Tabulka 1. Webex funkce na MPP zařízeních

Funkce Webex

Popis funkce

Podporovaná MPP zařízení

Webex Onboarding*

Zařízení se automaticky zapíší do Webexu v rámci procesu zapínání do Webex Calling.

Všechny řady MPP (8800/7800/6800)

Správa životního cyklu Webex

Podpora restartu a problému s hlášením (nahrávání žádostí PRT)

Všechny série MPP (8800/7800/6800). Podrobnosti naleznete v části Správa zařízení pro uživatele.


* Ve firmwaru MPP 11.3.6 je známý problém, který může zabránit připojení zařízení ke cloudu Cisco Webex. Tato chyba nemá vliv na aktuální funkčnost telefonu, ale funkce správy životního cyklu nebudou k dispozici. Tento problém bude řešen ve firmwaru MPP 11.3.7.

Nábor nového MPP zařízení na Webex pomocí Mac adresy nebo aktivačního kódu

Při přidávání MPP zařízení na platformu Webex Calling pomocí adresy Mac nebo aktivačního kódu se zařízení připojí k platformě Webex i k platformě Webex Calling v rámci procesu onboardingu.

Zařízení indikuje připojení Webex zobrazením ikony Cloudu, jak je znázorněno na obrázku.

Ovládací rozbočovač indikuje připojení Webex zobrazením stavu Webex Aware, jak je znázorněno na obrázku.


Některé detaily na obrázku jsou maskovány, aby byla zachována totožnost uživatele.

Zapojení existujícího MPP zařízení do Webexu

U MPP zařízení aktuálně registrovaných na platformě Webex Calling se zařízení připojují jak k platformě Webex, tak k platformě Webex Calling, pokud je funkce povolena v konfiguraci zařízení a stažena z platformy.

Zařízení indikuje připojení Webex zobrazením ikony Cloud, jak je znázorněno na obrázku níže.