הפעלת כלי הפרודוקטיביות של Cisco Webex ב-Microsoft Outlook for Windows

למד כיצד להפעיל את כלי הפרודוקטיביות של Webex לזמינים עבור Microsoft Outlook מתפריט התחלה או ישירות מתוך Microsoft Outlook.

אם התקנת את כלי הפרודוקטיביות של Webex , אך אינך רואה האפשרויות של Webex בתוך Outlook, באפשרותך להפעיל את כלי הפרודוקטיביות.

  1בדוק את ההעדפות של כלי הפרודוקטיביות של Webex :
  1. בתפריט התחלה של Windows, בחר 'כלי פרודוקטיביות של Webex'
  2. בחר בסמל הגדרות .
  3. בחר העדפות בתפריט.
  4. בחר כלים.
  5. ודא שהאפשרות Microsoft Outlook מסומנת.
  2בדוק את האפשרויות של Microsoft Outlook:
  1. ב-Microsoft Outlook, בחר קובץ > אפשרויות > תוספות.
  2. לצד 'נהל', בחר פריטים מושבתים ולאחר מכן בחר בצע.
  3. בתיבת הדו-שיח 'פריטים מושבתים', בחר בתוספת: WebexOIAddin(ptolkadd.dll).
  4. בחר הפעל ולאחר מכן סגור.

  האם המאמר הועיל לך?