Voorwaarden voor het plannen van een vergadering

U kunt Webex-vergaderingen of -afspraken plannen met behulp van de Webex-productiviteitstools-integratie met Microsoft Outlook en het proces is zeer vergelijkbaar voor beide.

Houd rekening met het volgende:

  • Niet alle functies die beschikbaar zijn voor het plannen van vergaderingen op uw Webex-site zijn beschikbaar in Productiviteitstools. Dit omvat enkele terugkeerpatronen. Zie voor meer informatie Beperking voor terugkeerpatroon voor de Webex-integratie met Outlook.

  • De WebEx-integratie met Outlook ondersteunt niet alle opties voor terugkerende vergaderingen die beschikbaar zijn in Microsoft Outlook.

  • In alle uitnodigingen voor vergaderingen die u vanuit Microsoft Outlook verzendt, wordt de begintijd van de vergadering weergegeven in de tijdzone zoals die is ingesteld op uw computer. Dit komt mogelijk niet overeen met de tijdzonevoorkeuren die u in uw WebEx-service hebt ingesteld.

Een Webex-vergadering plannen

1

Klik in het Home-lint in Microsoft Outlook op Vergadering plannen > Webex-vergadering plannen in de Webex-groep.

2

Controleer of de Webex-instellingen juist zijn en klik op OK.

3

Klik op Aan en selecteer wie u wilt uitnodigen voor de vergadering.

4

Voeg een onderwerp en een locatie toe.

Als u geavanceerde vergaderingsfuncties wilt toevoegen, zoals co-hosts of deelsessies voor WBS40.9 en latere sites, klikt u op Instellingen wijzigen.

5

Klik op Verzenden.

Als u een Webex-vergadering wilt verwijderen zonder de vergadering te annuleren, opent u eerst de vergadering en klikt u op Webex annuleren of Persoonlijke ruimte annuleren. Verzend vervolgens de update.

Een vergadering in een persoonlijke ruimte plannen

Persoonlijke ruimten zijn uw eigen virtuele conferentieruimte. Deze is altijd beschikbaar en hoeft niet te worden geboekt. Wanneer u een vergadering in een persoonlijke ruimte plant, vindt de vergadering plaats in uw persoonlijke ruimte en is de koppeling om deel te nemen aan de vergadering de URL van uw persoonlijke ruimte.

1

Ga vanuit het lint Home in Microsoft Outlook naar Vergadering plannen > Vergadering in een persoonlijke ruimte plannen in de Webex-groep .

2

Klik op Aan en selecteer wie u wilt uitnodigen voor de vergadering.

3

Voeg een Locatie toe en klik vervolgens op Verzenden.

4

Selecteer Verzenden om de uitnodigingen voor de vergadering te verzenden naar de personen die u hebt uitgenodigd.

Een Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen geluid plannen

1

Ga vanuit het lint Home in Microsoft Outlook naar Vergadering plannen > Persoonlijke conferentie of vergadering met alleen audio plannen in de Webex-groep .

2

Klik op Aan en selecteer wie u wilt uitnodigen voor de vergadering.

3

Voeg een Locatie toe en klik vervolgens op Verzenden.

Beperking voor terugkeerpatroon voor de Webex-integratie met Outlook

In de volgende tabel worden de verschillen tussen de terugkeerpatronen van Webex en Microsoft Outlook weergegeven.

Tabel 1. Webex Meetings

Type

Outlook-optie

Omgezet naar Webex-vergaderoptie

Wekelijks

Om de [x] week/weken op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Voor gebeurtenissen van Event Center en trainingssessies van Training Center:

Elke week op: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]

Als u een vergadering plant die om de X weken terugkeert, waarbij X staat voor meer dan 1, wordt de vergadering in Microsoft Outlook gepland zoals u hebt opgegeven, maar zal deze op uw WebEx-site als een wekelijkse vergadering worden weergegeven.

De start van de week verwijst altijd naar de standaardwaarde 'zondag'. Wijzigen wordt niet ondersteund. Als u de start van de week wijzigt in een andere dag, wordt de start van de week niet gesynchroniseerd met de WebEx-site.

Maandelijks

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] dag Niet ondersteund van elke maand

Niet ondersteund

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] werkdag of dag in het weekeinde

Niet ondersteund

Jaarlijks

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [dag, weekdag, weekenddag] van [januari ... december]

Niet ondersteund.

Tabel 2. Persoonlijke Webex-conferenties

Type

Outlook-optie

Geconverteerd naar de optie Persoonlijke Webex-conferentie

Maandelijks

Dag [x] om de [y] maanden

Dag [x] van elke maand.

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] werkdag of dag in het weekeinde

Niet ondersteund

Jaarlijks

Elke [januari....december] [1,....31]

Niet ondersteund

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [dag, weekdag, weekenddag] van [januari ... december]

Niet ondersteund

De [eerste, tweede, derde, vierde, laatste] [zondag, Niet ondersteund. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag] van [januari....december]

Niet ondersteund

Einddatum

Geen einddatum.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Eindigt na [x] keer.

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.

Eindigt op [datum]

Als de periode langer is dan een jaar, wordt dit omgezet naar één jaar.