Saveti i trikovi za uparivanje sa Cisco Webex deljenjem

  • Zatvorite vrata konferencijske sobe kako biste izbjegli vanjske smetnje.

  • Proverite da li je omogućen mikrofon na računaru.

  • Uverite se da druga aplikacija ne koristi mikrofon na računaru.

Uključite automatsko uparivanje sa Windows računara

1

Kliknite na ikonu profila i izaberite Podešavanja.

2

Kliknite na Uređaji i proverite da li je automatsko uparivanje provereno. Ako nije, proverite i kliknite na Sačuvaj.

3

Ako je automatsko uparivanje provereno i ne radi, računar ga možda neće podržati. U tom slučaju, pokušajte ručno uparivanje. Pogledajte Ručno povezivanje sa Cisco Webex uređajima iz Cisco Webex timova.

Uključite automatsko uparivanje sa Mac računara

1

Kliknite na Webex timovi na traci menija i izaberite Podešavanja.

2

Proverite da li je automatsko uparivanje provereno. Ako nije, proveri i zatvori iskačući prozor.

3

Ako je automatsko uparivanje provereno i ne radi, računar ga možda neće podržati. U tom slučaju, pokušajte ručno uparivanje. Pogledajte Ručno povezivanje sa Cisco Webex uređajima iz Cisco Webex timova.