דרישות מוקדמות לתזמון פגישה

באפשרותך לתזמן פגישות ופעילויות של Webex באמצעות השילוב של כלי פרודוקטיביות של Webex ב-Microsoft Outlook, והתהליך דומה מאוד בשני המקרים.

שים לב לפרטים הבאים:

  • לא כל התכונות הזמינות לתזמון פגישות באתר Webex זמינות בכלי פרודוקטיביות. זה כולל כמה מתבניות המופע החוזר. לקבלת מידע נוסף, ראה הגבלת תבנית מופע חוזר עבור השילוב של Webex ב-Outlook.

  • השילוב של Webex ב-Outlook אינו תומך בכל אפשרויות המופע החוזר הזמינות ב-Microsoft Outlook.

  • בכל הזמנות הפגישות שתשלח מ-Microsoft Outlook, שעת ההתחלה של הפגישה תופיע באזור הזמן שמוגדר במחשב, וייתכן שהוא יהיה שונה מהעדפות אזור הזמן שהגדרת באתר Webex.

תזמון פגישה של Webex

1

מרצועת הכלים 'בית' ב-Microsoft Outlook, לחץ על תזמן פגישה‎ > תזמון פגישה של Webex בקבוצה Webex.

2

ודא שההגדרות של Webex נכונות ולחץ על אישור.

3

לחץ על אל לבחור את מי ברצונך להזמין לפגישה.

4

הוסף נושא ומיקום.

כדי להוסיף תכונות של פגישות מתקדמות, כמו מארחי-משנה או מפגשי משנה עבור אתרים בגרסה WBS40.9 ואילך, לחץ על שנה הגדרות.

5

לחץ על שלח.

כדי להסיר פגישה של Webex בלי לבטל את הפגישה, תחילה פתח את הפגישה ולחץ על בטל את Webex או בטל חדר אישי. לאחר מכן שלח את העדכון.

תזמון פגישה בחדר אישי

החדרים הפרטיים הם חדרי הוועידות הווירטואליות שלך. הם תמיד זמינים ואינך צריך לשריין אותם. כאשר תתזמן פגישה בחדר אישי, הפגישה מתקיימת בחדר הפרטי שלך, והקישור להצטרפות לפגישה הוא כתובת ה-URL של החדר האישי שלך.

1

מרצועת הכלים בית ב-Microsoft Outlook, עבור אל תזמן פגישה > תזמן פגישה בחדר אישי בקבוצה Webex.

2

לחץ על אל לבחור את מי ברצונך להזמין לפגישה.

3

הוסף מיקום ולאחר מכן לחץ על שלח.

4

בחר באפשרות שלח כדי לשלוח את ההזמנות לפגישה לאנשים שהזמנת.

תזמון ועידה אישית או פגישה עם שמע בלבד

1

ברצועת הכלים בית ב-Microsoft Outlook, עבור אל תזמן פגישה > תזמן ועידה אישית או פגישה עם שמע בלבד בקבוצה Webex.

2

לחץ על אל לבחור את מי ברצונך להזמין לפגישה.

3

הוסף מיקום ולאחר מכן לחץ על שלח.

הגבלת תבנית מופע חוזר עבור שילוב Webex ב-Outlook

הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים בין תבניות המופע החוזר של Webex ושל Microsoft Outlook.

טבלה 1. Webex Meetings

סוג

אפשרות Outlook

אפשרות המרה לפגישה של Webex

שבועי

כל [X] שבועות ביום: [ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

עבור אירועים של מרכז האירועים ומפגשי הדרכה של מרכז ההדרכה:

כל שבוע ביום: [ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת]

אם אתה מתזמן פגישה שחוזרת על עצמה כל x שבועות, כאשר X גדול מ-1, ב-Microsoft Outlook הפגישה מתוזמנת כפי שציינת, אך מופיעה כפגישה שבועית באתר Webex.

התחלת השבוע תמיד מוגדרת לערך ברירת המחדל 'יום ראשון'. אין תמיכה בהתאמה אישית, כך שאם תשנה את תחילת השבוע ליום אחר, התחלת השבוע לא תסונכרן עם אתר Webex.

חודשי

היום [הראשון, השני, השלישי, הרביעי, האחרון] אינו נתמך בכל חודש

לא נתמך

יום החול [הראשון, השלישי, הרביעי, האחרון] או היום בסוף השבוע

לא נתמך

שנתי

[היום, יום החול, היום בסוף השבוע] [הראשון, השני, השלישי, הרביעי, האחרון], של [ינואר....דצמבר]

לא נתמך.

טבלה 2. פגישות ועידה אישית של Webex

סוג

אפשרות Outlook

עברה המרה לאפשרות פגישת ועידה אישית של Webex

חודשי

יום [X] של כל חודש [y]

יום [X] של כל חודש

יום החול [הראשון, השלישי, הרביעי, האחרון] או היום בסוף השבוע

לא נתמך

שנתי

כל[1,.... 31] ב[ינואר... דצמבר]

לא נתמך

[היום, יום החול, היום בסוף השבוע] [הראשון, השני, השלישי, הרביעי, האחרון], של [ינואר....דצמבר]

לא נתמך

[ראשון, שני, שלישי, רביעי, אחרון] [יום ראשון, לא נתמך. יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת] של [ינואר... דצמבר]

לא נתמך

תאריך סיום

אין תאריך סיום.

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא עובר המרה לשנה אחת.

סיים לאחר [x] מופעים.

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא עובר המרה לשנה אחת.

סיום עד [הזנת תאריך]

אם פרק הזמן ארוך משנה אחת, הוא עובר המרה לשנה אחת.