Om du har installerat Webex produktivitetsverktyg, men inte ser Webex-alternativ i Outlook, kan du aktivera produktivitetsverktygen.
1

Kontrollera inställningarna för Webex produktivitetsverktyg:

  1. Gå till Start-menyn i Windows och välj Webex produktivitetsverktyg

  2. Välj ikonen Inställningar.

  3. Välj Inställningar på menyn.

  4. Välj Verktyg.

  5. Kontrollera att alternativet Microsoft Outlook är markerat.

2

Kontrollera dina Microsoft Outlook-alternativ:

  1. Välj Arkiv > Alternativ > Tillägg i Microsoft Outlook.

  2. Välj Inaktiverade objekt bredvid ”Hantera” och klicka sedan på .

  3. I dialogrutan Inaktiverade objekt väljer du Tillägg: WebexOIAddin(ptolkadd.dll).

  4. Välj Aktivera och sedan Stäng.