Zobrazit klasické sestavy


Klasické sestavy v centru Cisco Webex Control Hub jsou stejné jako sestavy v administře webu. Karta Classic je dostupná jenom v případě, že spravujete svůj web v Centru ovládacích prvků.

1

Ze zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Analytics .

2

Vyberte kartu Schůzky a pak vyberteKlasická.


 

Na stránce Classic jsou k dispozici následující sestavy:

Probíhající schůzky

Tato sestava se používá ke sledování všech probíhajících schůzek současně. Správci webu mohou pro každou schůzku zobrazit téma , hostitel a čas zahájení.

Využití schůzek

Sestava využití schůzek Webex obsahuje data o tom, kolik účastníků se relace zúčastnilo a kolik minut relace trvalo. Správci webu mohou sestavu seřadit podle data, tématu, uživatelského jména a času zahájení. Pomocí těchto statistik můžete zobrazit častá témata pro organizaci a rozhodnout se, kdy se má sejít.

Další informace o tom, jak číst sestavu použití, naleznete v tématu Podmínky a definice sestavy používání.

Využití záznamu

Správci webu mohou pomocí sestavy Využití záznamu zobrazit, kolik úložiště bylo použito pro záznamy za posledních 90 dní. Tato sestava se používá k určení, zda musí být pro záznamy přiděleno více místa.

Protokol o auditu konfigurace webu

Protokol auditu konfigurace webu obsahuje podrobnosti o pro správu, provedené změny a události, ke kterým došlo. Správci webu mohou pomocí protokolu auditování otestovat nová nastavení konfigurace, která mohou být pro uživatele snadněji používáte.


Výstup sestavy se liší v závislosti na konfiguraci webu. Informace o tom, která nastavení jsou obvykle zahrnuta, naleznete v protokolu konfigurace webu Webex.

Využití úložiště

Správci webu mohou pomocí této sestavy zobrazit celkové použité úložiště záznamů, úložiště záznamů, které používá každý hostitel, a celkové dostupné úložiště záznamů. Pomocí dat v sestavě využití úložiště určete, kolik úložiště záznamů má být přiděleno pro každého uživatele.

Sestavy využití úložiště zahrnují využití pro:

 • Nahrávky MP4

 • Nahrávky ARF

 • Nahrané nahrávky

 • Zakázané nahrávky

 • Nahrávky v koši

 • Chaty v nahrávkách událostí Webex

 • Nahrané soubory

Stránka přehledu událostí Webex

Stránka Přehled událostí Webex slouží k přístupu k rychlým událostem, žadatelům o registraci, účastníkům a stahování souhrnů pro web. Správci webu mohou pomocí této sestavy analyzovat, kolik uživatelů se zúčastnilo různých událostí.

Správci webu mají k dispozici následující sestavy řídicího panelu:

 • Přehled programů, událostí a záznamů

 • Řídicí panel naplánované události

 • Řídicí panel konaných událostí a záznamů ke stažení

 • Šablony sestav událostí Webex

Správci webu mohou ukládat sestavy přímo na stránku Přehled a také zobrazit historii stahování sestav pro poslední tři generované sestavy.

Konané události

Souhrn pořádaných událostí ukazuje, kolik žadatelů o registraci, účastníků a stažení záznamů bylo pro dokončené události. Jako správce webu můžete zobrazit data za aktuální den, týden, měsíc a minulé měsíce. Tyto informace ukazují poměry registrace a docházky a interakce s pořádanou akcí.

Šablony zpráv

Přizpůsobte šablony sestav událostí Webexu tak, aby shromažďovat a analyzovat konkrétní data o událostech. Po úpravě polí zobrazených v určité sestavě se změny projeví v přehledech řídicích panelů na stránce s přehledem událostí webexu.

Naplánované události

Souhrn naplánovaných událostí zobrazuje nadcházející události na další 3 měsíce. Správci webu mohou také zobrazit počet událostí a žadatelů o registraci událostí pro aktuální den, týden nebo měsíc. Pomocí tohoto data můžete určit, zda musíte propagovat nadcházející událost, abyste podpořili účast.

Souhrn webu

Souhrn webu ukazuje, jak jsou na webu programy, naplánované události, pořádané události a nahrávky. Sestava také rozlišuje mezi veřejně uvedenými a neuvedenou událostí, která vám pomůže odhadnout úroveň zabezpečení, kterou implementujete ve vaší organizaci. Pomocí souhrnných informací webu můžete zjistit, zda výpis dalších událostí může zvýšit účast uživatelů a interakci, ke které na webu dochází.

Využití školení

Zpráva o využití školení webexu poskytuje statistiky pro každou relaci, která se konala v minulém roce. Pomocí těchto statistik můžete zjistit, jaká témata se pro organizaci opakovaně vyndá.

Účastníci

Pomocí sestavy Účastníci školení webexu můžete zobrazit historii relace nebo seznam budoucích registrovaných událostí pro účastníky. Tato data používají k pochopení účasti účastníků v organizaci a k rozhodnutí, zda je třeba relace propagovat.

Nahrávky

Pomocí zprávy o záznamech můžete zjistit, kteří uživatelé byli zaregistrováni pro zaznamenané školení Webex a kteří uživatelé měli přístup k zaznamenaným relacím. Tato data se dozvíte o tom, jak účastníci interagují v pořádanou relací a vracejí se k ní.

Registrace

Registrační sestavu můžete použít k zobrazení všech registrovaných účastníků v minulých a naplánovaných relacích. Data sestavy se používají k určení, kteří hostitelé a relace jsou u účastníků oblíbené a kdy se účastníci registrují k relacím.

Relace podpory

Zpráva o relaci podpory webexu zobrazuje interakce zástupce oddělení služeb zákazníkům v určitých rozsahech dat a frontách. Tato sestava umožňuje sledovat, jak dlouho zákazníci čekají a jak dlouho jsou relace pro každou doporučení pro jednotlivé zástupce.

Alokační fronta

Sestava Alokační fronta se používá k porovnání plánovaných přidělení požadavků na služby se skutečným přidělením požadavků na služby. Tato data mohou také ukazovat podíl zákazníků, kteří jsou získáni nebo ztraceni v důsledku přerozdělení. Tato sestava se používá k určení, jak přerozdělit fronty a poskytnout lepší prostředí pro zákazníky.

Hlasitost hovoru

Sestava objemu volání podpory Webex zobrazuje průměrnou dobu volání a čekací doby na relace. Pomocí tohoto dat můžete zjistit, zda je nutné přidělit více prostředků k oddělení služeb zákazníkům, a zjistit, jak rychle musí být relace oddělení služeb zákazníkům dokončeny.

Aktivita zástupce oddělení služeb zákazníkům

Zpráva o aktivitách podpory webexu pro jednotlivé servery zobrazuje statistiky o každém zástupci oddělení služeb zákazníkům pro web. Pomocí těchto informací můžete zjistit, kolik relací každý zástupce csr dokončil v rozsahu dat, a určit, jak optimalizovat efektivitu relace pro organizaci.

Referenční adresa URL

Zpráva o doporučení adresy URL podpory webexu zobrazuje počet požadovaných a úspěšných relací pro všechny adresy URL na webu. Filtrujte výsledky v rámci rozsahu dat, abyste zjistili, kdy je provoz vysoký a jaká umístění jsou nejčastěji požadována.