Standaardopties voor teleconferenties instellen voor een Webex-site


Deze procedure is alleen van toepassing op WebexMeetings, Webex Events en Webex Training.

Selecties bepalen alleen de standaardinstellingen. Gebruikers kunnen andere opties selecteren als ze sessies plannen. Sommige opties die worden weergegeven, zijn mogelijk niet beschikbaar voor de site.

Sitebeheerders kunnen de standaard audio-opties opgeven die beschikbaar zijn voor hun site. Deze opties worden vervolgens weergegeven als de standaardselectie op planningspagina's van Webex, de Microsoft Outlook-planning en de instellingenwizard van Eén-klik.

Sitebeheerders kunnen ook instellen of gebruikers automatisch kunnen deelnemen aan een terugbelconferentie zonder dat ze op toets '1' op de telefoon moeten drukken. Deze optie is handig wanneer deelnemers zich in een Europees land bevinden waar het telefoonsysteem geen toetstonen kan verzenden.

Met de Webex Audio-optie kan Webex een geluid afspelen wanneer deelnemers zich aansluiten bij de audioconferentie of deze verlaten.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieScheduler.

4

Scrol omlaag naar Opties voor standaardplander en selecteer een van de volgende opties in Telefoontoon voor binnenkomst envertrek:

 • Piep: Webex speelt een simpele toon af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
 • Naam aankondigen: Webex vraagt elke deelnemer om zijn of haar naam op te geven wanneer hij of zij aan de vergadering wil deelnemen, en kondigt vervolgens de naam van de deelnemer aan.
 • Geen toon: Webex speelt geen geluid af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
5

Selecteer in het gedeelte Deelnemen aan teleconferentie zonder op '1' te drukken op Aan om gebruikers toe te staan automatisch deel te nemen aan terugbelconferenties zonder op '1' te drukken.

6

Selecteer een van de volgende standaardopties in het gedeelte Standaardaudio-opties voor site.

 • Geïntegreerde VoIP: Vink dit selectievakje aan om VoIP (Voice over IP) te gebruiken waar de audio van de sessie via internet in plaats van via de telefoon wordt verzonden.
 • Geen: Selecteer deze optie om audioconferenties uit te sluiten voor de site.
 • Webex-teleconferentie: Selecteer deze optie om de telefoon voor het geluid van de Webex Events-sessie te gebruiken. Selecteer een van de volgende opties:
  • Toegang tot teleconferentie toestaan via wereldwijde inbelnummers: Vink dit selectievakje aan om een lokaal telefoonnummer voor deelnemers in andere landen op te geven dat ze kunnen gebruiken om in te bellen in Webex-sessies. Welke lokale nummers beschikbaar zijn, is afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd.

  • Teleconferentie met inbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers inbellen om deel te nemen aan sessies.

  • Teleconferentie met terugbellen: Selecteer deze optie om gebruikers door Webex te laten bellen als ze deelnemen aan sessies.

7

Klik op Bijwerken om wijzigingen op te slaan.


Deze procedure is alleen beschikbaar voor WebexMeetings, Webex Events en Webex Training.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieScheduler.

4

Scrol omlaag naar Standaardopties voor planning en schakel de selectievakjes in om de volgende opties voor technische ondersteuning voor audio in teschakelen:

 • Directe hulp.

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp.

5

Klik op Bijwerken.


Deze procedure is alleen van toepassing op Webex Meetings enWebex Training.

Sitebeheerders kunnen de optie inschakelen om de standaard in belnummers toe te wijzen voor alle gebruikers op hun site. Kies de twee standaardnummers uit de nummers die voor de site zijn ingesteld.

Sitebeheerders kunnen ook vergadering- en sessiehosts toestaan om de standaard in belnummers voor hun deelnemers in te stellen.

Als u deze opties inschakelen, hebt u standaard toegang tot de teleconferentie via de wereldwijde inbelnummers.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieAudio-instellingen.

4

Vink het selectievakje Standaard in belnummers toewijzen aan.

5

Selecteer een invoegoptie in de lijst aan de linkerkant en klik op de knop > toevoegen.

6

Als u de volgorde wilt instellen waarin de opties op uw site worden weergegeven, selecteert u een van de opties en klikt u op de knop Omhoog of Omlaag.

7

Klik op Opslaan.


 

Als u hosts wilt toestaan hun eigen standaardnummers te kiezen, selecteert u het selectievakje Gebruiker toestaan standaard in te stellen in belnummers in Siteopties.

Wanneer dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen waarmee u deelnemers aan vergaderingen toestaat om oproepen te ontvangen op een intern telefoonnummer binnen dezelfde bedrijfssite. U kunt ook het label bewerken dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Audioconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden voor de audioconferentie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Schakel onder Algemene instellingen het selectievakje Interne teleconferentie met terugbelen inschakelen in.

4

Voer in het veld Optielabel voor intern terugbellen een omschrijvende tekst of zinsnede in voor het identificeren van een optie voor intern terugbellen.

5

Klik op Bijwerken.


Sitebeheerders kunnen de rechten van een gebruiker alleen instellen als de gebruiker over Cisco Webex Enterprise Edition beschikt.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers en selecteer de gebruiker onder Vergadering https://admin.webex.comom de rechten voorte wijzigen.

2

Selecteer bij Services de optie Vergadering.

3

Selecteer onder Webex Meeting-sitesde Webex-site waar u de rechten voor wilt wijzigen.

