Oversigt

Denne funktion er aktiveret af din partner, hvis du ikke kan se valgmuligheden Omdøbning af websted, skal du kontakte din partneradministrator.


Du kan ikke omdøbe Webex-websteder, som er gratis websteder eller websteder med prøveversion.

Hvis Webex-webstedet har mere end 5000 brugere, vises valgmuligheden omdøbning af webstedet ikke. Kontakt din Customer Success Manager (CSM) (CSM) eller den Cisco-partner, som du købte dine Webex-tjenesteydelser fra, for at omdøbe websteder med mere end 5000 brugere.

Under webstedets omdøbningsproces ændres Webex-webstedets navn, og mødeadresser og brugerattributter på Webex-webstedet opdateres med det nye Webex-webstedsnavn.


Vi anbefaler, at du omdøber et Webex-websted efter åbningstiden eller i løbet af et vedligeholdelsesvindue , fordi Webex-webstedet ikke omdøbes med det samme. Nogle personer kan muligvis ikke være vært for eller deltage i møder, mens Webex-webstedet omdøbes.

Omdiriger et gammelt Webex-websted til det omdøbte Webex-websted

Når du omdøber et Webex-websted , kan du vælge at omdirigere den gamle Webex-webstedsadresse til den nye i 90 dage. Når du forsøger at tilgå Webex-webstedet fra den gamle adresse, videresendes du automatisk til den nye. Mødedeltagere videresendes også til den nye mødeadresse. Hvis du vælger ikke at omdirigere Webex-webstedet, stopper den gamle Webex-webstedsadresse med at fungere, efter webstedets omdøbningsproces er afsluttet.

Omdøb et Webex-websted


Hvis du modtager en fejl, når du omdøber et Webex-websted, skal du kontakte Cisco Technical Assistance Center (TAC).

1

Log ind på Control Hub.

2

I den venstre navigationsrude under Tjenester skaldu klikke på Møde.

3

Vælg det Webex-websted , som du vil omdøbe, klik på knappen Rediger , og klik derefter på Næste.

4

Indtast det nye Webex-websteds navn, og vælg Næste.

5

Marker afkrydsningsfeltet Omdiriger gammelt websted til nyt websted i 90 dage, hvis du vil omdirigere det gamle Webex-websted til det omdøbte Webex-websted, og klik derefter på Næste.

6

Klik på Omdøb websted.

Kendte problemer og begrænsninger

Generelle begrænsninger

 • Webstedets omdøbningsproces kan ikke stoppes, efter den er startet.

 • Omdøbning af websted kan tage op til 24 timer. Antallet af brugere på Webex-webstedet påvirker, hvor lang tid det tager at omdøbe webstedet. Jo flere brugere du har på et Webex-websted, jo længere tager omdøbningsprocessen.

 • Hvis du ikke vælger at omdirigere et gammelt Webex-websted til det omdøbte websted, bliver det gamle Webex-webstedsnavn tilgængeligt for andre organisationer til genbrug umiddelbart efter omdøbningsprocessen er afsluttet.

Webex Hybrid-kalendertjenester

 • Hybrid-kalendertjenester opdaterer ikke oplysninger om mødeind deltage i tidligere planlagte møder. Hvis der ikke er nogen omdirigering (eller omdirigeringen er udløbet), vil brugere ikke kunne starte eller deltage i tidligere planlagte møder.

  For at sikre korrekt planlægning af nye møder bør Webex App-brugere opdatere deres indstillinger for personligt lokale i appen. Hybrid-kalendertjenester bør opdatere Standard Webex-webstedskonfiguration afhængigt af udrulningstypen:

  • Kalendertilslutning til Microsoft Exchange eller Office 365–Fra Expressway-C-forbindelsesværten skal du gå til Programmer > hybrid-tjenester> kalendertjenester > konfiguration af Cisco-konferencetjeneste og finde standard Webex-webstedet.

  • Cloud-baseret tjeneste til Office 365 – Fra kundevisningen i Control Hubskal du gå til Tjenester. På kortet med hybrid-kalender med Office 365-logoet skal du klikke på Rediger indstillinger.

  • Cloud-baseret tjeneste til Google Kalender– Fra kundevisningen i Control Hub skaldu gå til Tjenester. På kortet med hybrid-kalender med Google Kalender-logoet skal du klikke på Rediger indstillinger.

Webex Meetings

 • Hvis du ikke har omdirigeret et gammelt Webex-websted til det omdøbte websted, kan du ikke starte eller deltage i møder, der blev oprettet, før Webex-webstedet omdøbes.

Control Hub

 • Under webstedets omdøbningsproces kan du logge ind på Control Hub, men du kan ikke ændre indstillingerne for Webex-webstedet.

 • For at undgå forstyrrelser af dine Webex-tjenesteydelser skal du ikke tilføje eller modificere brugere eller tildele licenser til Webex-webstedet under omdøbningsprocessen.

 • Hvis der er brugere i din organisation, som ikke har aktiveret deres konti, skal du gentildele deres licenser, efter Webex-webstedet omdøbes, så deres brugerattributter opdateres.

 • Webex-webstedsadressen opdateres ikke i brugeraktiverings-e-mails, der sendes, før du omdøber Webex-webstedet.

Videoenheder og -Webex Board

 • Efter den 90-dages omdirigeringsperiode vil deltag-knappen ikke fungere for videoenheder eller Webex Boards, der er inkluderet i møder, der blev oprettet, før du omdøbte Webex-webstedet. Mødets organisator skal annullere det eksisterende møde og planlægge et nyt med det nye Webex-webstedsnavn.

  Hvis du vælger ikke at omdirigere i 90 dage, vil deltag-knappen på videoenheder og Webex boards fungere med det samme.