אם אתה מסנכרן משתמשים מתוך ספר טלפונים כגון Active Directory, כאשר אתה מוסיף אנשים באופן ידני ב-Control Hub עליך גם להוסיף אותם לספר הטלפונים שלך.


בעת הוספת משתמשים, שמות פרטיים ושמות משפחה אינם יכולים לכלול תווי ascii מורחבים או את התווים %, #, <, >, \, /,", והאורך המרבי שלהם הוא 30 תווים. הגבלות תווים מיוחדים אלה חלות רק על משתמשי Webex Calling.

לפני שתתחיל

ייתכן שתקבל שגיאה אם תנסה להוסיף משתמשים שהשתמשו בכתובת הדוא"ל שלהם כדי ליצור חשבון ניסיון. בקש מהמשתמשים למחוק את הארגון שלהם תחילה לפני הוספתם לארגון שלך.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ולאחר מכן לחץ על נהל משתמשים.

2

בחר הוסף או שנה משתמשים באופן ידני.

3

(אופציונלי) אם אתה שולח הודעות ברוכים הבאים בדוא"ל באופן אוטומטי, לחץ על הבא.

4

בחר אפשרות אחת ולחץ על הבא:

 • בחר כתובת דוא"ל והזן עד 25 כתובות דוא"ל.
 • בחר שמות וכתובות דוא"ל ולאחר מכן הזן עד 25 שמות וכתובות דוא"ל.

 

באפשרותך להוסיף משתמשים הזמינים להמרה לארגון שלך.

5

הקצאת רישיונות:

 • אם יש לך תבנית רישיון פעילה, רישיונות מוקצים באופן אוטומטי עבור משתמשים חדשים ובאפשרותך לסקור את סיכום הרישיונות.
 • בחר את השירותים שיש להקצות. אם יש לך כמה מינויים, בחר מינוי מהרשימה.


 

אם אתה מקצה רישיונות עבור מוקד אנשי הקשר, בחר Webex Teams ולאחר מכן שירות לקוחות עם האפשרות נציג פרימיום וסטנדרטי. כדי להוסיף מפקח, בחר בשתי האפשרויות פרימיום ומפקח. המשתמש מטופל כנציג, אלא אם כן אתה הופך אותו למפקח.

6

ניהול תוכן:

 • אם נבחרה גישה כללית לניהול התוכן הארגוני שלך, ניהול התוכן מוקצה באופן אוטומטי למשתמשים.
 • בחר אפשרות לניהול תוכן עבור כל משתמש.

7

לחץ על שמור.

 • נשלחת לכל אדם הודעת דוא"ל עם הזמנה להצטרף.

 • ב-Control Hub, אנשים מופיעים במצב של הזמנה ממתינה עד שהם נכנסים בפעם הראשונה. רישיונות מוקצים לאחר שהמשתמש נכנס בפעם הראשונה. לחלופין, אם אתה משתמש ב-Cisco Directory Connector עם דומיין שהבעלות עליו נדרשה, הרישיונות מוקצים כאשר משתמשים נוצרים.

8

(אופציונלי) אם הוספת את 'שיחות' למשתמש, הקצה מיקום, מספר טלפון ושלוחה.

9

סקור את דף הסיכום של הרשומות שעובדו ולחץ על סיום.


 

מיד לאחר הוספת משתמש שיחות, אם מתקבלת שגיאה בעת בחירת הגדרות השיחה של המשתמש, מומלץ להסיר את רישיון Webex Calling ולאחר מכן להקצות מחדש את רישיון השיחות למשתמש.

מה הלאה?

באפשרותך להקצות הרשאות מנהל מערכת לאנשים בארגון שלך.

לפני שתתחיל

אם יש לך יותר מקובץ CSV אחד עבור הארגון שלך, העלה קובץ אחד וברגע שהמשימה הזו תסתיים, תוכל להעלות את הקובץ הבא.

עבור לקוחות באזור אסיה והאוקיינוס השקט (כולל יפן, סין והונג קונג), מזהה המתקשר מאוכלס באופן אוטומטי מהשדות שם פרטי ושם משפחה, והמערכת מתעלמת מהשדות השם הפרטי במזהה המתקשר ושם המשפחה במזהה המתקשר בהעלאת ה-CSV.


