Tipy pro spárování

Párování používá ultrazvukové vlny k vyhledání a spárování zařízení s WebEx , takže když zadržíte zařízení se systémem Poznámka:

  • Dvojice zařízení proběhla úspěšně za 3 – 5 sekund. Pokud se během této doby neshodují, pak došlo k potížím.
  • Blízká zařízení mohou kolidovat se zařízením tak, aby zavřelo dvířka místnosti. V místnosti musí být pouze jedna sdílená WebEx.

  • Pokud máte více zařízení na stejné pracovišti, zvažte ruční spárování zařízení.

  • Povolit používání MIC s mikrofonem počítače a ověřit, zda jiná aplikace nepoužívá váš počítač MIC

Zapnutí automatického párování z počítače se systémem Windows

Pokud nemůžete spárovat počítač se systémem Windows, zkontrolujte nastavení v WebEx.

1

V WebEx klepněte na ikonu profilu a vyberte nastavení.

2

Klepněte na Zařízení a zjistěte, zda je zaškrtnuta možnost Automatické párování. Pokud není, zaškrtněte ji a klepněte na tlačítko Uložit.

3

Pokud je možnost Automatické párování zaškrtnuta a nefunguje, je možné, že ji váš počítač nepodporuje. V takovém případě zkuste párování provést ručně.

Zapnutí automatického párování z počítače Mac

Pokud nelze spárovat s vaším počítačem Mac, zkontrolujte nastavení v WebEx.

1

V řádku nabídek klepněte na WebEx aplikace a vyberte Předvolby.

2

Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Automatické párování. Pokud není, zaškrtněte ji a zavřete vyskakovací okno.

3

Pokud je možnost Automatické párování zaškrtnuta a nefunguje, je možné, že ji váš počítač nepodporuje. V takovém případě zkuste párování provést ručně.