המיקרופון לא קולט שמע במפגש Voice Over Internet Protocol ‏(VoIP)

המיקרופון לא קולט שמע במפגש Voice Over Internet Protocol ‏(VoIP).

המיקרופון לא לוכד קול.

המיקרופון לא פועל לאחר הצטרפות למפגש VoIP.

הערה:
ודא שהמיקרופון לא מושתק לפני שתנסה לבצע את השלבים במאמר הזה. ייתכן שהמיקרופון שלך הושתק על-ידי המארח. בדוק גם אם קיים מתג השתקה פיזי במיקרופון או באוזניות וודא שלא כיבית אתו.

בלוח 'משתתפי Webex', באפשרותך לדעת אם המיקרופון מושתק אם סמל המיקרופון שליד שמך כתום. לקבלת עזרה, ראה: השתקה או ביטול השתקה ב-Cisco Webex Meetings Suite


פתרון:
אם כבר הצטרפת לוועידת VoIP והמיקרופון שלך לא פועל, יהיה עליך לעזוב את ועידת ה-VoIP כדי שתוכל לכוונן את הגדרות השמע.

התוכן שלהלן חל על השירותים הבאים:

 • Cisco Webex Meetings
 • Cisco Webex Events

כדי לבדוק או להגדיר את המיקרופון כך שהוא יפעל עם Webex VoIP:

 1. בחלון הפגישה או האירוע, עבור לתפריט שמע ווידאו .
 2. בחר 'הגדרות רמקול ומיקרופון...'
 3. דבר אל המיקרופון שלך, אם הוא פועל כראוי, יופיעו פסים כחולים במקטע מיקרופון .
 4. אם לא מוצגים פסים, בחר התקן אחר בתפריט הנפתח מיקרופון .
 5. חזור על שלב 3 עד שתמצא את ההתקן המתאים ובסיום צא מחלון הבדיקה.
 6. הצטרף מחדש למפגש VoIP.

CIsco Webex Training:
 1. בחלון ההדרכה, עבור לתפריט שמע .
 2. בחר 'בדיקת שמע של רמקול/מיקרופון...'
 3. דבר אל המיקרופון שלך, אם הוא פועל כראוי, יופיעו פסים כחולים במקטע מיקרופון .
 4. אם לא מוצגים פסים, בחר התקן אחר בתפריט הנפתח מיקרופון .
 5. חזור על שלב 3 עד שתמצא את ההתקן המתאים ובסיום צא מחלון הבדיקה.
 6. הצטרף מחדש למפגש VoIP.


פגישת בדיקה:
אם אתה עומד להצטרף לפגישה וברצונך לבדוק את השמע מראש, הצטרף לפגישת בדיקה כאן: https://www.webex.com/test-meeting.html. הזן את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך, ולאחר מכן לחץ על לחצן 'הצטרף'.

מאמר קשור:

האם המאמר הועיל לך?