חלק מעורכי הגיליונות האלקטרוניים מסירים את הסימן + מהתאים כאשר קובץ ה-‎.csv נפתח. אנו מציעים לך להשתמש בעורך טקסט כדי לבצע עדכוני csv. אם אתה משתמש בעורך גיליונות אלקטרוניים, הקפד להגדיר את עיצוב התאים לטקסט, והוסף בחזרה את כל סימני + שהוסרו.


יצא CSV חדש כדי ללכוד את השדות העדכניים ביותר ולהימנע משגיאות בייבוא השינויים.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, לחץ על נהל משתמשים ובחר הוסף או שנה משתמשים באמצעות CSV.

2

לחץ על ייצוא כדי להוריד את הקובץ, ותוכל להזין פרטי משתמש בשורה חדשה בקובץ ה-CSV.

 • כדי להקצות שירות, הוסף TRUE בעמודה של שירות זה, וכדי לא לכלול שירות, הוסף FALSE. העמודה מזהה משתמש/דוא"ל (נדרש) היא השדה הנדרש היחיד. אם יש לך מספרים חיצוניים וספר טלפונים ספציפיים עבור כל משתמש חדש, כלול את סימן + המוביל עבור מספרים חיצוניים ללא תווים אחרים,

  אם יש לך תבנית רישיון פעילה, השאר את כל עמודות השירות ריקות והתבנית תוקצה באופן אוטומטי עבור המשתמש החדש בשורה הזו.


   

  לא ניתן להקצות הרשאות ניהול תוכן ארגוני למשתמשים באמצעות תבנית הרישיון. לקבלת פרטים, ראה קביעת תצורה של הגדרות ניהול תוכן ארגוני ב-Cisco Webex Control Hub.

 • כדי להקצות מיקום, הזן את השם בעמודה מיקום. אם תשאיר שדה זה ריק, המשתמש יוקצה למיקום ברירת המחדל.

 • אם אתה מוסיף משתמשים כמפקחים עבור Cisco Webex Contact Center, עליך להוסיף משתמשים באופן ידני. באפשרותך להקצות תפקידים סטנדרטיים ותפקידי פרימיום רק באמצעות CSV.

 

בעת הזנת שם משתמש, הקפד לכלול את שם המשפחה שלו, אחרת אתה עלול להיתקל בבעיות.

3

לחץ על ייבוא, בחר את הקובץ ולחץ על פתח.

4

בחר הוסף שירותים בלבד או הוסף והסר שירותים.

אם יש לך תבנית רישיון פעילה, בחר הוסף שירותים בלבד.

5

לחץ על שלח.

קובץ ה-CSV מועלה והמשימה שלך נוצרת. באפשרותך לסגור את הדפדפן או חלון זה והמשימה ממשיכה לפעול. כדי לסקור את התקדמות המשימה, ראה ניהול משימות ב-Cisco Webex Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים.

2

בחר משתמש ולחץ על שירותים > ערוך רישיונות.

3

אם יש לך כמה מינויים, בחר מינוי מהרשימה.

4

בחר את השירותים שברצונך להוסיף או להסיר ולחץ על הבא.

5

אם הקצית רישיון של Webex Meetings, בחר סוג חשבון שאליו יש להקצות את המשתמש עבור כל אתר של Webex Meetings ולחץ על שמור.


 

עליך להפעיל את התכונה 'חשבון משתתף' עבור אתר Webex שלך כדי להקצות משתמשים כמשתתפים. אם אינך רואה את העמודה 'חשבון משתתף' בקובץ ה-CSV, פנה למנהל הצלחת הלקוחות (CSM) שלך, למנהל הצלחת השותפים (PSM) או למוקד התמיכה הטכנית (TAC) של Cisco כדי להפעיל את התכונה הזו עבור אתר Webex שלך.

סוג החשבון של המשתתף אינו זמין למשתמשים עם התפקיד מנהל אתר Webex . אם ברצונך להקצות למשתמשים האלה חשבון משתתף, עליך להסיר את הרשאות מנהל המערכת שלהם עבור אתר Webex Meetings הזה.


