Přehled

Tuto funkci povolí váš partner, pokud možnost Přejmenování webu nevidíte, obraťte se na správce partnera.


Weby Webex, které jsou bezplatnými nebo zkušebními weby, nelze přejmenovat.

Pokud má web Webex více než 5000 uživatelů, možnost přejmenování webu se nezobrazí. Obraťte se na správce úspěchu zákazníků (CSM) nebo partnera společnosti Cisco, od kterého jste služby Webex zakoupili, a přejmenujte weby s více než 5 000 uživateli.

Během procesu přejmenování webu se změní název webu Webex a adresy schůzek a atributy uživatele webu Webex jsou aktualizovány novým názvem webu Webex.


Doporučujeme přejmenovat web Webex po skončení pracovní doby nebo během období údržby, protože web Webex není přejmenován okamžitě. Někteří uživatelé nemusí být schopni hostit schůzky nebo se k nim připojit, když je web Webex přejmenován.

Přesměrování starého webu Webex na přejmenovaný web Webex

Při přejmenování webu Webex můžete starou adresu webu Webex přesměrovat na novou po dobu 90 dnů. Při pokusu o přístup k webu Webex ze staré adresy budete automaticky předáni nové adrese. Účastníci schůzky jsou také předáni na novou adresu schůzky. Pokud se rozhodnete web Webex nepřesměrovat, přestane stará adresa webu Webex fungovat po dokončení procesu přejmenování webu.

Přejmenování webu Webex


Pokud se při přejmenování webu Webex zobrazí chyba, obraťte se na Středisko technické pomoci společnosti Cisco (TAC).

1

Přihlaste se k Ovládacímu centru.

2

V levém navigačním podokně v části Službyklikněte na Schůzka.

3

Vyberte web Webex, který chcete přejmenovat, klikněte na tlačítko Upravit a potom klikněte na Další.

4

Zadejte nový název webu Webex a vyberte Další.

5

Zaškrtněte políčko Přesměrovat starý web na nový web po dobu 90 dnů, pokud chcete přesměrovat starý web Webex na přejmenovaný web Webex, a klikněte na tlačítko Další.

6

Klikněte na Přejmenovat web.

Známé problémy a omezení

Obecná omezení

 • Proces přejmenování webu nelze po jeho spuštění zastavit.

 • Přejmenování webu může trvat až 24 hodin. Počet uživatelů na webu Webex ovlivňuje, jak dlouho proces přejmenování webu trvá. Čím více uživatelů máte na webu Webex, tím déle proces přejmenování webu trvá.

 • Pokud se nerozhodnete přesměrovat starý web Webex na přejmenovaný web, bude starý název webu Webex k dispozici pro ostatní organizace k opětovnému použití ihned po dokončení procesu přejmenování webu.

Služba hybridního kalendáře Webex

 • Služba Hybridní kalendář neaktualizuje podrobnosti o připojení ke schůzce pro dříve naplánované schůzky. Pokud nedojde k přesměrování (nebo vypršela platnost přesměrování), uživatelé nebudou moci zahájit dříve naplánované schůzky nebo se k nim připojit.

  Aby bylo zajištěno správné plánování nových schůzek, měli by uživatelé aplikace Webex aktualizovat nastavení osobní místnosti v aplikaci. Správce služby Hybridní kalendář by měl aktualizovat výchozí konfiguraci webu Webex v závislosti na typu nasazení:

  • Konektor kalendáře pro Microsoft Exchange nebo Office 365 – Z hostitele konektoru Expressway-C přejděte na > kalendářovou službu Applications > Calendar Service > konfiguraci konferenčních služeb Cisco a vyhledejte výchozí web Webex.

  • Cloudová služba pro Office 365 – Ze zobrazení zákazníků v Ovládacím centrupřejděte na Služby. Na kartě hybridního kalendáře s logem Office 365 klikněte na Upravit nastavení.

  • Cloudová služba pro Kalendář Google – Ze zobrazení zákazníka v Ovládacím centrupřejděte na Služby. Na kartě hybridního kalendáře s logem Kalendář Google klikněte na Upravit nastavení.

Webex Meetings

 • Pokud jste nepřesměrovali starý web Webex na přejmenovaný web, nemůžete zahájit nebo se připojit ke schůzkám, které byly vytvořeny před přejmenováním webu Webex.

Control Hub

 • Během procesu přejmenování webu se můžete přihlásit k Ovládacímu centru, ale nemůžete změnit nastavení webu Webex.

 • Abyste předešli přerušení služeb Webex, nepřidávejte ani neupravujte uživatele ani nepřiřazujte licence k webu Webex během procesu přejmenování.

 • Pokud jsou ve vaší organizaci uživatelé, kteří neaktivovali své účty, budete muset po přejmenování webu Webex znovu přiřadit své licence, aby se aktualizovaly jejich uživatelské atributy.

 • Adresa webu Webex není aktualizována v e-mailech s aktivací uživatelů, které jsou odeslány před přejmenováním webu Webex.

Video zařízení a webexová deska

 • Po uplynutí 90denního období přesměrování nebude tlačítko Připojit fungovat pro videozařízení nebo webexové nástěnky, které jsou součástí schůzek vytvořených před přejmenováním webu Webex. Organizátor schůzky musí zrušit existující schůzku a naplánovat novou schůzku s novým názvem webu Webex.

  Pokud se rozhodnete nepřesměrovat po dobu 90 dnů, tlačítko připojit se na video zařízeních a deskách Webex bude okamžitě fungovat.