פרטי מצב ההקצאה

העמודה מצב הקצאת משאבים בכרטיסיה לקוחות מציינת לך אילו שירותים זקוקים לתשומת לבך. אם מנוי כולל שירותים מרובים, מצב השירות החשוב ביותר מוצג בעמודה.

 • הקצאה– הגדרת השירות מוצלחת, וכעת באפשרותך להקצות רשיונות שירות למשתמשים שלך.

 • הקצאתמשאבים – השירות מוגדר לשימוש הארגון שלך.

 • הקצאה ידנית (Cisco)– השירות ממתין ש-Cisco ישלים את הגדרת השירות.

 • הקצאת משאבים ידנית (שותף)– השירות ממתין שספק השירות שלך ישלים את הגדרת השירות.

 • ממתין לפרטיהקצאה – מנהל המערכת של הארגון שלך צריך להשלים את השירות שהוגדר במרכז הבקרה כדי להתחיל בתהליך הקצאת ההקצאה.

 • לא ניתן להקצות– השירות נתקל בשגיאה במהלך ההגדרה. צור קשר עם התמיכה של Cisco לקבלת עזרה נוספת.

פרטי סטטוס מנוי

העמודה מצב מנוי מציינת אם מנוי של לקוח פעיל, אם מדובר בחשבון ניסיון, אם תוקפו עומד לפוג או אם הוא הושעה.

 • פעיל– ללקוח יש מנוי פעיל.

 • הושעה– הלקוח לא שילם עבור המנוי שלו ולא חידש אותו.

 • פג תוקף המנוי של הלקוח תוך 30 יום- תוקף המנוי של הלקוח יפוג תוך 30 יום.

 • פג תוקף המנוי של הלקוח יפוג תוך 60 יום- תוקף המנוי של הלקוח יפוג תוך 60 יום.

 • גירסת ניסיון פעילה– ללקוח יש גירסת ניסיון פעילה.

 • תוקף תקופת הניסיון יפוג תוך 30 יום– תוקף מנוי הניסיון של הלקוח יפוג תוך 30 יום.

 • תוקף תקופת הניסיון יפוג תוך 60 יום– תוקף מנוי הניסיון של הלקוח יפוג תוך 60 יום.

 • תקופת הניסיון פגה– תקופת הניסיון של הלקוח פגה.

מסננים להקצאה ולמצב מנוי

באפשרותך להגדיר מסננים כדי לראות את הסטטוסים של לקוחות הזקוקים לתשומת לבך. מסננים כוללים את כל הלקוחות שיש להם לפחות סטטוס מנוי אחד התואם את מה שאתה בוחר.

1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל לקוחות.

2

לחץ על בחר מסנן....

3

בחר את המסננים שברצונך לראות.