 

מיד לאחר הוספת רישיון שיחות, אם מתקבלת שגיאה בעת בחירת הגדרות השיחה של המשתמש, מומלץ להסיר את רישיון Webex Calling ולאחר מכן להקצות מחדש את רישיון השיחות למשתמש.

לפני שתתחיל

אם יש לך יותר מקובץ CSV אחד עבור הארגון שלך, העלה קובץ אחד וברגע שהמשימה הזו תסתיים, תוכל להעלות את הקובץ הבא.

לא ניתן למחוק משתמשים או לשנות את המיקום שהוקצה למשתמש באמצעות תבנית ה-CSV.


חלק מעורכי הגיליונות האלקטרוניים מסירים את הסימן + מהתאים כאשר קובץ ה-‎.csv נפתח. אנו מציעים לך להשתמש בעורך טקסט כדי לבצע עדכוני csv. אם אתה משתמש בעורך גיליונות אלקטרוניים, הקפד להגדיר את עיצוב התאים לטקסט, והוסף בחזרה את כל סימני + שהוסרו.


יצא CSV חדש כדי ללכוד את השדות העדכניים ביותר ולהימנע משגיאות בייבוא השינויים.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, לחץ על נהל משתמשים ובחר הוסף או שנה משתמשים באמצעות CSV.

2

(אופציונלי) אם אתה שולח הודעות ברוכים הבאים בדוא"ל באופן אוטומטי, לחץ על הבא.

3

לחץ על ייצוא כדי להוריד את הקובץ. באפשרותך לערוך את הקובץ שהורדת (exported_users‎.csv) בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • כדי לשנות משתמשים קיימים, באפשרותך לעדכן כל עמודה למעט מזהה משתמש/דוא"ל (נדרש) ומיקום. לדוגמה, אם תשנה את מזהה משתמש/דוא"ל, פעולה זו תיצור משתמש חדש.

 • כדי להקצות מיקום, הזן את השם בעמודה מיקום. אם תשאיר שדה זה ריק, המשתמש יוקצה למיקום ברירת המחדל.

 • כדי להקצות שירות, הוסף TRUE בעמודה של שירות זה, וכדי לא לכלול שירות, הוסף FALSE.

 • כאשר יש לך כמה מינויים, באפשרותך להשתמש במזהה המינוי בכותרת העמודה כדי לזהות את השירות שברצונך להוסיף. לדוגמה, אם יש לך שני מינויים עם אותו שירות, באפשרותך לציין שירות ממינוי ספציפי שיחול על המשתמש.

4

הזן ערך בעמודה התנהגות שיחה אם ברצונך לשנות את האופן שבו שיחות מתרחשות עבור משתמשים ספציפיים. ניתן להזין אחת מהאפשרויות הבאות. ראה הגדרת התנהגות השיחה של Webex App לקבלת מידע נוסף על כל הגדרה:

 • USE_ORG_SETTINGS – הזן מחרוזת זו כדי להשתמש בהגדרה הכלל-ארגונית.

 • NATIVE_WEBEX_TEAMS_CALLING – הזן מחרוזת זו כדי להשתמש באפשרות שיחות ב-Webex Teams .

 • CALL_WITH_APP_REGISTERED_FOR_WEBEXCALLTEL – הזן מחרוזת זו כדי להשתמש באפשרות Webex Calling

5

הזן מספר מזהה מתקשר וכן את השם הפרטי במזהה המתקשר ושם המשפחה במזהה המתקשר. אם תשאיר את העמודות מספר מזהה מתקשר, השם הפרטי במזהה המתקשר ושם המשפחה במזהה המתקשר ריקות, אז מה שנמצא בעמודה שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון יוצג כאשר המשתמש יבצע שיחה. אם תשאיר את מספר מזהה המתקשר ריק, המספר הראשי של המיקום יופיע כאשר המשתמש יבצע שיחה.


