Standaardopties voor teleconferenties instellen voor een Webex-site


Deze procedure is alleen Webex Meetings, Webex Events enWebex Training.

Selecties bepalen alleen de standaardinstellingen. Gebruikers kunnen andere opties selecteren als ze sessies plannen. Sommige opties die worden weergegeven, zijn mogelijk niet beschikbaar voor de site.

Sitebeheerders kunnen de standaard audio-opties opgeven die beschikbaar zijn voor hun site. Deze opties worden vervolgens weergegeven als de standaardselectie op planningspagina's van Webex, de Microsoft Outlook-planning en de instellingenwizard van One-Click.

Sitebeheerders kunnen ook instellen of gebruikers automatisch kunnen deelnemen aan een terugbelconferentie zonder dat ze op toets '1' op de telefoon moeten drukken. Deze optie is handig wanneer deelnemers zich in een Europees land bevinden waar het telefoonsysteem geen toetstonen kan verzenden.

Met de Webex Audio-optie kan Webex een geluid afspelen wanneer deelnemers zich aansluiten bij de audioconferentie of deze verlaten.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieScheduler.

4

Scrol omlaag naar Opties voor Standaardplander en selecteer een van de volgende opties in Telefoontoon voor binnenkomst envertrek:

 • Piep: Webex speelt een simpele toon af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
 • Naam aankondigen: Webex vraagt elke deelnemer om zijn of haar naam op te geven wanneer hij of zij aan de vergadering wil deelnemen, en kondigt vervolgens de naam van de deelnemer aan.
 • Geen toon: Webex speelt geen geluid af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
5

Selecteer in het gedeelte Deelnemen aan teleconferentie zonder op '1' te drukken op Aan om gebruikers toe te staan automatisch deel te nemen aan terugbelconferenties zonder op '1' te drukken.

6

Selecteer een van de volgende standaardopties in het gedeelte Standaardaudio-opties voor site.

 • Geïntegreerde VoIP: Vink dit selectievakje aan om Voice over IP (VoIP) te gebruiken waar de audio van de sessie via internet in plaats van via de telefoon wordt verzonden.
 • Geen: Selecteer deze optie om audioconferenties uit te sluiten voor de site.
 • Webex-teleconferentie: Selecteer deze optie om de telefoon voor het geluid van de Webex Events-sessie te gebruiken. Selecteer een van de volgende opties:
  • Toegang tot teleconferentie toestaan via wereldwijde inbelnummers: Vink dit selectievakje aan om een lokaal telefoonnummer voor deelnemers in andere landen op te geven dat ze kunnen gebruiken om in te bellen in Webex-sessies. Welke lokale nummers beschikbaar zijn, is afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd.

  • Teleconferentie met inbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers inbellen om deel te nemen aan sessies.

  • Teleconferentie met terugbellen: Selecteer deze optie om gebruikers door Webex te laten bellen als ze deelnemen aan sessies.

7

Klik op Bijwerken om wijzigingen op te slaan.


Deze procedure is alleen Webex Meetings , Webex Events enWebex Training.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieScheduler.

4

Scrol omlaag naar Opties voor standaardplander en schakel de selectievakjes in om de volgende opties voor technische ondersteuning inteschakelen:

 • Directe hulp.

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp.

5

Klik op Bijwerken.


Deze procedure geldt alleen Webex Meetings voor - enWebex Training.

Sitebeheerders kunnen de optie inschakelen om de standaard in belnummers toe te wijzen voor alle gebruikers op hun site. Kies de twee standaardnummers uit de nummers die voor de site zijn ingesteld.

Sitebeheerders kunnen ook vergadering- en sessiehosts toestaan om de standaard in belnummers voor hun deelnemers in te stellen.

Als u deze opties inschakelen, hebt u standaard toegang tot de teleconferentie via de wereldwijde inbelnummers.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieAudio-instellingen.

4

Vink het selectievakje Standaard in belnummers toewijzen aan.

5

Selecteer een invoegoptie in de lijst aan de linkerkant en klik op de knop > toevoegen.

6

Als u de volgorde wilt instellen waarin de opties op uw site worden weergegeven, selecteert u een van de opties en klikt u op de knop Omhoog of Omlaag.

7

Klik op Opslaan.


 

Als u hosts wilt toestaan hun eigen standaardnummers te kiezen, selecteert u het selectievakje Gebruiker toestaan standaard in te stellen in belnummers in Siteopties.

Wanneer dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen waarmee u deelnemers aan vergaderingen toestaat om oproepen te ontvangen op een intern telefoonnummer binnen dezelfde bedrijfssite. U kunt ook het label bewerken dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Audioconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden voor de audioconferentie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Schakel onder Algemene instellingen het selectievakje Interne teleconferentie met terugbelen inschakelen in.

4

Voer in het veld Optielabel voor intern terugbellen een omschrijvende tekst of zinsnede in voor het identificeren van een optie voor intern terugbellen.

5

Klik op Bijwerken.


Sitebeheerders kunnen de rechten van een gebruiker alleen instellen als de gebruiker over Webex-rechten Enterprise-editie.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers en selecteer de gebruiker onder Vergadering https://admin.webex.comom de rechten voorte wijzigen.

2

Selecteer bij Services de optie Vergadering.

3

Selecteer Webex Meeting sitesonder Sites de Webex-site om de rechten voor te wijzigen.

4

Selecteer Gebruikersrechten om de telefoonrechten van de gebruiker weer te geven en aan te passen.

5

De rechten voor inbelconferenties van een gebruiker zijn altijd ingeschakeld. Vink het selectievakje Toegang tot internationale in belnummers aan om de gebruikers toegang te geven tot de standaard in belnummers.

6

Klik op Opslaan.