Tips för koppling

Parkopplingen använder sig av ultraljud för att lokalisera och parkoppla din enhet med Webex. Observera följande när du parkopplar dina enheter:

  • Enheter kopplar på 3–5 sekunder. Om de inte kopplas inom den tiden finns det problem.
  • Närbelägna enheter kan störa din enhet så att du behöver stänga din rumsdörr. Se till att du bara har en Webex Share i rummet.

  • Om du har flera enheter på samma arbetsplats bör du överväga att koppla samman dina enheter manuellt.

  • Aktivera datorns mikrofon och kontrollera att ingen annan app använder datorns mikrofon

Aktivera automatisk parkoppling från din Windows-dator

Om du inte kan parkoppla din Windows-dator kontrollerar du inställningarna i Webex.

1

I Webex klickar du på din profilikon och väljer Inställningar.

2

Klicka på Enheter och kontrollera om Automatisk parkoppling är markerat. Se till att funktionen är markerad och klicka på Spara.

3

Om Automatisk parkoppling är markerad och inte fungerar kanske funktionen inte stöds i datorn. I så fall kan du försöka parkoppla den manuellt.

Aktivera automatisk parkoppling från din Mac-dator

Om du inte kan parkoppla din Mac-dator kontrollerar du inställningarna i Webex.

1

Klicka på Webex-appen på menyraden och välj Inställningar.

2

Kontrollera om Automatisk parkoppling är markerat. Se till att funktionen är markerad och stäng popup-fönstret.

3

Om Automatisk parkoppling är markerad och inte fungerar kanske funktionen inte stöds i datorn. I så fall kan du försöka parkoppla den manuellt.