Ange standardalternativ för telekonferens på en Webex-webbplats


Denna procedur gäller endast för Webex Meetings, Webex Events ochWebex Training.

Valet bestämmer endast standardinställningarna. Användare kan välja andra alternativ när de schemalägger sessioner. Vissa alternativ som listas kanske inte är tillgängliga för webbplatsen.

Webbplatsadministratörer kan ange standardalternativ för ljud från tillgängliga alternativ för sin webbplats. Dessa alternativ visas sedan som standardvalet på Schemaläggningssidor för Webex, Microsoft Outlook-schemaläggaren och Ett-klicks inställningsguide.

Webbplatsadministratörer kan också ange om användare automatiskt ska kunna delta i telekonferenser med uppringning utan att behöva trycka "1" på knappsatsen. Detta alternativ är användbart om mötesdeltagare bor i vissa europeiska länder där telefonsystemet inte kan skicka knappsatstoner.

Med alternativet Webex-ljud kan Webex spela upp ett ljud när deltagare ansluter till och lämnar ljudkonferenser.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSchemaläggare.

4

Rulla ner till Standardalternativ förschemaläggare och välj ett av följande alternativ i Ingångs- och utgångston förtelefon:

 • Pipljud: Webex spelar en enkel ton när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
 • Meddela namn:Webex ber alla mötesdeltagare att ange sina namn när de deltar i mötet och sedan meddelas mötesdeltagarens namn.
 • Ingen ton: Webex spelar inget ljud när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
5

I avsnittet Delta i telekonferens utan att trycka på "1" väljer du På för att låta användare automatiskt delta i telekonferenser med uppringning utan att trycka "1".

6

I avsnittet Standardinställningar för ljud välj något av följande standardalternativ:

 • Integrerad VoIP: Markera den här kryssrutan om du vill använda Voice over IP (Internettelefoni) där sessionsljudet skickas över internet istället för telefonen.
 • Ingen: Välj detta alternativ för att exkludera ljudkonferenser från webbplatsen.
 • Webex-telekonferens: Välj detta alternativ för att använda telefonen för Webex Events-sessionsljud. Välj något av följande alternativ:
  • Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer: Markera den här kryssrutan om du vill ange ett lokalt telefonnummer som mötesdeltagare i andra länder kan använda när de ringer in till Webex-sessioner. De lokala nummer som är tillgängliga beror på hur din Webex-webbplats är konfigurerad.

  • Telekonferens med inringning: Välj detta alternativ för att låta användare ringa in för att delta i sessioner.

  • Telekonferens med återuppringning: Välj detta alternativ om du vill att Webex ska ringa upp användare när de deltar i sessioner.

7

Klicka på Uppdatera för att spara eventuella ändringar.


Denna procedur är endast för WebexMeetings, Webex Events och Webex Training.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSchemaläggare.

4

Rulla ner till Standardalternativ för schemaläggare och markera kryssrutorna för att aktivera följande alternativ för ljudteknisksupport:

 • Direkthjälp.

 • Ge deltagare åtkomst till direkthjälpen.

5

Klicka på Uppdatera.


Denna procedur gäller endast för Webex Meetings och Webex Training.

Webbplatsadministratörer kan aktivera alternativet att tilldela standardnummer för inringning för alla användare på sin webbplats. Välj de två standardnumren från de nummer som är provisionerade för webbplatsen.

Webbplatsadministratörer kan också tillåta mötes- och sessionsvärdar att ange standardnummer för inringning för sina mötesdeltagare.

Aktivering av dessa alternativ ger åtkomst till telekonferensen med globala inringningsnummer som standard.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duLjudinställningar.

4

Markera kryssrutan Tilldela standardnummer för inringning.

5

Välj ett inringningsalternativ från listan till vänster och klicka på knappen > lägg till.

6

För att ange i vilken ordning alternativen ska visas på din webbplats väljer du ett av alternativen och klickar på Flytta upp eller Flytta ner.

7

Klicka på Spara.


 

För att tillåta värdar att välja sina egna standardnummer, markera kryssrutan Tillåt användare att ställa in standardnummer för inringning i Webbplatsalternativ.

När den är tillhandahållen för din webbplats kan du slå på alternativet att mötesdeltagare kan ta emot samtal via ett internt telefonnummer inom samma företagswebbplats. Du kan också redigera etiketten som visas i dialogrutan Ljudkonferens när mötesdeltagare deltar i ljudkonferensen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar markerar du kryssrutan Aktiveratelekonferens med intern uppringning.

4

I fältet Etikett för interna återuppringningsalternativ anger du ett beskrivande namn eller fras för att identifiera det interna återuppringningsalternativet.

5

Klicka på Uppdatera.


Webbplatsadministratörer kan endast ange en användares privilegier om användaren har Cisco Webex Företagsversion.

1

Från kundvyn i går du till Användare och väljer under Möte den https://admin.webex.comanvändare som du villändra behörigheterna för.

2

Under Tjänster väljer du Möte.

3

Under Webex-möteswebbplatserväljer du den Webex-webbplats som du vill ändra privilegierna för.

