Förutsättningar för att schemalägga ett möte

Du kan schemalägga Webex-möten eller avtalade tider med Webex-produktivitetsverktyg med Microsoft Outlook och processen är mycket lik förbåda.

Tänk på följande:

  • Alla funktioner för schemaläggning som är tillgängliga på din Webex-webbplats är inte tillgängliga produktivitetsverktyg. Detta inkluderar några av de återkommande mönstren. Mer information finns under Begränsningar av återkommande mönster Webex-integrering till Outlook.

  • Webex-integreringen till Outlook stöder inte alla alternativ för återkommande mönster som finns i Microsoft Outlook.

  • I alla mötesinbjudningar du skickar från Microsoft Outlook visas mötets starttid i den tidszon som är inställd på datorn, vilket kanske inte stämmer överens med tidszonen som du har angett i inställningarna på din Webex-webbplats.

Schemalägg ett Webex-möte

1

Från menyfliken Start i Microsoft Outlook klickar du på Schemalägg > Schemalägg Webex Meeting iWebex-gruppen.

2

Kontrollera att Webex-inställningarna är korrekta och klicka på OK.

3

Klicka på Till och välj vem du vill bjuda in till mötet.

4

Lägg till ett Ämne och en Plats.

Om du vill lägga till avancerade mötesfunktioner som cohosts eller breakout-möten för WBS40.9 och senare webbplatser klickar du på Ändrainställningar.

5

Klicka på Skicka.

Om du vill ta bort ett Webex-möte utan att avboka mötet öppnar du först mötet och klickar sedan på AvbrytWebex eller Avbrytpersonligt rum. Skicka sedan uppdateringen.

Schemalägg en personlig rum Meeting

Personliga rum är dina egna virtuella konferensrum. Det är alltid tillgängligt och du behöver inte boka det. När du schemalägger en personlig rum möte, mötet sker i din personliga rum och länken till ansluta till mötet är din personliga rum URL.

1

Från menyfliken Start i Microsoft Outlook går du till Schemalägg > Schemalägg möte i personligt rum i Webex-gruppen.

2

Klicka på Till och välj vem du vill bjuda in till mötet.

3

Lägg till en Plats och klicka sedan på Skicka.

4

Välj Skicka för att skicka mötesinbjudan till personerna som du har bjudit in.

Schemalägg en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud

1

Från menyfliken Start i Microsoft Outlook går du till Schemalägg möte > Schemalägg personlig konferens möte eller möte med endast ljud i Webex-gruppen.

2

Klicka på Till och välj vem du vill bjuda in till mötet.

3

Lägg till en Plats och klicka sedan på Skicka.

Begränsningar av återkommande mönster i Webex-integreringen till Outlook

Följande tabell visar skillnaderna mellan återkommande mönster i Webex och Microsoft Outlook.

Tabell 1. Webex Meetings

Typ

Alternativ i Outlook

Motsvarande alternativ för Webex Meeting

Veckovis

Varje [X] veckor på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Angående Event Center-händelser och Training Center-utbildningssessioner:

Varje vecka på: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]

Om du schemalägger ett möte som upprepas var X vecka och X är större än 1, schemaläggs mötet så som du angett i Microsoft Outlook men det visas som ett veckovist möte på din Webex-webbplats.

Veckostarten pekar alltid på standardvärdet söndag. Anpassning stöds inte, så om du ändrar veckostarten till en annan dag synkroniseras inte veckostarten med Webex-webbplatsen.

Månadsvis

Den [första, andra, tredje, fjärde, senaste] dag Stöds inte i varje månad

Stöds inte

Den [första, andra, tredje, fjärde, senaste] veckodag eller helgdag

Stöds inte

Årligen

[första, andra, tredje, fjärde, senaste] [dag, veckodag, helgdag] av [January....december]

Stöds inte.

Tabell 2. Personliga konferensmöten i Webex

Typ

Alternativ i Outlook

Motsvarande alternativ för personligt konferensmöte i Webex

Månadsvis

Dag [X] av varje [y] månad

Dag [X] i varje månad.

Den [första, andra, tredje, fjärde, senaste] veckodag eller helgdag

Stöds inte

Årligen

Varje [January....december] [1.....31]

Stöds inte

[första, andra, tredje, fjärde, senaste] [dag, veckodag, helgdag] av [January....december]

Stöds inte

[första, andra, tredje, fjärde, senaste] [söndag, Stöds inte. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag] av [January....december]

Stöds inte

Slutdatum

Inga slutdatum.

Om tidsperiod är längre än ett år, konverteras den till ett år.

Slutar efter [x] förekomster.

Om tidsperiod är längre än ett år, konverteras den till ett år.

Slutdatum [datum indata]

Om tidsperiod är längre än ett år, konverteras den till ett år.