Opsæt standardvalgmuligheder for telekonference på et Webex-websted


Denne procedure gælder kun for WebexMeetings, Webex Events og Webex Training.

Valg bestemmer kun standardindstillingerne. Brugere kan vælge andre valgmuligheder, når de planlægger møder. Nogle af de valgmuligheder, der er angivet, er muligvis ikke tilgængelige for webstedet.

Webstedsadministratorer kan angive standard lydvalgmuligheder fra de tilgængelige valgmuligheder for deres websted. Disse valgmuligheder vises derefter som standardvalget på siderne til Webex-planlægning, Microsoft Outlook planlægningsprogrammet og guiden til opsætning af Med-ét-klik.

Webstedsadministratorer kan også angive, om brugere automatisk kan deltage i tilbagekaldstelekonferencer uden at trykke "1" på deres telefontastatur. Denne valgmulighed er nyttig, hvis deltagerne bor i nogle europæiske lande, hvor telefonsystemet ikke kan sende tastatur-toner.

Med valgmuligheden Webex-lyd kan Webex afspille en lyd, når deltagerne deltager i og forlader lydkonferencer.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger , vælgPlanlægningsprogram.

4

Rul ned til Standard planlægningsprogramvalgmuligheder, og vælg en af følgende valgmuligheder i indgangs- og udgangs tone fortelefoni:

 • Bip: Webex afspiller en enkelt tone, når en deltager deltager i eller forlader et websted.
 • Annoncere navn: Webex beder hver deltager om at oplyse deres navn, når de deltager i mødet, og annoncerer derefter navnet på deltageren.
 • Ingen tone: Webex afspiller ikke en lyd, når en deltager deltager i eller forlader et websted.
5

I afsnittet Deltag i telekonference uden at trykke på "1" skal du vælge Til for at tillade brugere at deltage i tilbagekaldskonferencer automatisk uden at trykke på "1".

6

I afsnittet Valgmuligheder for standard websted lyd skal du vælge en af følgende standard valgmuligheder:

 • Integreret VoIP: Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge Voice over IP (VoIP), hvor sessionslyden sendes over internettet, i stedet for at bruge telefonen.
 • Ingen: Vælg denne valgmulighed for at udelukke lydkonference fra webstedet.
 • Webex-telekonferencer: Vælg denne valgmulighed for at bruge telefonen til Webex Events-sessionslyden. Vælg en af følgende valgmuligheder:
  • Tillad adgang til telekonference via globale indgående opkaldsnumre: Marker dette afkrydsningsfelt for at angive et lokalt telefonnummer, som deltagere i andre lande kan bruge, når du ringer til Webex-sessioner. De tilgængelige lokale numre afhænger af, hvordan dit Webex-websted er konfigureret.

  • Indgående opkaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få brugere til at ringe op, for at deltage i sessioner.

  • Tilbagekaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få Webex til at ringe op til brugere, når de deltager i sessioner.

7

Klik på Opdater for at gemme alle ændringer.


Denne procedure gælder kun for WebexMeetings, Webex Events og Webex Training.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger , vælgPlanlægningsprogram.

4

Rul ned til Valgmuligheder for standard planlægningsprogram, og marker afkrydsningsfelterne for at aktivere følgende valgmuligheder for teknisk support tillyd:

 • Øjeblikkelig hjælp.

 • Tillad mødedeltager adgang til øjeblikkelig hjælp.

5

Klik på Opdatér.


Denne procedure gælder kun for Webex Meetings og Webex Training.

Webstedsadministratorer kan aktivere valgmuligheden for at tildele standard opkaldsnumre for alle brugere på deres websted. Vælg de to standard numre fra de numre, der er klargjort for webstedet.

Webstedsadministratorer kan også tillade møde- og sessionsværter at indstille standard opkaldsnumre for deres deltagere.

Aktivering af disse valgmuligheder giver adgang til telekonferencen ved hjælp af globale opkaldsnumre som standard.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger , vælgLydindstillinger.

4

Marker afkrydsningsfeltet Tildel standard opkaldsnumre.

5

Vælg en valgmulighed for in call-in på listen til venstre, og klik på > knappen.

6

For at indstille rækkefølgen, hvori valgmulighederne vises på dit websted, skal du vælge en af valgmulighederne og klikke på Flyt op eller Flyt ned- knappen.

7

Klik på Gem.


 

For at tillade værter at vælge deres egne standardnumre skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad bruger at indstille standard opkaldsnumre i Webstedets valgmuligheder.

Når den er klargjort for dit websted, kan du aktivere valgmuligheden for at tillade mødedeltagere at modtage opkald på et internt telefonnummer inden for samme virksomhedswebsted. Du kan også redigere mærkaten, der vises i dialogboksen Lydkonference, når deltagerne deltager i lydkonferencen.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger skal du markereafkrydsningsfeltet Aktiver intern tilbagekaldstelekonference.

4

I feltet Mærkat for intern tilbagekaldsvalgmulighed skal du indtaste et beskrivende navn eller en sætning til at identificere den interne tilbagekaldsvalgmulighed.

5

Klik på Opdatér.


Webstedsadministratorer kan kun indstille en brugers privilegier, hvis brugeren har Cisco Webex Enterprise Edition.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere , og under Møde skal du vælge brugeren for at ændreprivilegierne for.