 

העמודות השם הפרטי במזהה המתקשר ושם המשפחה במזהה המתקשר אינן יכולות להכיל תווים מיוחדים. אם השם הפרטי במזהה המתקשר או שם המשפחה במזהה המתקשר מכיל תו מיוחד, נעשה שימוש בגרסה פשוטה יותר של השם.

6

לאחר שמירת קובץ ה-CSV, לחץ על ייבוא, בחר את הקובץ שביצעת בו שינויים ולאחר מכן לחץ על פתח.

7

בחר הוסף שירותים בלבד או הוסף והסר שירותים ולחץ על שלח.


 

למשתמש לא יכולים להיות שני רישיונות שיחות, כך שאם לארגון שלך יש כמה מינויים וברצונך להעביר משתמשים למינוי חדש, בחר באפשרות הוסף והסר שירותים. כדי להוסיף שירותים, הגדר את התאים ל-TRUE. הסר שירותים על-ידי הגדרת התאים האלה ל-FALSE.

קובץ ה-CSV מועלה והמשימה שלך נוצרת. באפשרותך לסגור את הדפדפן או חלון זה והמשימה ממשיכה לפעול. כדי לסקור את התקדמות המשימה, ראה ניהול משימות ב-Cisco Webex Control Hub.

אם לא תפסיק הודעות דוא"ל של הזמנת מנהלי מערכת, משתמשים חדשים יקבלו הודעות דוא"ל להפעלה.

באפשרותך להקצות מספרים, שלוחות או את שניהם למכשירים של אנשים בכל עת. שלוחות שהוקצו מופיעות בצגי הטלפון.

ניתן גם לקבוע את התצורה של מספרים חלופיים כך שמספרי טלפון מרובים יצלצלו באותו טלפון. ניתן לציין צלילי חיוג שונים עבור כל מספר כדי להבחין בין הקווים שאליהם מתבצעת שיחה.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ולאחר מכן בחר את האדם שברצונך להקצות לו מספר.

2

יש לבחור באפשרות חיוג והצגה של מספרים.

3

לחץ על הוסף מספר תחת מספרי אינדקס.

בחר מספר טלפון מרשימת המספרים הזמינים. יש לך גם אפשרות להקצות שלוחה.

אם כבר הוקצה מספר למשתמש, כל מספר נוסף שיוקצה למשתמש יתווסף כמספר חלופי. ניתן להוסיף מספר ראשי אחד ועד 10 מספרים משניים למשתמש.

4

(אופציונלי) כדי לזהות שיחות המגיעות ממספרי טלפון ספציפיים, באפשרותך להקצות תבנית צלצול ייחודית. כדי להפעיל זאת, לחץ על הלחצן הדו-מצבי תחת תבנית צלצול ייחודית.

5

לחץ על שמור.

6

מספרי הספריות מוצגים כרשימה מלאה במקטע המספרים. לחיצה על מספר מאפשרת למנהל המערכת להציג את הפרטים של מספר זה.

7

בחר את תפריט שלושת הכפתורים שמימין למספר כדי למחוק מספר בספריה.

המספר לא יועבר יותר למשתמש זה.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, סנן את העמודה מצב כדי להציג אנשים במצב הזמנה ממתינה.

2

תחת פעולות, עבור אדם במצב הזמנה ממתינה, בחר עוד > שלח את ההזמנה מחדש.

אם הארגון שלך משתמש בסנכרון ספר טלפונים, אפשרות המחיקה אינה זמינה ב-Control Hub, ועליך למחוק חשבונות משתמשים מ-Active Directory שלך. לאחר מכן, Cisco Directory Connector מעדכן את רשימת המשתמשים של הארגון שלך כאשר הוא מסנכרן את פרטי חשבונות המשתמשים.

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, לחץ על לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על מחק משתמש.

המשתמש אינו יכול עוד להיכנס לאתר Webex שלך, כל שירותי Webex שהוקצו לו מוסרים, והוא מוסר מכל המרחבים או הצוותים שבהם הוא השתתף. כל התוכן שהוא יצר במרחבים אינו נמחק, והתוכן כפוף למדיניות השמירה שכל בעל מרחב הטמיע.

