Standaardopties voor teleconferenties instellen voor een Webex-site


 

Deze procedure is alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

Selecties bepalen alleen de standaardinstellingen. Gebruikers kunnen andere opties selecteren als ze sessies plannen. Sommige van de vermelde opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor de site.

Sitebeheerders kunnen de standaard audio-opties opgeven van de beschikbare opties voor hun site. Deze opties worden vervolgens weergegeven als de standaardselectie op planningspagina's van WebEx, de Microsoft Outlook-planner en de instellingenwizard van Eén-klik.

Sitebeheerders kunnen ook opgeven of gebruikers automatisch kunnen deelnemen aan teleconferenties met terugbellen zonder op '1' te hoeven drukken op hun telefoontoetsenborden. Deze optie is handig wanneer deelnemers zich in een Europees land bevinden waar het telefoonsysteem geen toetstonen kan verzenden.

Met de optie Webex-audio kan Webex een geluid afspelen wanneer deelnemers deelnemen aan audioconferenties en deze verlaten.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Algemene instellingen , selecteer Planner .

4

Scrol omlaag naar Standaardopties voor planner en selecteer een van de volgende opties in Telefoontoon voor aanmelden en afsluiten:

 • Piep: Webex speelt een eenvoudige toon af wanneer een deelnemer deelneemt of weggaat.
 • Naam aankondigen: Webex vraagt elke deelnemer om zijn of haar naam op te geven wanneer hij of zij aan de vergadering deelneemt en kondigt vervolgens de naam van de deelnemer aan.
 • Geen toon: Webex speelt geen geluid af wanneer een deelnemer deelneemt of weggaat.
5

Selecteer in het gedeelte Deelnemen aan teleconferentie zonder op '1' te drukken Aan om gebruikers toe te staan automatisch deel te nemen aan teleconferenties met terugbellen zonder op '1' te drukken.

6

Selecteer een van de volgende standaardopties in het gedeelte Standaardaudio-opties voor site.

 • Geïntegreerde VoIP: Schakel dit selectievakje in om Voice over IP (VoIP) te gebruiken waarbij de sessieaudio via internet wordt verzonden in plaats van via de telefoon.
 • Geen: Selecteer deze optie om audioconferenties van de site uit te sluiten.
 • Webex-teleconferentie: Selecteer deze optie om de telefoon te gebruiken voor de audio van de Webex Events-sessie. Selecteer een van de volgende opties:
  • Toegang tot teleconferentie toestaan via wereldwijde inbelnummers: Schakel dit selectievakje in om een lokaal telefoonnummer op te geven dat deelnemers in andere landen kunnen gebruiken wanneer ze inbellen bij Webex-sessies. Welke lokale nummers beschikbaar zijn, hangt af van hoe uw Webex-site is geconfigureerd.

  • Teleconferentie met inbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers inbellen om deel te nemen aan sessies.

  • Teleconferentie met terugbellen: Selecteer deze optie om Webex-gebruikers te laten bellen wanneer ze deelnemen aan sessies.

7

Klik op Bijwerken om eventuele wijzigingen op te slaan.


 

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Algemene instellingen , selecteer Planner .

4

Scrol omlaag naar Standaardopties voor planner en schakel de selectievakjes in om de volgende opties voor technische ondersteuning voor audio in te schakelen:

 • Directe Hulp.

 • Deelnemers toegang geven tot directe hulp.

5

Klik op Bijwerken.


 

Deze procedure is alleen van toepassing op Webex Meetings en Webex Training.

Sitebeheerders kunnen de optie inschakelen om de standaardinbelnummers toe te wijzen voor alle gebruikers op hun site. Kies de twee standaardnummers uit de nummers die zijn ingericht voor de site.

Sitebeheerders kunnen ook toestaan dat hosts van vergaderingen en sessies de standaardinbelnummers voor hun deelnemers instellen.

Als u deze opties inschakelt, hebt u standaard toegang tot de teleconferentie met internationale inbelnummers.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingenAudio-instellingen.

4

Vink het selectievakje Standaard in belnummers toewijzen aan.

5

Selecteer een inbeloptie in de lijst links en klik op de knop Toevoegen >.

6

Als u de volgorde wilt instellen waarin de opties op uw site worden weergegeven, selecteert u een van de opties en klikt u op de knop Omhoog of Omlaag.

7

Klik op Opslaan.


 

Als u hosts wilt toestaan hun eigen standaardnummers te kiezen, schakelt u het selectievakje Gebruiker toestaan standaardinbelnummers in te stellen in Siteopties in.


 

Deze instelling is alleen beschikbaar voor klanten van CCA-SP, CCA Enterprise en Edge Audio en is alleen van toepassing op Webex Meetings.

Wanneer dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen waarmee u deelnemers aan vergaderingen toestaat om oproepen te ontvangen op een intern telefoonnummer binnen dezelfde bedrijfssite. U kunt ook het label bewerken dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Audioconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden voor de audioconferentie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Schakel onder Algemene instellingen het selectievakje Interne teleconferentie met terugbelen inschakelen in.

4

Voer in het veld Optielabel voor intern terugbellen een omschrijvende tekst of zinsnede in voor het identificeren van een optie voor intern terugbellen.

5

Klik op Bijwerken.


 

Sitebeheerders kunnen de rechten van een gebruiker alleen instellen als de gebruiker Webex Enterprise Edition heeft.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer onder Vergadering de gebruiker voor wie u de rechten wilt wijzigen.

2

Selecteer bij Services de optie Vergadering .

3

Selecteer onder Webex Meeting-sites de Webex-site waarvoor u de rechten wilt wijzigen.

4

Selecteer Gebruikersrechten om de Telefonierechten van de gebruiker weer te geven en aan te passen.

5

De rechten voor inbelteleconferentie van een gebruiker zijn altijd ingeschakeld. Schakel het selectievakje Toegang tot internationale inbelnummers in om de gebruiker toegang te geven tot de standaard inbelnummers.

6

Klik op Opslaan.