2

Vælg Møde under Tjenester.

3

Under Webex-mødewebstederskal du vælge det Webex-websted, hvor du vil ændre privilegierne for.

4

Vælg Brugerprivileger for at se og justere brugerens telefoniprivileger.

5

En brugers opkald telekonferenceprivileger er altid aktiveret. Markér afkrydsningsfeltet Adgang til globale opkaldsnumre for at give brugeren adgang til standard opkaldsnumrene.

6

Klik på Gem.

Når funktionen mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid er klargjort og konfigureret til dit websted, kan deltagere planlægge og starte fælles møder med Webex og TelePresence. Webex-deltagere kan samarbejde med TelePresence-deltagere i et kombineret møde, hvis deres TelePresence-udstyr er opgraderet til de nyeste versioner. Webex-deltagere kan se og dele indhold med TelePresence-deltagere.

Funktionen mødelokaler til samarbejde (CMR) var tidligere kendt som Webex-aktiveret TelePresence eller Cisco Webex OneTouch.

Før du begynder

 • Kontrollér, at integrationen af Webex-produktivitetsværktøjer i Microsoft Outlook er aktiveret. For CMR Hybrid er dette en proces med to trin:

  • Konfigurer webstedsindstillingerne for produktivitetsværktøjer.

  • Installer Cisco TelePresence Management Suite-forlængelse til Microsoft Exchange (TMSXE). Se Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af TMSXE.

   Med TMSXE kan CMR Hybrid-værter bruge Webex-produktivitetsværktøjer til at planlægge Webex-only møder med Microsoft Outlook.


  Microsoft Outlook integration for Windows er den eneste integration af produktivitetsværktøjer, som understøttes for CMR Hybrid.

  Funktionen og udseendet af Microsoft Outlook-integration ændres, når CMR Hybrid er aktiveret. Se brugervejledningen Webex og TelePresence-integration til Outlook , der er tilgængelig frasiden Webex Meetings-brugervejledninger, for yderligere oplysninger.

 • Kontrollér, at Webex Meetings TelePresence-sessionstypen er aktiveret for:

  • Webstedet.

  • Nye brugere på webstedet.

   Denne valgmulighed er aktiveret som standard for alle nye brugerkonti. Webstedsadministratorer kan deaktivere den.

  • Hver bruger, som er vært for CMR Hybrid-møder.

 • Opret forholdsregler for at reducere problemer med lav båndbredde under møder på dit websted:

 • Forstå hvilke mødeskabeloner, der bruges til CMR Hybrid.


Få flere oplysninger om, hvordan du finder webstedets aktuelle version af Webex, i artiklen Sådan finder du dit Webex-versionsnummer.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger skal du vælgeOneTouch.

4

I afsnittet TelePresence-valgmuligheder skal du markere Tillad Cisco Webex OneTouch-møder (kun MC).

Hvis denne valgmulighed ikke er markeret, udtones resten af CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) valgmulighederne.

5

I feltet Cisco TMS booking service URL-adresse skal du indtaste værtsadressen, som autoriserer forbindelsen mellem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) og Cisco Webex-datacenteret.

Denne TMS-valgmulighed er et tegn på, at CMR Hybrid (også kendt som OneTouch 2.0) er klargjort for webstedet. Hvis denne valgmulighed henviser til CTSMAN, er webstedet stadig klargjort til OneTouch 1.0. Se de Control Hub-udgivelsesnoter, der er tilgængelige fra Webex Meetings-webstedet, for forskelle mellem OneTouch 1.0 og OneTouch 2.0. Se mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid-konfigurationsvejledning for oplysninger om konfiguration af TMS.

Cisco TMS er ansvarlig for planlægning af Cisco TelePresence-møder. Indtast den korrekte værtsadresse for at tilslutte til TelePresence-systemet.

6

Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailinvitationen til mødeværten.

Når den er markeret, modtager værten to e-mail, en til værten, som inkluderer værtsadgangskoden, og en til at videresende til mødedeltagerne.

7

Vælg, om du vil vise gratis telefonnumre for deltagerne.

8

Marker Aktiver TelePresence-båndbreddekontrol for at give alle brugere den bedste oplevelse under deling, eller når video vises i et CMR Hybrid-møde. Fjern ikke markeringen af denne valgmulighed, medmindre du tilrådes at gøre dette af Webex-kundesupport.

9

Kontroller, at Vis TelePresence-velkomstskærmen ikke er markeret. Når den er markeret, kan velkomstskærmen minimere mængden af tilgængelig plads til at vise live video (kontra skærmdeling) på TelePresence-enheder. Aktiver kun denne valgmulighed, når det er vigtigt at vise visse detaljer, såsom mødeoplysninger, opkaldsnumre og mødeværtsnøgle.

10

Under Webex VoIP og videotilslutning skal du vælge Automatisk krypteret UDP/TCP SSL.

Kryptering tillader Cisco TMS at tilslutte via UDP med TelePresence Gateway. Hvis UDP-tilslutningen ikke er tilladt, vender Cisco TMS tilbage til TCP/SSL. Markér ikke TCP SSL, medmindre du tilrådes at gøre dette af Webex-kundesupport.

11

Marker Deaktiver Hybrid VoIP for at forhindre brugere i at tilslutte til lyd via deres computere.

12

Klik på Opdatér.