4

Selecteer Gebruikersrechten om de telefoonrechten van de gebruiker weer te geven en aan te passen.

5

De rechten voor inbelconferenties van een gebruiker zijn altijd ingeschakeld. Vink het selectievakje Toegang tot internationale in belnummers aan om de gebruikers toegang te geven tot de standaard in belnummers.

6

Klik op Opslaan.

Wanneer de functie hybride samenwerkingsverloopruimte (CMR) is ingericht en geconfigureerd voor uw site, kunnen deelnemers gedeelde vergaderingen plannen en starten met Webex en TelePresence. Webex-deelnemers kunnen via een gecombineerde vergadering contact maken met TelePresence-deelnemers, als hun lokale TelePresence-apparatuur is geüpgraded naar de nieuwste versie. Webex-deelnemers kunnen inhoud van TelePresence-deelnemers weergeven en inhoud met ze delen.

De functie hybride Collaboration Meeting Rooms (CMR) werd voorheen Webex-ingeschakelde TelePresence of Cisco Webex OneTouch genoemd.

Voordat u begint

 • Zorg ervoor dat de integratie met Microsoft Outlook voor Webex-productiviteitstools is ingeschakeld. Voor hybride CMR is dit een proces van twee stappen:

  • Configureer de site-instellingen voor Productiviteitstools.

  • Implementeer Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE). Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.

   Met TMSXE kunnen hybride CMR-hosts Webex-productiviteitstools gebruiken om vergaderingen met alleen Webex te plannen met Microsoft Outlook.


  Integratie met Microsoft Outlook voor Windows is de enige integratie van Productiviteitstools die wordt ondersteund voor hybride CMR.

  De functionaliteit en het uiterlijk van de Microsoft Outlook-integratie verandert wanneer hybride CMR is ingeschakeld. Zie de Gebruikershandleiding van Webex- en TelePresence-integratie met Outlook , beschikbaar op de pagina Webex Meetings-gebruikershandleidingen, voor meer informatie.

 • Zorg ervoor dat het Webex Meetings TelePresence-sessietype is ingeschakeld voor:

  • De -site.

  • Nieuwe gebruikers op de site.

   Deze optie is standaard ingeschakeld voor alle nieuwe gebruikersaccounts en kan door sitebeheerders worden uitgeschakeld.

  • Elke gebruiker die hybride CMR-vergaderingen host.

 • Neem voorzorgsmaatregelen om problemen met weinig bandbreedte te verminderen tijdens vergaderingen op uw site:

 • Inzicht in vergaderingssjablonen die worden gebruikt voor hybride CMR.


1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingenoneTouch.

4

Vink in het gedeelte TelePresence-opties het selectievakje Cisco Webex OneTouch-vergaderingen toestaan (alleen MC)aan.

Als deze optie niet is geselecteerd, zijn de overige opties voor hybride CMR (OneTouch TelePresence) niet beschikbaar.

5

Voer in het veld Boekingsservice-URL van de Cisco TMS het hostadres in dat de verbinding autoriseert tussen de Cisco TelePresence Management Suite (TMS) en het Cisco Webex-gegevenscentrum.

Deze TMS-optie is een indicatie dat hybride CMR (ook bekend als OneTouch 2.0) is ingericht voor de site. Als deze optie verwijst naar CTSMAN, is de site nog steeds ingericht voor OneTouch 1.0. Zie de Release-opmerkingen Control Hub die beschikbaar zijn op de Webex Meetings-site voor verschillen tussen OneTouch 1.0 en OneTouch 2.0. Raadpleeg de Configuratiehandleidig voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMS.

De Cisco TMS is verantwoordelijk voor het plannen van Cisco TelePresence-vergaderingen. Voer het juiste hostadres in om verbinding te maken met het TelePresence-systeem.

6

Geef aan of u een kopie van de uitnodigingse-mail naar de vergaderingshost wilt verzenden.

Als dit is ingeschakeld, ontvangt de host twee e-mails: een voor de host, met de hosttoegangscode, en een die hij of zij kan doorsturen naar deelnemers aan de vergadering.

7

Geef aan of gratis telefoonnummers moeten worden weergegeven voor deelnemers.

8

Schakel TelePresence-bandbreedtecontrole inschakelen in om de beste ervaring voor alle gebruikers te bieden tijdens het delen of wanneer een video wordt weergegeven in een hybride CMR-vergadering. Schakel deze optie niet uit tenzij dit wordt geadviseerd door de Webex-klantenservice.

9

Zorg ervoor dat TelePresence-welkomstscherm weergeven is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, kan het welkomstscherm de hoeveelheid beschikbare schermruimte voor het weergeven van live video (in plaats van scherm delen) minimaliseren op TelePresence-apparaten. Schakel deze optie alleen in als het belangrijk is om bepaalde gegevens weer te geven, zoals vergaderingsinformatie, inbelnummers en de hostsleutel van de vergadering.

10

Selecteer onder Webex VoIP- en videoverbindingAutomatisch gecodeerde UDP/TCP SSL.

Met codering kan de Cisco TMS via UDP verbinding maken met de TelePresence Gateway. Als een UDP-verbinding niet is toegestaan, maakt Cisco TMS gebruik van TCP/SSL. Schakel TCP SSL niet in, tenzij dit wordt geadviseerd door de Webex-klantenservice.

11

Schakel Hybride VoIP uitschakelen in om te voorkomen dat gebruikers via hun computer verbinding maken met audio.

12

Klik op Bijwerken.