ניתן להשבית משתמש כדי לבטל את שירותי Webex, כולל שירותי Webex Calling. בניגוד למחיקת משתמש, כאשר אתה משבית את המשתמש, הוא נשאר ברשימת המשתמשים שלך, כדי שתוכל להפעיל אותו מחדש בכל עת, בעת הצורך.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com/, עבור אל משתמשים.

2

לחץ על לחצן 'עוד' .

3

לחץ על השבת משתמש.

שירותי Webex, כולל שירותי Webex Calling, מושבתים עכשיו עבור המשתמש הזה.

במצב השבתה, גם משתמשי Webex App וגם משתמשי Webex Calling ייצאו מהמפגשים שלהם. גישת המשתמשים אל https://settings.webex.com/‎ ואל Control Hub נאסרת. טלפוני MPP ימשיכו לתמוך בהתקשרות עבור שיחות יוצאות ונכנסות למשך פרק זמן קצר, אלא אם כן מנהל המערכת מאפשר יירוט שיחות עבור המשתמש הזה. לקבלת מידע נוסף אודות יירוט שיחות, ראה קביעת התצורה של יירוט שיחות עבור משתמש עבור Webex Calling ב-Cisco Control Hub.


 

משתמשים נמחקים באופן אוטומטי אם הם מושבתים למשך 30 יום.

באפשרותך להגדיר מנהל מערכת של לקוח עם רמות הרשאות שונות. מנהלי המערכת יכולים להיות מנהלי מערכת מלאים, מנהלי תמיכה, מנהלי מערכת לקריאה בלבד או אחראי תאימות. עם הרשאות של מנהל מערכת מלא, באפשרותך להקצות תפקיד אחד או יותר לכל משתמש בארגון שלך.


כל מי שהוקצה לו תפקיד מנהל המשתמשים והמכשירים או מנהל המכשירים לא יוכל לנהל את Webex Calling.

ב-Control Hub, באפשרותך לקבל מידע על רמות הרשאה שונות ולהגדיר מנהל מערכת של לקוח. מנהלי מערכת של לקוחות יכולים להיות מנהלי מערכת מלאים, מנהלי תמיכה, מנהלי משתמשים ומכשירים, מנהלי מכשירים, מנהלי מערכת לקריאה בלבד או אחראי תאימות. עם הרשאות של מנהל מערכת מלא, באפשרותך להקצות תפקיד אחד או יותר לכל משתמש בארגון שלך.

תמיד תרצה שיהיה לך יותר ממנהל מערכת אחד עבור ארגון. זוהי שיטה מומלצת שתאפשר לך תמיד לבצע שינויים ניהוליים אם אחד ממנהלי המערכת אינו זמין.

ניתן להקצות למשתמשים בתוך הארגון שלך תפקידי ניהול ספציפיים כדי לקבוע מה הם יכולים לראות ולאן הם יכולים לגשת ב-Control Hub. כאשר אתה מקצה תפקידי ניהול ספציפיים, אתה מייעל את חלוקת תחומי האחריות והטלת האחריות על מנהלי מערכת. אחראי תאימות יכולים לחפש אנשים ספציפיים בחברה שלך, למצוא תוכן שהם שיתפו או לבצע חיפוש במרחב מסוים ולאחר מכן להפיק דוח על הממצאים שלהם.


1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר משתמש.

2

תחת תפקידים ואבטחה, לחץ על תפקידי מנהל מערכת או על גישה לשירות.

3

בחר תפקיד שברצונך להקצות למשתמש הזה.

כדי להקצות משתמש כמנהל אתר Webex, לצד תפקידי מנהל אתר Webex, לחץ על ערוך ובחר תפקיד עבור כל אתר Webex שברצונך שהמשתמש ינהל.


 

אם משתמשים בעלי תפקידי מנהל שירות קיימים (כגון מנהל אתר Webex) משיגים או מאבדים תפקיד מנהל מערכת ברמת הארגון, תפקידי מנהל השירות שלהם עשויים להשתנות. עליך לבדוק את תפקידי מנהל השירות עבור המשתמשים האלה כדי לוודא שהם נכונים.

4

בחר שמור.