Wskazówki i sztuczki dotyczące parowania z aplikacją Cisco Webex Share

.

  • Zamknij drzwi do sali konferencyjnej, aby uniknąć zakłóceń z zewnątrz.

  • Upewnij się, że mikrofon komputera jest włączony.

  • Upewnij się, że inna aplikacja nie korzysta z mikrofonu komputera.

Włącz automatyczne parowanie na komputerze z systemem Windows

1

Kliknij zdjęcie profilowe i wybierz opcję Ustawienia.

2

Kliknij Urządzenia i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Automatyczne parowanie. Jeśli tak nie jest, zaznacz go i kliknij przycisk Zapisz.

3

Jeśli opcja Automatyczne parowanie jest zaznaczona i nie działa, komputer może nie obsługiwać tej funkcji. W takim przypadku należy spróbować sparować ręcznie. Zobacz sekcję Ręczne łączenie z urządzeniami Cisco Webex z poziomu aplikacji Cisco Webex Teams.

Włącz automatyczne parowanie na komputerze z systemem Mac

1

Kliknij Webex Teams na pasku menu i wybierz Preferencje.

2

Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Automatyczne parowanie. Jeśli tak nie jest, sprawdź to i zamknij wyskakujące okienko.

3

Jeśli opcja Automatyczne parowanie jest zaznaczona i nie działa, komputer może nie obsługiwać tej funkcji. W takim przypadku należy spróbować sparować ręcznie. Zobacz sekcję Ręczne łączenie z urządzeniami Cisco Webex z poziomu aplikacji Cisco Webex Teams.