Podešavanje podrazumevanih opcija telekonferencije za Webex lokaciju


 

Ova procedura se odnosi samo na Webex Meetings, Webex Events i Webex Training.

Izbori određuju samo podrazumevana podešavanja. Korisnici mogu da izaberu druge opcije dok zakazu sesije. Neke od navedenih opcija možda nisu dostupne za lokaciju.

Administratori lokacije mogu da navedu podrazumevane opcije zvuka iz dostupnih opcija za svoju lokaciju. Ove opcije se zatim prikazuju kao podrazumevani izbor na Webex stranicama za zakazivanje, Microsoft Outlook alatki za zakazivanje i One-Click čarobnjaku za podešavanje.

Administratori lokacija takođe mogu da navedu da li korisnici mogu automatski da se pridruže telekonferencijama sa povratnim pozivom bez potrebe da pritiskuju taster "1" na svojim telefonskim tastaturama. Ova opcija je korisna ako se učesnici zadržavaju u nekim evropskim zemljama telefonski sistem mogu da šalju tonove tastature.

Pomoću opcije Webex zvuk Webex može da reprodukuje zvuk kada se učesnici pridruže i izadju iz audio konferencija.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite "Alatka za zakazivanje".

4

Pomerite se nadole do podrazumevanih opcija planera i izaberite jednu od sledećih opcija u toku unosa telefonije i izlaza:

 • Zvučni signal: Webex reprodukuje jednostavan ton kada se učesnik pridruži ili napusti.
 • Ime objave: Webex od svakog učesnika traži da najavi svoje ime dok se pridružuje sastanku, a zatim objavljuje ime učesnika.
 • Bez tona: Webex ne reprodukuje zvuk kada se učesnik pridruži ili izađe.
5

U odeljku "Pridruži se telekonferenciji" bez pritiskanja tastera "1" izaberite "Uključeno" da biste omogućili korisnicima da se automatski pridružuju telekonferencijama sa povratnim pozivom bez pritiskanja na "1".

6

U odeljku "Podrazumevane opcije zvuka lokacije " izaberite neku od sledećih podrazumevanih opcija:

 • Integrisani VoIP: Označite ovu polje za potvrdu da biste koristili Voice over IP (VoIP) u kojima se zvuk sesije šalje putem interneta umesto da se koristi telefon.
 • Nijedno: Izaberite ovu opciju da biste izuzeli audio konferencije sa lokacije.
 • Webex telekonferencija: Izaberite ovu opciju da biste koristili telefon za zvuk sesije Webex događaja. Izaberite neku od sledećih opcija:
  • Dozvolite pristup telekonferenciji putem globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku za pridruživanje sastanku: Označite ovu polje za potvrdu da biste obezbedili lokalnu broj telefona koje učesnici u drugim zemljama mogu da koriste prilikom pozivanja u Webex sesije. Lokalni brojevi koji su dostupni zavise od toga kako Webex sajt konfigurisani.

  • Telekonferencije sa pozivom za pridruživanje: Izaberite ovu opciju da bi korisnici mogli poziv za pridruživanje sastanku se pridružuju sesijama.

  • Telekonferencije sa povratnim pozivom: Izaberite ovu opciju da biste imali korisnike Webex poziva dok se pridružuju sesijama.

7

Kliknite na " Ažuriraj " da biste sačuvali sve promene.


 

Ova procedura se odnosi samo na Webex Meetings, Webex Events i Webex Training.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite "Alatka za zakazivanje".

4

Pomerite se nadole do podrazumevanih opcija planera i potvrdite polja za potvrdu da biste omogućili sledeće opcije tehničke podrške za audio:

 • Brza pomoć.

 • Dozvolite učesnicima da pristupaju brzoj pomoći.

5

Kliknite na Ažuriraj.


 

Ova procedura se odnosi samo Webex Meetings na Webex Training.

Administratori lokacija mogu da omoguće opciju dodeljivanja podrazumevanih brojeva telefona za pridruživanje sastanku za sve korisnike na njihovoj lokaciji. Izaberite dva podrazumevana broja sa brojeva koji su dodeljeni za lokaciju.

Administratori lokacije takođe mogu da dozvole organizatorima sastanaka i sesija da podese podrazumevane brojeve telefona za pridruživanje sastanku za svoje učesnike.

Omogućavanje ovih opcija podrazumevano obezbeđuje pristup telekonferenciji pomoću globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke "Opšta podešavanja" izaberite "Audio podešavanja".

4

Proverite izbor u polju za potvrdu Dodeli podrazumevane brojeve poziva.

5

Izaberite opciju poziva za pridruživanje sastanku sa liste sa leve strane i kliknite na dugme " Dodaj > ".

6

Da biste podesili redosled kojim se opcije prikazuju na vašoj lokaciji, izaberite jednu od opcija i kliknite na dugme "Pomeri nagore" ili dugme "Pomeri dole".

7

Kliknite na Sačuvaj.


 

Da biste dozvolili organizatorima da odaberu svoje podrazumevane brojeve, proverite opciju "Dozvoli korisniku da podesi podrazumevane brojeve telefona za pridruživanje sastanku polje za potvrdu u opcijama lokacije".


 

Ovo podešavanje je dostupno samo kupcima usluge CCA-SP, CCA Enterprise i Edge Audio i primenjuje se samo na Webex Meetings.

Kada je obezbeđena vaša lokacija, možete da uključite opciju da dozvolite učesnicima sastanka da primaju pozive na interni telefonski broj unutar iste korporativne lokacije. Takođe možete da uredite oznaku koja se pojavljuje u dijalogu Audio konferencije kada se učesnici pridruže audio konferenciji.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru "Uobičajene postavke" proverite polje za potvrdu Omogući interno telekonferencioniranje poziva.

4

U polje Oznaka opcije internog poziva unesite opisno ime ili frazu da biste identifikovali opciju internog poziva.

5

Kliknite na Ažuriraj.


 

Administratori lokacije mogu da podese privilegije korisnika samo ako je korisnik Webex Enterprise Edition.

1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.compristupite opciji "Korisnici" i u okviru "Sastanak" izaberite korisnika za koji želite da promenite privilegije.

2

U okviruUsluge izaberite sastanak.

3

U okviru Webex Meetings lokacija izaberite Webex sajt za koje možete da promenite privilegije.

4

Izaberite privilegije korisnika da biste prikazali i prilagodili privilegije telefonije korisnika .

5

Privilegije telekonferencije sa pozivom za pridruživanje korisniku su uvek omogućene. Proverite pristup globalnim brojevima telefona za pridruživanje polje za potvrdu omogućite korisniku da pristupi podrazumevanim brojevima telefona za pridruživanje sastanku.

6

Kliknite na Sačuvaj.