Postavljanje zadanih mogućnosti telekonferencije za web-mjesto


Ovaj se postupak primjenjuje samo na Webex sastanke, Webex događaje iWebex obuku.

Odabiri određuju samo zadane postavke. Korisnici mogu odabrati druge mogućnosti dok zakazuju sesije. Neke od navedenih mogućnosti možda nisu dostupne za web-mjesto.

Administratori web-mjesta mogu odrediti zadane mogućnosti zvuka iz dostupnih mogućnosti za svoje web-mjesto. Te se mogućnosti zatim pojavljuju kao zadani odabir na stranicama za zakazivanja Webexa, rasporedu programa Microsoft Outlook i čarobnjaku za postavljanje jednim klikom.

Administratori web-mjesta također mogu odrediti mogu li se korisnici automatski pridružiti telekonferencijama povratnih poziva bez potrebe za pritiskom na "1" na tipkovnicama telefona. Ova opcija je korisna ako sudionici borave u nekim europskim zemljama u kojima telefonski sustav ne može slati tonove tipkovnice.

Pomoću opcije Webex Audio Webex može reproducirati zvuk kada se sudionici pridruže audiokonferencijskim konferencijama i napuste ih.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite Web- mjesta.

2

Odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti postavke, a zatim kliknite Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Uobičajene postavkeodaberite Raspored.

4

Pomaknite se prema dolje do odjeljka Zadane mogućnostirasporeda i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti u tonu unosa i izlaza iz telefonije:

 • Zvučni signal: Webex reproducira jednostavan ton kada se sudionik pridruži ili ode.
 • Objavi naziv: Webex traži od svakog sudionika da navede svoje ime dok se pridružuje sastanku, a zatim objavljuje ime sudionika.
 • Bez tona: Webex ne reproducira nikakav zvuk kada se sudionik pridruži ili ode.
5

U odjeljku Uključivanje u telekonferenciju bez pritiska na tipku "1" odaberite Uključeno da biste korisnicima omogućili automatsko pridruživanje telekonferencijama povratnog poziva bez pritiska na "1".

6

U odjeljku Zadane mogućnosti zvuka web-mjesta odaberite neku od sljedećih zadanih mogućnosti:

 • Integrirani VoIP: Potvrdite ovaj okvir da biste koristili Voice over IP (VoIP) gdje se zvuk sesije šalje putem Interneta umjesto putem telefona.
 • Nijedan: Odaberite ovu mogućnost za isključivanje audiokonferencija s web-mjesta.
 • Webex telekonferencije: Odaberite ovu mogućnost za korištenje telefona za zvuk sesije Webex događaja. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
  • Omogućite pristup telekonferenciji putem globalnih brojevapoziva: Potvrdite ovaj okvir da biste naveli lokalni telefonski broj koji sudionici u drugim zemljama mogu koristiti prilikom pozivanja u web-sesije. Dostupni lokalni brojevi ovise o tome kako je konfigurirano web-mjesto.

  • Telefonske konferencije u pozivu: Odaberite ovu mogućnost da bi se korisnici uključili u sesije.

  • Telekonferencije povratnih poziva: Odaberite ovu mogućnost da bi korisnici Webex poziva bili prilikom uključivanja u sesije.

7

Kliknite Ažuriraj da biste spremili sve promjene.


Ovaj je postupak namijenjen samo za Webex sastanke, Webex događaje iWebex obuku.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite Web- mjesta.

2

Odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti postavke, a zatim kliknite Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Uobičajene postavkeodaberite Raspored.

4

Pomaknite se prema dolje do zadanih mogućnosti rasporeda i potvrdite okvire da biste omogućili sljedeće mogućnosti tehničke podrške zazvuk:

 • Trenutna pomoć.

 • Dopustite sudionicima pristup trenutnoj pomoći.

5

Kliknite Ažuriraj.


Ovaj se postupak primjenjuje samo na Webex sastanke i webex obuku.

Administratori web-mjesta mogu omogućiti mogućnost dodjeljivanja zadanih brojeva poziva svim korisnicima na njihovom web-mjestu. Odaberite dva zadana broja iz brojeva koji su dodijeljeni web-mjestu.

Administratori web-mjesta također mogu dopustiti domaćinima sastanaka i sesija postavljanje zadanih brojeva poziva za svoje sudionike.

Omogućavanje tih mogućnosti omogućuje pristup telekonferenciji pomoću globalnih brojeva za uključivanje u konferenciju prema zadanim postavkama.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite Web- mjesta.

2

Odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti postavke, a zatim kliknite Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Uobičajene postavkeodaberite Postavke zvuka.

4

Potvrdite okvir Dodijeli zadane brojeve poziva.

5

Odaberite mogućnost poziva s popisa s lijeve strane i kliknite gumb Dodaj >.

6

Da biste postavili redoslijed kojim se mogućnosti pojavljuju na web-mjestu, odaberite jednu od mogućnosti i kliknite gumb Premjesti gore ili Premjesti dolje.

7

Kliknite Spremi.


 

Da biste domaćinima omogućili odabir vlastitih zadanih brojeva, potvrdite okvir Dopusti korisniku postavljanje zadanih brojeva poziva u mogućnostima web-mjesta.

Kada dodijelite resurse za svoju web-lokaciju, možete uključiti mogućnost da sudionicima sastanka dopustite primanje poziva na interni telefonski broj na istom korporativnom web-mjestu. Možete urediti i oznaku koja se pojavljuje u dijaloškom okviru Audiokonferencijska konferencija kada se sudionici pridruže audiokonferenciju.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite Web- mjesta.

2

Odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti postavke, a zatim kliknite Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Uobičajene postavkepotvrdite okvir Omogući interne telekonferencije povratnog poziva.

4

U polje Oznaka mogućnosti Interno vraćanje poziva unesite opisni naziv ili izraz da biste identificirali internu mogućnost povratnog poziva.

5

Kliknite Ažuriraj.


Administratori web-mjesta mogu postaviti korisničke ovlasti samo ako korisnik ima Webex Enterprise Edition.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite korisnika za koji želite da promijenite privilegije za .

2

U odjeljku Servisi odaberite Sastanak.

3

U odjeljku Webex web-mjestasastanka odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti ovlasti.

4

Odaberite Korisničke privilegije da biste prikazali i prilagodili korisničke privilegije telefonije.

5

Korisničke ovlasti za uključivanje u telekonferenciju uvijek su omogućene. Potvrdite okvir Pristup globalnim pozivnim brojevima da biste korisniku omogućili pristup zadanim brojevima poziva.

6

Kliknite Spremi.