Tabela 1. Funkcje Webex na urządzeniach MPP

Funkcja Webex

Opis funkcji

Obsługiwane urządzenia MPP

Wprowadzenie do Webex*

Urządzenia są automatycznie wprowadzane do Webex w ramach procesu wprowadzania Webex Calling.

Wszystkie serie MPP (8800/7800/6800)

Zarządzanie cyklem życia Webex

Obsługa ponownego uruchomienia i zgłoszenia problemu (przesyłanie żądań PRT)

Wszystkie serie MPP (8800/7800/6800). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zarządzanie urządzeniem użytkownika.


* W oprogramowaniu układowym MPP 11.3.6 występuje znany problem, który może uniemożliwić dołączenie urządzenia do chmury Cisco Webex. Ten błąd nie wpływa na bieżącą funkcjonalność telefonu, ale funkcje zarządzania cyklem życia nie będą dostępne. Ten problem zostanie rozwiązany w oprogramowaniu MPP 11.3.7.

Wdrażanie nowego urządzenia MPP do Webex przy użyciu adresu MAC lub kodu aktywacyjnego

Podczas dodawania urządzenia MPP do platformy Webex Calling przy użyciu adresu MAC lub kodu aktywacyjnego urządzenie łączy się zarówno z platformą Webex, jak i Webex Calling w ramach procesu wdrażania.

Urządzenie wskazuje połączenie Webex wyświetlając ikonę Cloud, jak pokazano na schemacie.

Control Hub wskazuje połączenie Webex, wyświetlając stan Webex Aware, jak pokazano na schemacie.


Niektóre szczegóły obrazu są zamaskowane, aby zachować tożsamość użytkownika.

Wdrażanie istniejącego urządzenia MPP do Webex

W przypadku urządzeń MPP zarejestrowanych obecnie na platformie Webex Calling urządzenia łączą się zarówno z platformą Webex, jak i Webex Calling, gdy funkcja jest włączona w konfiguracji urządzenia i pobrana z platformy.

Urządzenie wskazuje połączenie Webex, wyświetlając ikonę chmury, jak pokazano na poniższym schemacie.