Detaljer for klargjøringsstatus

Kolonnen Klargjøringsstatus i fanen Kunder forteller deg hvilke tjenester som trenger din oppmerksomhet. Hvis et abonnement har flere tjenester, vises statusen for tjenesten som er viktigst i kolonnen.

 • Klargjort – Tjenesteoppsettet er vellykket, og du kan nå tilordne tjenestelisenser til brukerne.

 • Klargjøring – Tjenesten konfigureres slik at organisasjonen kan bruke den.

 • Manuell klargjøring (Cisco) – Tjenesten venter på at Cisco skal fullføre tjenesteoppsettet.

 • Manuell klargjøring (partner) – Tjenesten venter på at tjenesteleverandøren skal fullføre tjenesteoppsettet.

 • Venter på klargjøringsdetaljer – Administratoren for organisasjonen må fullføre tjenesteoppsettet i Control Hub, for å starte klargjøringsprosessen.

 • Kan ikke klargjøre – Tjenesten fikk en feil under oppsettet. Kontakt Cisco-brukerstøtte for å få mer hjelp.

Detaljer for abonnementsstatus

Kolonnen Abonnementsstatus forteller deg om en kundes abonnement er aktivt, om det er en prøvekonto, om det er i ferd med å utløpe, eller om det er suspendert.

 • Aktivt – Kunden har et aktivt abonnement.

 • Suspendert – Kunden har ikke betalt for eller fornyet abonnementet.

 • Utløper innen 30 dager – Kundens abonnement utløper innen 30 dager.

 • Utløper innen 60 dager – Kundens abonnement utløper innen 60 dager.

 • Prøveversjon aktiv – Kunden har en aktiv prøveversjon.

 • Prøveperioden utløper innen 30 dager – Kundens prøveabonnement utløper innen 30 dager.

 • Prøveperioden utløper innen 60 dager – Kundens prøveabonnement utløper innen 60 dager.

 • Prøveperioden er utløpt – Kundens prøveperiode er utløpt.

Filtre for klargjøring og abonnementsstatus

Du kan definere filtre for å se statusene til kunder som trenger din oppmerksomhet. Filtre inkluderer alle kunder som har minst én abonnementsstatus som samsvarer med det du velger.

1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Kunder.

2

Klikk på Velg et filter ….

3

Velg filtrene du vil se.