Detalji o statusu obezbeđivanja

Kolona "Status obezbeđivanja" na kartici "Kupci" govori o uslugama na koje je potrebno obratiti pažnju. Ako pretplata ima više usluga, status usluge koji je najvažniji prikazan je u koloni.

 • Obezbeđeno– Podešena usluga je uspešna i sada korisnicima možete dodeliti licence za usluge.

 • Obezbeđivanje– Usluga je podešena za korišćenje vaše organizacije.

 • Ručno obezbeđivanje (Cisco)– Usluga čeka da Cisco dovrši servis.

 • Ručno obezbeđivanje (partner)– Usluga čeka da dobavljač usluga dovrši podešavanje usluge.

 • Čeka se obezbeđivanje detalja– administrator vaše organizacije mora da dovrši uslugu podešenu u kontrolnom čvorištu da bi započeo proces obezbeđivanja.

 • Nije mogućeobezbediti – Usluga je naišla na grešku tokom podešenja. Za više pomoći obratite se podršci za Cisco.

Detalji o statusu pretplate

Kolona "Status pretplate" vas obaveštava da li je pretplata na kupca aktivna, da li je u pitanju probni nalog, da li samo što nije istekla ili je obustavljena.

 • Aktivno– Klijent ima aktivnu pretplatu.

 • Suspendovano– kupac nije platio niti obnovio pretplatu.

 • Ističe u roku od 30dana – Pretplata na kupca ističe u roku od 30 dana.

 • Ističe u roku od 60 dana– Pretplata na kupca ističe u roku od 60 dana.

 • Trial Active– Klijent ima aktivnu probnu svedoиenje.

 • Probna suđenje ističe u roku od 30dana – Probna pretplata kupca ističe u roku od 30 dana.

 • Probna suđenje ističe u roku od 60dana – Probna pretplata kupca ističe u roku od 60 dana.

 • Suđenje jeisteklo – probna suđenje kupcu je isteklo.

Filteri za obezbeđivanje i status pretplate

Filtere možete postaviti da biste videli statuse kupaca kojima je potrebna vaša pažnja. Filteri uključuju sve kupce koji imaju najmanje jedan status pretplate koji se podudara sa onim što izaberete.

1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.comprogramu , idite na "Kupci".

2

Izaberite stavku Izaberi filter....

3

Izaberite filtere koje želite da vidite.