiş değiş tonlarında kullanıcının adını seçin.

2

Hizmetler’in altında Toplantı’yı seçin.

3

Webex Meeting Sitelerialtında ayrıcalıkların değiştir Webex siteyi seçin.

4

Kullanıcının Telefon ayrıcalıklarını görüntülemek ve ayarlamak için Kullanıcı Ayrıcalıkları'nı seçin.

5

Kullanıcının Gelen çağrı telekonferansı ayrıcalıkları her zaman etkindir. Kullanıcının varsayılan çağrı numaralarına erişmesini sağlamak için Küresel gelen çağrı numaralarına erişim onay kutusunu işaretleyin.

6

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.