Ange standardalternativ för telekonferens på en Webex-webbplats


Denna procedur gäller endast Webex Meetings, Webex Events ochWebex Training.

Valet bestämmer endast standardinställningarna. Användare kan välja andra alternativ när de schemalägger sessioner. Vissa alternativ som listas kanske inte är tillgängliga för webbplatsen.

Webbplatsadministratörer kan ange standardalternativ för ljud från tillgängliga alternativ för sin webbplats. Dessa alternativ visas sedan som standardvalet på Schemaläggningssidor för Webex, Microsoft Outlook-schemaläggaren och Ett-klicks inställningsguide.

Webbplatsadministratörer kan också ange om användare automatiskt ska kunna delta i telekonferenser med uppringning utan att behöva trycka "1" på knappsatsen. Detta alternativ är användbart om mötesdeltagare bor i vissa europeiska länder där telefonsystemet inte kan skicka knappsatstoner.

Med alternativet Webex-ljud kan Webex spela upp ett ljud när deltagare ansluter till och lämnar ljudkonferenser.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSchemaläggare.

4

Rulla ner till Standardalternativ förschemaläggare och välj ett av följande alternativ i Ingångs- och utgångston förtelefon:

 • Pipljud: Webex spelar en enkel ton när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
 • Meddela namn:Webex ber alla mötesdeltagare att ange sina namn när de deltar i mötet och sedan meddelas mötesdeltagarens namn.
 • Ingen ton: Webex spelar inget ljud när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
5

I avsnittet Delta i telekonferens utan att trycka på "1" väljer du På för att låta användare automatiskt delta i telekonferenser med uppringning utan att trycka på "1".

6

I avsnittet Standardinställningar för ljud välj något av följande standardalternativ:

 • Integrerad VoIP: Markera den här kryssrutan om du vill använda Voice over IP (VoIP) där sessionsljudet skickas via internet istället för telefonen.
 • Ingen: Välj detta alternativ för att exkludera ljudkonferenser från webbplatsen.
 • Webex-telekonferens: Välj detta alternativ för att använda telefonen för Webex Events-sessionsljud. Välj något av följande alternativ:
  • Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer: Markera den här kryssrutan om du vill ange ett lokalt telefonnummer som mötesdeltagare i andra länder kan använda när de ringer in till Webex-sessioner. De lokala nummer som är tillgängliga beror på hur din Webex-webbplats är konfigurerad.

  • Telekonferens med inringning: Välj detta alternativ för att låta användare ringa in för att delta i sessioner.

  • Telekonferens med återuppringning: Välj detta alternativ om du vill att Webex ska ringa upp användare när de deltar i sessioner.

7

Klicka på Uppdatera för att spara eventuella ändringar.


Denna procedur gäller endast Webex Meetings, Webex Events ochWebex Training.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSchemaläggare.

4

Rulla ner till Standardalternativ för schemaläggare och markera kryssrutorna för att aktivera följande teknisk supportljudalternativ:

 • Direkthjälp.

 • Tillåt deltagare att få åtkomst till direkthjälpen.

5

Klicka på Uppdatera.


Denna procedur gäller endast Webex Meetings och Webex Training.

Webbplatsadministratörer kan aktivera alternativet att tilldela standardnummer för inringning för alla användare på sin webbplats. Välj de två standardnumren från de nummer som är provisionerade för webbplatsen.

Webbplatsadministratörer kan också tillåta mötes- och sessionsvärdar att ange standardnummer för inringning för sina mötesdeltagare.

Aktivering av dessa alternativ ger åtkomst till telekonferensen med globala inringningsnummer som standard.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duLjudinställningar.

4

Markera kryssrutan Tilldela standardnummer för inringning.

5

Välj ett inringningsalternativ från listan till vänster och klicka på knappen > inringning.

6

För att ange i vilken ordning alternativen ska visas på din webbplats väljer du ett av alternativen och klickar på Flytta upp eller Flytta ner.

7

Klicka på Spara.


 

För att tillåta värdar att välja sina egna standardnummer, markera kryssrutan Tillåt användare att ställa in standardnummer för inringning i Webbplatsalternativ.

När den är tillhandahållen för din webbplats kan du slå på alternativet att mötesdeltagare kan ta emot samtal via ett internt telefonnummer inom samma företagswebbplats. Du kan också redigera etiketten som visas i dialogrutan Ljudkonferens när mötesdeltagare deltar i ljudkonferensen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar markerar du kryssrutan Aktivera telekonferens med intern uppringning.

4

I fältet Etikett för interna återuppringningsalternativ anger du ett beskrivande namn eller fras för att identifiera det interna återuppringningsalternativet.

5

Klicka på Uppdatera.


Webbplatsadministratörer kan endast ställa in en användares privilegier om användaren har Webex-Företagsversion.

1

Från kundvyn i går du till Användare och väljer under Möte den https://admin.webex.comanvändare som du villändra behörigheterna för.

2

Under Tjänster väljer du Möte.

3

Under Webex Meeting-webbplatser väljer du Den Webex-webbplats som du vill ändra privilegierna för.

4

Välj Användarprivilegier för att visa och justera användarens telefoniprivilegier.

5

En användares telekonferensprivilegier vid inringning är alltid aktiverade. Markera kryssrutan Åtkomst till globala inringningsnummer för att ge användaren åtkomst till standardinringningsnummer.

6

Klicka på Spara.