4

Välj Användarprivilegier för att visa och justera användarens telefoniprivilegier.

5

En användares telekonferensprivilegier vid inringning är alltid aktiverade. Markera kryssrutan Åtkomst till globala inringningsnummer om du vill ge användaren åtkomst till standardinringningsnummer.

6

Klicka på Spara.

När funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid tillhandahålls till och konfigureras på din webbplats kan mötesdeltagare schemalägga och starta gemensamma möten med Webex och TelePresence. Webex-mötesdeltagare kan samarbeta med TelePresence-mötesdeltagare i ett kombinerat möte om deras lokala TelePresence-utrustning är uppgraderad till de senaste versionerna. Webex-mötesdeltagare kan visa och dela innehåll med TelePresence-mötesdeltagare.

Funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid hette tidigare Webex-aktiverad TelePresence eller Cisco Webex OneTouch.

Innan du börjar

 • Se till att integreringen av Webex produktivitetsverktyg till Microsoft Outlook är aktiverad. För CMR Hybrid är detta en tvåstegsprocess:

  • Konfigurera webbplatsinställningarna för produktivitetsverktygen.

  • Distribuera Cisco TelePresence Management Suite-tillägget för Microsoft Exchange (TMSXE). Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.

   Med TMSXE kan värdar inom CMR Hybrid använda Webex produktivitetsverktyg för att schemalägga Endast-Webex-möten med Microsoft Outlook.


  Microsoft Outlook-integrering för Windows är den enda integreringen av produktivitetsverktygen som har stöd för CMR Hybrid.

  Funktionaliteten och utseendet hos Microsoft Outlook-integreringen ändras när CMR Hybrid aktiveras. Mer information finns i användarguiden för integreringen av Outlook till Webex och TelePresence, som finns på sidan Användarguider för Webex Meetings.

 • Se till att sessionstypen TelePresence i Webex Meetings är aktiverad för:

  • -webbplatsen.

  • Nya användare på webbplatsen.

   Det här alternativet är aktiverat som standard för alla nya användarkonton. Webbplatsadministratörer kan inaktivera det.

  • Varje användare som är värd för CMR Hybrid-möten.

 • Vidta försiktighetsåtgärder för att minska problem med begränsad bandbredd under möten på din webbplats:

 • Förstå vilka mötesmallar som används för CMR Hybrid.


Se artikeln Hitta ditt Webex-versionsnummer för mer information om hur du hittar webbplatsens aktuella version av Webex.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duOneTouch.

4

I avsnittet TelePresence-alternativ markerar du Tillåt Cisco Webex OneTouch-möten (endastMC) .

Om detta alternativ inte är valt är resten av alternativen för CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) nedtonade.

5

I adressfältet för URL till Cisco TMS bokningstjänst anger du den värdadress som verifierar anslutningen mellan Cisco TelePresence Management Suite (TMS) och Cisco Webex datacenter.

Detta TMS-alternativ är en indikation på att CMR Hybrid (även känt som OneTouch 2.0) tillhandahålls på webbplatsen. Om detta alternativ hänvisar till CTSMAN tillhandahålls fortfarande OneTouch 1.0 på webbplatsen. Se Version anteckningar om Control Hub som finns tillgänglig via Webex Meetings-webbplatsen för att se skillnaderna mellan OneTouch 1.0 och OneTouch 2.0. Se Konfigurationsguide för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMS.

Cisco TMS ansvarar för att schemalägga Cisco TelePresence-möten. Ange korrekt värdadress för att ansluta till TelePresence-systemet.

6

Välj om du vill skicka en kopia av e-postinbjudan till mötesvärden.

När detta är markerat mottar värden två e-postmeddelanden: ett till värden, vilket inbegriper värdens åtkomstkod, och ett som ska vidarebefordras till mötesdeltagarna.

7

Välj om du vill visa avgiftsfria telefonnummer för mötesdeltagarna.

8

Markera Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence för att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla användare under delning eller när video visas i ett CMR Hybrid-möte. Avmarkera inte detta alternativ såvida inte Webex kundtjänst råder dig att göra det.

9

Se till att Visa TelePresence-välkomstskärm är avmarkerad. När alternativet är markerat kan välkomstskärmen komma att minimera mängden tillgänglig skärmyta som kan visa direktsänd video (kontra skärmdelning) på TelePresence-enheter. Aktivera endast detta alternativ när det är viktigt att visa vissa uppgifter, såsom mötesinformation, inringningsnummer och mötesvärdens nyckel.

10

Under Webex VoIP- och videoanslutning väljer du Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL.

Kryptering gör det möjligt för Cisco TMS att ansluta via UDP med TelePresence Gateway. Om UDP-anslutning inte är tillåten kommer Cisco TMS att återgå till TCP/SSL. Välj inte TCP SSL såvida inte Webex kundtjänst råder dig att göra det.

11

Markera Inaktivera Hybrid VoIP för att förhindra användare från att ansluta till ljud via sina datorer.

12

Klicka på Uppdatera.